Certyfikat IFS jest ważny maksymalnie przez 12 miesięcy. Aby uzyskać nowy certyfikat przed upływem terminu ważności, musi odbyć się audyt na miejscu. Jednak w czasach COVID-19 w niektórych placówkach taki audyt nie jest możliwy. Aby dowiedzieć się, jakie możliwości mają dotknięte tym problemem placówki, patrz poniżej.

"Certyfikowana firma może wyprodukować bezpieczny produkt zgodnie ze specyfikacją klienta" - to myśl przewodnia systemu IFS. Aby pozostać wiernym temu stwierdzeniu, IFS zdecydowało się nie wprowadzać opcji całkowicie zdalnego audytu. Wynika to z faktu, że według IFS zdalna ocena nie może stanowić wiarygodnego oświadczenia w kwestiach "higieny i dobrej praktyki produkcyjnej". W przypadku zakładów, które z powodu pandemii COVID-19 nie mogą wpuszczać osób z zewnątrz, taka postawa prowadzi do trudności w utrzymaniu certyfikacji IFS. IFS zdaje sobie z tego sprawę i z tego powodu opublikował dokument wyjaśniający podejście IFS do COVID-19.

Co robić, jeśli audyt na miejscu nie może się odbyć?

Jeśli standardowa procedura nie może być zastosowana, IFS zaleca podjęcie następujących kroków:

1. Przegląd w każdym przypadku z osobna

IFS nie odnowi certyfikatu IFS, jeśli zaplanowany audyt recertyfikacyjny nie będzie możliwy. W takim przypadku IFS zdecydowanie zaleca, aby firma, której certyfikat wygasa, skontaktowała się ze swoimi klientami i jednostką certyfikującą w celu omówienia sposobu postępowania w tej sytuacji.

2. Przejrzystość w bazie danych IFS

IFS wspiera ten proces poprzez zapewnienie niezbędnej przejrzystości statusu certyfikatu IFS w bazie danych IFS. Na początku pandemii COVID-19 firma IFS wdrożyła w bazie danych IFS funkcję powiadamiania o COVID-19 w celu identyfikacji audytów, które nie odbyły się i zostały przełożone z powodu COVID-19. Powiadomienie COVID-19 jest dokonywane przez jednostkę certyfikującą odpowiedzialną za audyt. Zapewnia to wgląd w certyfikaty i audyty dotknięte pandemią COVID-19.

3. Ocena ryzyka przez IFS Remote Surveillance Check

W przypadku wygaśnięcia certyfikatu IFS zaleca, aby dostawcy i klienci przeprowadzili ocenę ryzyka i na tej podstawie zdecydowali, jak utrzymać współpracę i łańcuch dostaw. Innym ważnym punktem, który należy rozważyć podczas przeprowadzania oceny ryzyka, jest fundamentalna kwestia, czy współpraca dostawca-klient może być kontynuowana bez certyfikatu IFS. Ważnymi czynnikami, które powinny być uwzględnione w tym rozważaniu, są: liczba przypadków wycofania produktu z rynku, jakość współpracy i wiele innych kwestii, na które tylko dostawcy i klienci mogą wspólnie odpowiedzieć.

Certyfikat IFS jest ważnym elementem współpracy, ale nie jest jedynym kryterium decydującym o tym, czy relacja z dostawcą się sprawdza. Po przeprowadzeniu dokładnej oceny ryzyka możliwe jest dodanie powiadomienia COVID-19 do wygasającego certyfikatu. Wygasły certyfikat będzie nadal widoczny.

Dodatkowo IFS oferuje narzędzie IFS Remote Surveillance Check do oceny ryzyka. Jest to opcja dobrowolna, która nie jest akredytowana ani uznawana przez GFSI. Polega ona na zdalnym przeglądzie kluczowych dokumentów systemu zarządzania.

4. Niezapowiedziana kontrola GMP

Krytyczna kwestia tego, czy producent jest w stanie wyprodukować bezpieczny produkt zgodny ze specyfikacją klienta, pozostaje w centrum uwagi dobrych praktyk produkcyjnych i higieny w produkcji żywności. Zdecydowana większość producentów żywności utrzymała produkcję w czasie pandemii COVID-19. Surowce są dostarczane, a personel zewnętrzny ma dostęp do zakładów produkcyjnych w celu konserwacji sprzętu lub zwalczania szkodników. W związku z tym, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności, inspekcja obiektów jest na ogół możliwa. W takich przypadkach audytor może również złożyć wizytę w celu obejrzenia zakładów produkcyjnych i sprawdzenia, czy przestrzegane są zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higieny.

W tym celu firma IFS oferuje niezapowiedzianą kontrolę GMP. Jest to dobrowolna opcja, nieakredytowana i nieuznawana przez GFSI, mająca na celu sprawdzenie przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higieny w produkcji. Kontrola GMP odpowiada na pytanie, czy produkcja jest bezpieczna. Do przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli GMP w IFS potrzebny jest jedynie personel pracujący w obszarze produkcji oraz pracownicy zarządzający produkcją. Niezapowiedziana kontrola GMP jest możliwa w sytuacji, gdy nie można przeprowadzić pełnego audytu certyfikacyjnego IFS, np. dlatego, że kluczowi pracownicy* pracują w domu, mając dostęp do dokumentów i zapisów.

5. Ocena certyfikacji IFS

Po przeprowadzeniu zwykłych audytów i uzyskaniu certyfikacji na zgodność ze standardami/programami IFS, IFS zdecydowanie zaleca przeprowadzenie pełnego audytu certyfikacyjnego IFS.

Z pełnym dokumentem dotyczącym podejścia IFS do COVID-19 można zapoznać się tutaj.

Pełne informacje na temat opcji zdalnego audytu IFS można znaleźć tutaj.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner  jest specjalistą ds. badań i komunikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa żywności. Na tym stanowisku śledzi wszystkie ważne wydarzenia w tym kontekście i informuje o nich naszych klientów w comiesięcznym biuletynie. Prowadzi także doroczną konferencję Sustainability Heroes.

Loading...