Określ ślad wodny zgodnie z ISO 14046 i zleć jego weryfikację firmie DQS.

Dla wielu firm zużycie wody jest jednym z centralnych punktów ich strategii zrównoważonego rozwoju i wyników. Aby skutecznie zarządzać zużyciem wody, niezbędne są porównywalne i wiarygodne dane. Norma ISO 14046 zawiera instrukcje i wymagania dotyczące określania śladu wodnego i raportowania wyników. Niezależna weryfikacja daje pewność, że wszystkie podane liczby są dokładne i wiarygodne.

Niezależna weryfikacja pomaga również poprawić wyniki oceny, na przykład w punktacji bezpieczeństwa wodnego Carbon Disclosure Project (CDP).

Pokaż więcej
Pokaż mniej

Zewnętrzne potwierdzenie przez uznaną międzynarodowo instytucję certyfikującą

Zwiększona widoczność

Wysoki stopień wiarygodności cytowanych danych

Lepsze wyniki oceny

Business11.png
Loading...

ISO 14046: Odpowiedzialne zarządzanie wodą

Zarządzanie wodą jako zasobem będzie stanowiło poważne wyzwanie dla ludzkości w XXI wieku. W szczególności, rosnący wpływ zmian klimatycznych wpływa na dostępność wody - czynnik, który zwiększa presję na firmy, aby zarządzać wodą w sposób odpowiedzialny. Dzięki normie ISO 14046, na rynku dostępna jest międzynarodowa norma, która umożliwia precyzyjne określenie śladu wodnego produktów, procesów i organizacji.

Ecology11.png
Loading...

Niezależna weryfikacja śladu wodnego

Określenie śladu wodnego może być wykorzystywane do celów wewnętrznych, ale wiele firm dzieli się wynikami również ze swoimi partnerami biznesowymi:

  • Jako część raportu zrównoważonego rozwoju.
  • Aby umożliwić wyciągnięcie wniosków na temat wydajności wodnej produktu lub procesu
  • Aby zaspokoić potrzeby informacyjne klientów.
SEO6.png
Loading...

Korzyści wynikające z weryfikacji ISO 14046

Niezależna weryfikacja przez kompetentną stronę trzecią, taką jak DQS, daje wszystkim zainteresowanym stronom pewność, że wszystkie podane dane liczbowe są dokładne i wiarygodne. Niezależna weryfikacja pomaga również poprawić wyniki oceny, na przykład w punktacji bezpieczeństwa wodnego Carbon Disclosure Project (CDP).

Business15.png
Loading...

W jakim kontekście odbywa się weryfikacja?

Weryfikacja może być przeprowadzona jako samodzielny audyt lub jako część zewnętrznej weryfikacji kompletnego raportu zrównoważonego rozwoju.

Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces weryfikacji?

W pierwszej kolejności chcemy poznać Państwa firmę, organizację, potrzeby i oczekiwania. Po zdefiniowaniu celów weryfikacji, w tym obowiązujących norm i specyfikacji, otrzymają Państwo ofertę na ocenę wstępną.

Podczas oceny wstępnej, na przykład, dokładny charakter zadania, zakres zastosowania, cele i inne kryteria zostają wyjaśnione. Na podstawie wyników DQS przygotowuje obliczenia i plany weryfikacji śladu wodnego. Informacje te są włączane do szczegółowej oferty dostosowanej do indywidualnych potrzeb Państwa firmy. Wszystkie istotne produkty oraz kryteria audytu i weryfikacji są określone i uzgodnione.

Wyznaczony zespół weryfikacyjny sprawdza daną deklarację na podstawie wcześniej przygotowanego planu, stosując obowiązujące normy i specyfikacje. Między innymi gromadzone i sprawdzane są dowody, wizytowane są miejsca, a szacunki i obliczenia są odtwarzane i analizowane.
W razie potrzeby weryfikację uzupełnia wstępny przegląd dokumentów. Wynik weryfikacji, zawierający wszystkie ustalenia, jest przedstawiany klientowi podczas spotkania końcowego. W razie potrzeby uzgadnia się plany działania.

Po weryfikacji, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, otrzymają Państwo oświadczenie weryfikacyjne dla swojej firmy.

W celu weryfikacji innego raportu lub deklaracji, być może w okresie kontrolnym, przeprowadzana jest nowa ocena. Oświadczenie weryfikacyjne jest ważne dla danego oświadczenia o śladzie wodnym Państwa organizacji, a zatem nie ma okresu ważności.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje weryfikacja śladu wodnego zgodnie z ISO 14046?

Koszt weryfikacji wg ISO 14046 zależy m.in. od zakresu i złożoności. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy lub organizacji.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS jest idealnym partnerem do weryfikacji ISO 14046

  • Globalna sieć wysoko wykwalifikowanych audytorów
  • Wysoka orientacja na rozwiązania i zorientowanie na klienta
  • Wysoki poziom ekspertyzy we wszystkich branżach
  • Wyceny i usługi indywidualnie dopasowane do Państwa organizacji
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację ISO 14046.