Určite vodnú stopu podľa normy ISO 14046 a nechajte ju overiť spoločnosťou DQS.

Pre mnohé spoločnosti je spotreba vody jedným z ústredných bodov ich stratégie a výkonnosti v oblasti udržateľnosti. Na efektívne riadenie spotreby vody sú potrebné porovnateľné a spoľahlivé údaje. Norma ISO 14046 poskytuje pokyny a požiadavky na určovanie vodnej stopy a vykazovanie výsledkov. Nezávislé overenie poskytuje záruku, že všetky uvádzané údaje sú presné a spoľahlivé.

Nezávislé overenie tiež pomáha zlepšiť výsledky hodnotenia, napríklad v rámci projektu Carbon Disclosure Project (CDP) pri hodnotení vodnej bezpečnosti.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Externé potvrdenie medzinárodne uznávaným certifikačným orgánom

Lepšia viditeľnosť

Vysoký stupeň dôveryhodnosti vašich citovaných údajov

Lepšie výsledky hodnotenia

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14046: Zodpovedné hospodárenie s vodou

Riadenie vody ako zdroja bude pre ľudstvo v 21. storočí predstavovať veľkú výzvu. Najmä rastúci vplyv klimatických zmien ovplyvňuje dostupnosť vody - faktor, ktorý zvyšuje tlak na spoločnosti, aby zodpovedne hospodárili s vodou. Vďaka norme ISO 14046 je teraz na trhu medzinárodná norma, ktorá umožňuje presne určiť vodnú stopu výrobkov, procesov a organizácií.

Anforderungen
Loading...

Nezávislé overenie vašej vodnej stopy

Stanovenie vodnej stopy sa môže použiť na interné účely, ale mnohé spoločnosti sa o výsledky podelia aj so svojimi obchodnými partnermi:

  • Ako súčasť správy o udržateľnosti.
  • Aby bolo možné vyvodiť závery o efektívnosti využitia vody pri výrobe alebo procese.
  • Na uspokojenie informačných potrieb zákazníkov
Mehrwert
Loading...

Výhody overovania podľa normy ISO 14046

Nezávislé overenie kompetentnou treťou stranou, ako je DQS, poskytuje všetkým zainteresovaným stranám záruku, že všetky uvedené údaje sú presné a spoľahlivé. Nezávislé overenie tiež pomáha zlepšiť výsledky hodnotenia, napríklad v rámci projektu CDP (Carbon Disclosure Project) pri hodnotení bezpečnosti vody.

Wer darf zertifizieren
Loading...

V akom kontexte sa overovanie uskutočňuje?

Overovanie sa môže vykonávať ako samostatný audit alebo ako súčasť externého overovania kompletnej správy o udržateľnosti.

Business28.png
Loading...

Aký je proces overovania?

Najprv sa chceme dozvedieť o vašej spoločnosti, vašej organizácii, vašich potrebách a očakávaniach. Po definovaní cieľov overovania vrátane platných noriem a špecifikácií dostanete cenovú ponuku na predbežné posúdenie.

Počas predbežného posúdenia sa napríklad objasní presná povaha zadania, rozsah použitia, ciele a ďalšie kritériá. Na základe výsledkov spoločnosť DQS pripraví výpočet a plány na overenie vodnej stopy. Tieto informácie sa zapracujú do podrobného návrhu prispôsobeného individuálnym potrebám vašej spoločnosti. Všetky príslušné výstupy a platné kritériá auditu a overovania sú špecifikované a odsúhlasené.

Pridelený overovací tím skontroluje príslušné vyhlásenie na základe vopred pripraveného plánu, pričom uplatní platné normy a špecifikácie. Okrem iného sa zhromažďujú a kontrolujú dôkazy, navštevujú sa miesta a rekonštruujú a analyzujú sa odhady a výpočty.
V prípade potreby sa overenie doplní predchádzajúcim preskúmaním dokumentov. Výsledok overenia vrátane všetkých zistení sa vám predloží počas záverečného stretnutia. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po overení výsledky vyhodnotí nezávislá certifikačná komisia DQS. Ak sú splnené všetky požiadavky, dostanete vyhlásenie o overení pre vašu spoločnosť.

Na overenie ďalšej správy alebo vyhlásenia, prípadne na následné obdobie, sa vykonáva nové hodnotenie. Vyhlásenie o overení je platné pre príslušné vyhlásenie o vodnej stope vašej organizácie, a teda nemá žiadnu dobu platnosti.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí overenie vodnej stopy podľa normy ISO 14046?

Náklady na overenie podľa normy ISO 14046 závisia okrem iného od rozsahu a zložitosti. Radi vám nezáväzne vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť alebo organizáciu.

Business2.png
Loading...

Prečo je spoločnosť DQS ideálnym partnerom pre overenie podľa normy ISO 14046

  • Globálna sieť vysokokvalifikovaných audítorov
  • Vysoká orientácia na riešenie a zameranie na zákazníka
  • Vysoká úroveň odborných znalostí vo všetkých odvetviach
  • Cenové ponuky a služby individuálne prispôsobené vašej organizácii
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu podľa normy ISO 14046.