Certifikat IFS-a vrijede najviše 12 mjeseci. Kako biste dobili novi certifikat prije isteka, mora se provesti audit na licu mjesta. Međutim, u vrijeme pandemije COVID-19 takav audit nije moguće provesti na nekim lokacijama. U nastavku saznajte koje mogućnosti postoje za pogođene lokacije.

"Ova certificirana organizacija može proizvesti siguran proizvod u skladu sa specifikacijama kupca" - to je vodeće načelo IFS-a. Kako bi ostao vjeran ovom načelu, IFS je odlučio ne uvesti opciju potpunog audita na daljinu. Prema IFS-u, to je zato što se procjenom na daljinu ne mogu dati pouzdane izjave o "higijeni i dobroj proizvodnoj praksi". Taj stav otežava održavanje certifikacije IFS-a lokacijama koje ne mogu dopustiti pristup vanjskim osobama zbog pandemije COVID-19.  IFS je toga svjestan i zato je objavio dokument koji objašnjava IFS-ov pristup pandemiji COVID-19.

Što napraviti ako nije moguće provesti audit na licu mjesta?

Ako se standardni postupak ne može slijediti, IFS preporuča sljedeće korake:

1. Odluka ovisi od slučaja do slučaja 

IFS neće obnoviti certifikat ako se zakazana recertifikacija ne može provesti. U tom slučaju IFS preporuča da organizacija čiji certifikat ističe kontaktira svoje kupce i certifikacijsko tijelo kako bi razgovarali o tome kako postupiti u toj situaciji.

2. Transparentnost u IFS bazi podataka

IFS ovaj proces podupire pružajući potrebnu transparentnost o statusu certifikata IFS-a u bazi podataka IFS-a. Na početku pandemije COVID-19 IFS je implementirao značajku obavijesti u bazi podatka IFS-a kako bi se identificirali auditi koji se nisu održali jer su odgođeni zbog pandemije COVID-19. Tu obavijest daje certifikacijsko tijelo odgovorno za audit. Na taj je način omogućen uvid u certifikate i audite koji su pogođeni pandemijom COVID-19.

3. Procjena rizika putem IFS-ove nadzorne provjere na daljinu 

U slučaju da certifikat istekne, IFS preporuča da dobavljači i kupci provedu procjenu rizika i, na temelju toga, odluče kako održati suradnju i opskrbni lanac. Važna točka koju treba uzeti u obzir pri provođenju procjene rizika je temeljno pitanje može li se suradnja između dobavljača i kupca nastaviti bez certifikata IFS-a. Pri tome treba razmotriti važne čimbenike poput broja opoziva, kvalitete suradnje i mnoge druge na koje odgovor mogu dati samo dobavljač i kupac zajedno.

Certifikat IFS-a je važan dio suradnje , ali nije jedini kriterij djelotvornosti odnosa s dobavljačima. Nakon temeljite procjene rizika moguće je certiaktu koji ističe dodati obavijest o utjecaju pandemije COVID-19. Istekli certifikat bi u tom slučaju i dalje bio vidljiv.

Dodatno, IFS za potrebe te procjene rizika nudi alat za nadzornu provjeru na daljinu. To je dobrovoljna opcija koju GFSI ne akreditira niti priznaje. Uključuje pregled ključnih dokumenata sustava upravljanja na daljinu.

4. Nenajavljena provjera DPP-a

Kritično pitanje može li proizvođač proizvesti siguran proizvod prema specifikacijama kupca ostaje fokus dobrih proizvodnih praksi i higijene u proizvodnji hrane. Velika većina proizvođača hrane održala je proizvodnju za vrijeme pandemije COVID-19. Sirovine se dostavljaju i vanjsko osoblje ima pristup proizvodnim pogonima za održavanje opreme i provođenje DDD aktivnosti. Stoga je općenito moguće provesti inspekciju objekata, uz odgovarajuće mjere opreza. U takvim slučajevima auditor auditor također može posjetiti proizvodne pogone i verificirati poštivanje načela dobre proizvodne prakse i higijene.

U tu svrhu IFS nudi nenajavljenu provjeru DPP-a. To je dobrovoljna opcija, koju GFSI ne akreditira niti priznaje, za provjeru usklađenosti s dobrom proizvodnom praksom i higijenom u proizvodnji. Provjera DPP-a odgovara na pitanje je li proizvodnja sigurna. Za provođenje nenajavljene provjere DPP-a IFS-a potrebno je prisustvo samo osoblja iz proizvodnje i zaposlenika koji upravljaju proizvodnjom. Nenajavljena provjera DPP-a moguća je opcija kada se potpuni certifikacijski audit IFS-a ne može provesti, npr. jer ključni zaposlenici* rade od kuće s pristupom dokumentima i zapisima. 

5. Evaluacija certifikacije IFS-a

IFS preporuča da se potpuni certifikacijski audit IFS-a provede čim normalni auditi i certifikacije prema standardima/programima IFS-a budu mogući.

Cijeli dokument o IFS-ovom pristupu pandemiji COVID-19 možete vidjeti ovdje.

Sve informacije o mogućnostima auditu na daljinu IFS-a može naći ovdje.

Autor
Constanze Illner

Constanze Illner

Loading...