Määritä vesijalanjälki ISO 14046 -standardin avulla ja anna sen varmennettavaksi DQS:llä.

Monille yrityksille vedenkulutus on yksi niiden kestävän kehityksen strategian ja suorituskyvyn painopisteistä. Jotta vedenkulutusta voidaan hallita tehokkaasti, tarvitaan vertailukelpoisia ja luotettavia tietoja. ISO 14046 -standardi antaa ohjeet ja vaatimukset vesijalanjäljen määrittämiseen ja tulosten raportointiin. Riippumattomalla todentamisella varmistetaan, että kaikki ilmoitetut luvut ovat tarkkoja ja luotettavia.

Riippumaton todentaminen auttaa myös parantamaan luokitustuloksia, esimerkiksi Carbon Disclosure Projectin (CDP) vesiturvallisuuspisteytyksessä.

Näytä lisää
Näytä vähemmän

Kansainvälisesti tunnustetun sertifioijan antama ulkoinen vahvistus

Parempi näkyvyys

Mainitsemiesi tietojen suuri uskottavuus

Paremmat luokitustulokset

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14046: Vastuullinen vesihuolto

Veden hallinta luonnonvarana asettaa ihmiskunnalle suuria haasteita 2000-luvulla. Erityisesti ilmastonmuutoksen lisääntyvä vaikutus vaikuttaa veden saatavuuteen - tämä lisää yritysten painetta hallita vettä vastuullisesti. ISO 14046 -standardin myötä markkinoilla on nyt kansainvälinen standardi, joka mahdollistaa tuotteiden, prosessien ja organisaatioiden vesijalanjäljen tarkan määrittämisen.

Anforderungen
Loading...

Vesijalanjäljen riippumaton todentaminen

Vesijalanjäljen määritystä voidaan käyttää sisäisiin tarkoituksiin, mutta monet yritykset jakavat tulokset myös liikekumppaneilleen:

  • Osana kestävän kehityksen raporttia
  • Jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä tuotteen tai prosessin vesitehokkuudesta
  • Asiakkaiden tietotarpeiden tyydyttämiseksi
Mehrwert
Loading...

ISO 14046 -sertifioinnin edut

Asiantuntevan kolmannen osapuolen, kuten DQS:n, suorittama riippumaton todentaminen antaa kaikille asianomaisille osapuolille varmuuden siitä, että kaikki ilmoitetut luvut ovat tarkkoja ja luotettavia. Riippumaton todentaminen auttaa myös parantamaan luokitustuloksia, esimerkiksi Carbon Disclosure Projectin (CDP) vesiturvallisuuspisteytyksessä.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Missä yhteydessä todentaminen tapahtuu?

Verifiointi voidaan suorittaa erillisenä tarkastuksena tai osana koko kestävän kehityksen raportin ulkoista tarkastusta.

Business28.png
Loading...

Mikä on todentamisprosessi?

Haluamme ensin tutustua yritykseenne, organisaatioonne, tarpeisiinne ja odotuksiinne. Kun varmennuksen tavoitteet on määritelty, mukaan lukien sovellettavat standardit ja eritelmät, saat tarjouksen ennakkoarvioinnista.

Ennakkoarvioinnin aikana selvitetään esimerkiksi toimeksiannon tarkka luonne, soveltamisala, tavoitteet ja muut kriteerit. Tulosten perusteella DQS laatii laskelman ja suunnitelmat vesijalanjäljen todentamiseksi. Nämä tiedot sisällytetään yksityiskohtaiseen ehdotukseen, joka on räätälöity yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin. Kaikki asiaankuuluvat suoritteet ja sovellettavat tarkastus- ja todentamiskriteerit täsmennetään ja sovitaan.

Toimeksiannon saanut todentamisryhmä tarkastaa kyseisen ilmoituksen etukäteen laaditun suunnitelman perusteella soveltamalla sovellettavia standardeja ja eritelmiä. Muun muassa kerätään ja tarkastetaan todistusaineistoa, käydään paikoissa ja laaditaan ja analysoidaan arvioita ja laskelmia.
Tarvittaessa todentamista täydennetään asiakirjojen ennakkotarkastuksella. Tarkastuksen tulos ja kaikki havainnot esitellään teille loppukokouksessa. Tarvittaessa sovitaan toimintasuunnitelmista.

Verifioinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Jos kaikki vaatimukset täyttyvät, saat yrityksellesi todentamislausunnon.

Toisen raportin tai vakuutuksen todentamista varten, mahdollisesti seurantajaksoa varten, suoritetaan uusi arviointi. Todentamislausunto on voimassa organisaatiosi kulloisenkin vesijalanjälkilaskelman osalta, eikä sillä siten ole voimassaoloaikaa.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon ISO 14046 -standardin mukaisen vesijalanjäljen todentaminen maksaa?

ISO 14046 -standardin mukaisen todentamisen kustannukset riippuvat muun muassa laajuudesta ja monimutkaisuudesta. Teemme mielellämme yrityksellesi tai organisaatiollesi sitoumuksetta yksilöllisen tarjouksen.

Business2.png
Loading...

Miksi DQS on täydellinen yhteistyökumppani ISO 14046 -verifiointiin?

  • Korkeasti koulutettujen auditoijien maailmanlaajuinen verkosto
  • Erittäin ratkaisukeskeinen ja asiakaskeskeinen toimintaympäristö
  • Korkeatasoinen asiantuntemus kaikilla toimialoilla
  • Yksilöllisesti organisaatiollesi räätälöidyt tarjoukset ja palvelut
business asian woman hold paper folder file with big smile and feeling confident. with blurred outdo
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilönne

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen ISO 14046 -sertifioinnista.