Určete vodní stopu podle normy ISO 14046 a nechte ji ověřit společností DQS.

Pro mnoho společností je spotřeba vody jedním z ústředních bodů jejich strategie a výkonnosti v oblasti udržitelnosti. Pro efektivní řízení spotřeby vody jsou nezbytné srovnatelné a spolehlivé údaje. Norma ISO 14046 poskytuje pokyny a požadavky pro stanovení vodní stopy a vykazování výsledků. Nezávislé ověření poskytuje jistotu, že všechny uváděné údaje jsou přesné a spolehlivé.

Nezávislé ověření také pomáhá zlepšit výsledky hodnocení, například v rámci projektu CDP ( Carbon Disclosure Project ), který se zabývá hodnocením vodní bezpečnosti.

Zobrazit více
Zobrazit méně

Externí potvrzení mezinárodně uznávaným certifikačním orgánem.

Lepší viditelnost

Vysoká míra důvěryhodnosti vámi uváděných údajů

Lepší výsledky hodnocení

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14046: Odpovědné hospodaření s vodou

Hospodaření s vodou jako zdrojem bude pro lidstvo v 21. století představovat velkou výzvu. Zejména rostoucí dopady klimatických změn ovlivňují dostupnost vody - faktor, který zvyšuje tlak na společnosti, aby s vodou hospodařily odpovědně. Díky normě ISO 14046 je nyní na trhu mezinárodní norma, která umožňuje přesně stanovit vodní stopu výrobků, procesů a organizací.

Anforderungen
Loading...

Nezávislé ověření vaší vodní stopy

Stanovení vodní stopy lze použít pro interní účely, ale mnoho společností také sdílí výsledky se svými obchodními partnery:

  • Jako součást zprávy o udržitelnosti.
  • Aby bylo možné vyvodit závěry o efektivitě využití vody u výrobku nebo procesu.
  • K uspokojení informačních potřeb zákazníků
Mehrwert
Loading...

Výhody ověření podle normy ISO 14046

Nezávislé ověření kompetentní třetí stranou, jako je DQS, poskytuje všem zúčastněným stranám jistotu, že všechny uváděné údaje jsou přesné a spolehlivé. Nezávislé ověření také pomáhá zlepšit výsledky hodnocení, například v rámci projektu CDP (Carbon Disclosure Project), který se zabývá hodnocením bezpečnosti vody.

Wer darf zertifizieren
Loading...

V jakém kontextu probíhá ověřování?

Ověření lze provést jako samostatný audit nebo jako součást externího ověření celé zprávy o udržitelnosti.

Business28.png
Loading...

Jaký je proces ověřování?

Nejprve se chceme seznámit s vaší společností, vaší organizací, vašimi potřebami a očekáváními. Jakmile budou definovány cíle ověření, včetně platných norem a specifikací, obdržíte nabídku na předběžné posouzení.

Během předběžného posouzení se například vyjasní přesná povaha zadání, rozsah použití, cíle a další kritéria. Na základě výsledků DQS připraví výpočet a plány pro ověření vodní stopy. Tyto informace jsou zapracovány do podrobného návrhu přizpůsobeného individuálním potřebám vaší společnosti. Jsou specifikovány a odsouhlaseny všechny relevantní výstupy a příslušná kritéria auditu a ověření.

Přidělený ověřovací tým zkontroluje příslušnou deklaraci na základě předem připraveného plánování, přičemž použije platné normy a specifikace. Mimo jiné se shromažďují a kontrolují důkazy, navštěvují se místa a rekonstruují se a analyzují odhady a výpočty.
V případě potřeby je ověření doplněno o předchozí kontrolu dokumentů. Výsledek ověření včetně všech zjištění je vám předložen na závěrečném setkání. V případě potřeby jsou dohodnuty akční plány.

Po ověření jsou výsledky vyhodnoceny nezávislou certifikační komisí DQS. Pokud jsou všechny požadavky splněny, obdržíte pro svou společnost prohlášení o ověření.

Pro ověření další zprávy nebo prohlášení, případně pro následné období, se provádí nové posouzení. Ověřovací výrok je platný pro příslušné prohlášení o vodní stopě vaší organizace a nemá tedy žádnou dobu platnosti.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí ověření vodní stopy podle normy ISO 14046?

Náklady na ověření podle ISO 14046 závisí mimo jiné na rozsahu a složitosti. Rádi vám nezávazně vypracujeme individuální nabídku pro vaši společnost nebo organizaci.

Business2.png
Loading...

Proč je DQS ideálním partnerem pro ověření podle ISO 14046

  • Globální síť vysoce kvalifikovaných auditorů
  • Vysoká orientace na řešení a zaměření na zákazníka
  • Vysoká úroveň odborných znalostí ve všech odvětvích
  • Nabídky a služby individuálně přizpůsobené vaší organizaci
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Vaše místní kontaktní osoba

Rádi vám poskytneme individuální nabídku na certifikaci ISO 14046.