Κοινωνική ευθύνη έναντι των εργαζομένων

Με την πιστοποίηση SA8000 αποδεικνύετε ότι η εταιρεία σας σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των εργαζομένων και δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες εργασίας. Ως πιστοποιημένη εταιρεία SA8000, αποδεικνύετε ένα σύστημα διαχείρισης που εξασφαλίζει κοινωνικά υπεύθυνη δράση σύμφωνα με τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη της κοινωνικής υπευθυνότητας

Τήρηση των σχετικών απαιτήσεων συμμόρφωσης

Αξιοπιστία έναντι όλων των ενδιαφερομένων μερών

Αυξημένη ανταγωνιστικότητα

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι το πρότυπο SA8000;

Το πρότυπο SA8000 αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό SAI (Social Accountability International) ως βάση για την εθελοντική πιστοποίηση όσον αφορά την ανάληψη κοινωνικής ευθύνης από μια εταιρεία. Μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις επικεντρώνονται σε κοινωνικά ζητήματα όπως η παιδική εργασία, η εργασία υπό εξαναγκασμό, η υγεία και η ασφάλεια, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, οι διακρίσεις, η πειθαρχία, το ωράριο εργασίας και η αποζημίωση. Από την άλλη πλευρά, η έμφαση δίνεται στο σύστημα διαχείρισης μιας εταιρείας ενόψει του ISO 9001. Το διεθνές πρότυπο μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης.

Business28.png
Loading...

Πώς εξελίσσεται ένας έλεγχος SA8000;

Η DQS πιστοποιεί παγκοσμίως σύμφωνα με το SA8000 για λογαριασμό του διεθνούς δικτύου πιστοποίησης IQNet. Πριν από τον πραγματικό έλεγχο, μπορείτε να προσδιορίσετε το επίπεδο ωριμότητας του συστήματος διαχείρισής σας ηλεκτρονικά με τη λεγόμενη αυτοαξιολόγηση Social Fingerprint®. Μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας, σας προσφέρουμε έναν προαιρετικό προ-έλεγχο.

Ο πραγματικός έλεγχος πιστοποίησης πραγματοποιείται επιτόπου, στην τοπική γλώσσα και λαμβάνοντας υπόψη την εθνική εργατική νομοθεσία.

Μετά από έναν επιτυχή έλεγχο θα λάβετε το πιστοποιητικό σας με τριετή ισχύ. Οι έλεγχοι επιτήρησης πραγματοποιούνται ετησίως. Μετά από τρία χρόνια πραγματοποιείται ο έλεγχος επαναπιστοποίησης.

Με το πιστοποιητικό μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα "IQNet" ως παγκοσμίως αναγνωρισμένο συνώνυμο της ποιότητας και θα είστε εγγεγραμμένοι στην SAAS ως πιστοποιημένη τοποθεσία.

Banking13.png
Loading...

Ποιο είναι το κόστος για την πιστοποίηση SA8000;

Παρόλο που ο έλεγχος SA8000 πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με δομημένες κατευθυντήριες γραμμές, το κόστος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα από την πολυπλοκότητα της εταιρείας σας. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει μια προσφορά που να ταιριάζει σε όλες τις εταιρείες.

Business2.png
Loading...

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η DQS είναι ο συνεργάτης της επιλογής σας:

  • Μέλος του διεθνούς δικτύου IQNet
  • Εμπειρία και επάρκεια σε όλους τους κλάδους
  • Όλοι οι έλεγχοι από μία πηγή
  • Παγκόσμια παρουσία, τοπικές υπηρεσίες
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση SA8000.