Analýza medzier sa vykonáva s cieľom auditu alebo certifikácie a jej cieľom je posúdiť systémy manažérstva z hľadiska delty (medzery) medzi súčasným stavom a požadovaným cieľovým stavom, napr. požiadavkami novej normy. Analýza medzier sa zvyčajne používa pri revízii alebo úplnom novom vydaní normy.

Certifikačné spoločnosti potom ponúkajú svojim zákazníkom analýzu medzier na určenie súčasného stavu, ktorý sa na mieste porovnáva s požiadavkami normy. Výsledok analýzy medzier sa používa na určenie, ktoré medzery je ešte potrebné odstrániť, aby sa dosiahol požadovaný stav. Zistené nedostatky (delty/ medzery) sa zdokumentujú a spoločnosť ich musí odstrániť pred samotným certifikačným auditom.

Termín, ktorý sa často používa ako synonymum analýzy medzier, je delta audit. Delta audity sú tiež bežným postupom pri prechode na revidovanú, aktualizovanú verziu normy s cieľom lepšie posúdiť potrebné zdroje a všetky opatrenia potrebné na úspešný prechod na novú normu.

Prečítajte si viac informácií o delta audite:

  • Kedy má delta audit zmysel?
  • Kedy sa oplatí vynaložiť úsilie?
  • Ako sa vykonáva?
  • Aké sú výhody delta auditu?
Autor
Ute Droege

Expertka DQS pre systémy manažérstva kvality, dlhoročná audítorka a skúsená školiteľka pre ISO 9001.

Loading...