Met het oog op audit of certificering wordt een gap-analyse uitgevoerd met de bedoeling managementsystemen te beoordelen op de delta (kloof) tussen de status quo en een vereiste doeltoestand, bijvoorbeeld de eisen van een nieuwe norm. De kloofanalyse wordt gewoonlijk gebruikt wanneer een norm wordt herzien of volledig opnieuw wordt uitgebracht.

Certificeringsbedrijven bieden hun klanten dan een kloofanalyse aan om de huidige status te bepalen, die ter plaatse wordt vergeleken met de eisen van de norm. Het resultaat van een gap-analyse wordt gebruikt om te bepalen welke hiaten nog moeten worden gedicht om de gewenste status te bereiken. De vastgestelde zwakke punten (delta's/gaten) worden gedocumenteerd en moeten door het bedrijf worden gedicht vóór de eigenlijke certificeringsaudit.

Een term die vaak synoniem wordt gebruikt met hiaatanalyse is delta-audit. Delta-audits zijn ook een gebruikelijke procedure tijdens de overgang naar een herziene, bijgewerkte versie van de norm om beter te kunnen beoordelen welke middelen en eventuele maatregelen nodig zijn voor een succesvolle overgang naar de nieuwe norm.

Lees meer over de delta-audit:

  • Wanneer heeft een delta audit zin?
  • Wanneer is het de moeite waard?
  • Hoe wordt ze uitgevoerd?
  • Wat zijn de voordelen van een delta-audit?
Auteur
Ute Droege

DQS-expert voor kwaliteitsmanagementsystemen, sinds lange tijd auditor en ervaren trainer voor ISO 9001.

Loading...