Verifikacija ugljičnog otiska u BiH

Globalno zatopljenje raste brzinom koja zahtijeva hitne mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova (GHG - Greenhouse gas) – posebno CO2. To se odnosi na firme svih veličina i djelatnosti kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini. Standard ISO 14064 pruža jasne smjernice i zahtjeve za kvantificiranje i verificiranje emisija u inventaru stakleničkih plinova - i to na organizacijskom i projektnom nivou.

Zaštita klime kao dio korporativne kulture

Povećano povjerenje u vašu firmu

Transparentnost u smanjenju emisije stakleničkih plinova

Jačanje vaše konkurentnosti

Business10.png
Loading...

Informacije o ISO 14064

Serija ISO 14064 standarda sastoji se od tri standarda. ISO 14064-1 je osnova za izračun emisija stakleničkih plinova firme, odnosno za utvrđivanje korporativnog ugljičnog otiska (CCF - corporate carbon footprint). Standard daje informacije o načelima i zahtjevima za planiranje, razvoj i izvještavanje o inventaru stakleničkih plinova unutar poduzeća.

Standard ISO 14064-1 vam pomaže pratiti emisije stakleničkih plinova vaše firme na strukturiran način i smanjivati ugljični otisak. Pruža vam okvir za izračun stakleničkih plinova i njegovu verifikaciju. Stoga je ISO 14064-1 ujedno i osnova za robusno izvještavanje. Na taj način jasno pokazujete napore i uspjehe vaše organizacije u zaštiti klime.

Sadržaj ISO 14064-1 temelji se na Protokolu o stakleničkim plinovima (GHG Protocol). Standard su 1998. godine objavili Svjetsko poslovno vijeće za održivi razvoj (WBCSD - World Business Council for Sustainable Development) i Svjetski institut za resurse (WRI - World Resources Institute) kako bi standardizirali izračune ugljičnog otiska. Standard je dostupan na internet stranici ISO organizacije.

Ostali dijelovi serije ISO 14064 standarda su:

ISO 14064-2 je vodič koji se može koristiti za praćenje uklanjanja stakleničkih plinova ili smanjenja emisija na razini projekta.

ISO 14064-3 čini osnovu za verifikaciju izračuna CO2. Nakon uspješne verifikacije DQS koristi ovaj standard kao osnovu za potvrdu ispunjenje relevantnih zahtjeva za upravljanje emisijama.

Firme i organizacije mogu pratiti emisije primjenom sve tri specifikacije. To može olakšati provedbu i razvoj projekata za uklanjanje stakleničkih plinova.

Prikaži više
Prikaži manje
Ecology11.png
Loading...

Kome je namijenjena verifikacija korporativnog ugljičnog otiska (CCF) u skladu sa ISO 14064-3 u BiH?

Verifikacija korporativnog ugljičnog otiska (CFF) dostupna je firmama iz svih sektora i organizacijama kao što su općine, javna tijela ili udruženja. Namijenjena je svima u Bosni i Hercegovini koji žele dati doprinos zaštiti klime, unaprijediti priopćavanje vlastitog ugljičnog otiska i poboljšati svoj vanjski imidž usredotočujući se na održivost i upravljanje zaštitom okoline. Konačno, verifikacija u obzir uzima i sve očekivane buduće zakonske zahtjeve i zahtjeve kupaca.

Business11.png
Loading...

Koje su prednosti ISO 14064-3 verifikacije?

Učinci klimatskih promjena već su danas nedvojbeni. Kako bi se trend preokrenuo, sve društvene snage pozvane su da daju svoj doprinos smanjenju stakleničkih plinova (GHG). Istodobno, politički pritisak na firme i organizacije jača od Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Serija ISO 14064 standarda nudi sljedeće prednosti za vašu firmu:

 • Stvarate povjerenje u svoju firmu i povećavate svoj kredibilitet kod kupaca.
 • Za sudionike, poslovne partnere, kupce ili investitore kvantificiranje emisija stakleničkih plinova i izvještavanje o njima dokaz su da zaštitu klime doživljavate kao korporativnu odgovornost.
 • Zaštitu klime činite dijelom vaše korporativne kulture.
 • Identificirate kontrole pomoću kojih možete smanjiti ugljični otisak svoje organizacije i podići svijest zaposlenika o važnosti ovog problema.
 • Podižete transparentnost u smanjenju emisija stakleničkih plinova.
 • Uz verifikaciju neovisne treće strane kao što je DQS napredak vaše organizacije u nastojanju da smanji emisije stakleničkih plinova duž lanca vrijednosti na temelju međunarodno priznatog standarda postaje transparentan.
 • Verifikacijom odskačete od konkurenata koji još nisu krenuli ovim putem. Istodobno uzimate u obzir moguće buduće zakonske zahtjeve i zahtjeve kupaca.

Određivanjem svog ugljičnog otiska  i njegovom validacijom i verifikacijom firme i organizacije postižu niz važnih podciljeva:

 • Kvantificirate direktne i indirektne finansijske rizike kojima je vaša firma izložena zbog rastućih troškova emisija.
 • Identificirate područja u kojima se mogu smanjiti emisije CO2.
 • Zadovoljavate informacijske potrebe sudionika koji žele ili trebaju izvještavati o emisijama u svom lancu nabavke.
 • Dajete informirane izjave o klimatskoj prihvatljivosti proizvoda, usluga i organizacija.
 • Privlačite investitore koji preferiraju klimatski prihvatljiva ulaganja.
 • Dobivate bolje rezultate u rangiranju i ocjenama, poput onih u sklopu Projekta za objavu ugljičnog otiska (CDP - Carbon Disclosure Project).
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako izgleda proces ISO 14064-3 verifikacije u BiH?

Prvi korak služi upoznavanju vaše firme, organizacije, potreba i očekivanja. Nakon što se definišu ciljevi verifikacije, uključujući primjenjive standarde i specifikacije, dobit ćete ponudu za preliminarnu procjenu.

Tokom preliminarne procjene se, između ostalog, pojašnjavaju tačna priroda zadatka, opseg primjene, ciljevi i drugi kriteriji. Na temelju rezultata DQS priprema kalkulaciju i planira verifikaciju. Te su informacije uključene u detaljnu ponudu prilagođenu individualnim potrebama vaše firme. Određuju se i dogovaraju sve relevantne usluge i primjenjivi kriteriji audita i verifikacije.

Ugovoreni verifikacijski tim provjerava izjavu na temelju prethodno pripremljenog plana, primjenjujući primjenjive standarde i specifikacije. Između ostalog, prikupljaju se i ispituju dokazi, obilaze se lokacije, rekonstruišu i analiziraju procjene i kalkulacije.

Ako je potrebno, prije verifikacije se vrši pregled dokumenta. Rezultat verifikacije, uključujući sve nalaze, bit će vam predstavljen tokom završnog sastanka. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Nakon verifikacije, rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Ako su svi zahtjevi ispunjeni, dobit ćete izjavu o verifikaciji za svoju firmu.

Za verifikaciju drugog izvještaja ili izjave, na primjer za sljedeće vremensko razdoblje, provodi se ponovna procjena. Svaka verifikacija vrijedi za pojedinu izjavu o stakleničkim plinovima vaše organizacije i stoga nema razdoblje valjanosti.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta verifikacija izjave o stakleničkim plinovima u BiH?

Prilagođena ponuda

Kako bi verificirali vašu izjavu o stakleničkim plinovima u Bosni i Hercegovini, DQS auditori sarađuju s vašom organizacijom. Svaki audit planiramo prema potrebama vaše firme. Na primjer, verifikacija može trajati nekoliko dana ili nekoliko sedmica. Zatražite svoju prilagođenu ponudu od DQS-a - tako da znate što možete očekivati. Kontaktirajte nas.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS pravi partner za verifikaciju?

DQS vam pruža vrijedne uvide svojom opsežnom tehničkom, regulatornom i industrijskom stručnošću. Naši auditi i verifikacije temeljito i detaljno procjenjuju vašu firmu. Ovo možete očekivati od nas:

 • Prilagođenu ponudu
 • Fleksibilnost ugovornog razdoblja
 • Auditore s izvrsnim komunikacijskim vještinama i odličnim poznavanjem standarda i industrija
 • Međunarodno priznatu verifikaciju
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 14064 certifikaciju.