Verifikacija ugljičnog otiska

Globalno zatopljenje raste brzinom koja zahtijeva hitne mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova (GHG - Greenhouse gas) – posebno CO2. To se odnosi na organizacije svih veličina i djelatnosti. Norma ISO 14064 daje jasne smjernice i zahtjeve za kvantificiranje i verificiranje emisija u inventaru stakleničkih plinova - i to na organizacijskoj i projektnoj razini.

Zaštita klime kao dio korporativne kulture

Povećano povjerenje u vašu organizaciju

Transparentnost u smanjenju emisije stakleničkih plinova

Jačanje vaše konkurentnosti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Informacije o ISO 14064

Serija ISO 14064 normi sastoji se od tri norme. ISO 14064-1 je osnova za izračun emisija stakleničkih plinova, odnosno za utvrđivanje korporativnog ugljičnog otiska (CCF - corporate carbon footprint). Norma daje informacije o načelima i zahtjevima za planiranje, razvoj i izvješćivanje o inventaru stakleničkih plinova unutar poduzeća.

Norma ISO 14064-1 vam pomaže pratiti emisije stakleničkih plinova vašeg poduzeća na strukturiran način i smanjivati ugljični otisak. Pruža vam okvir za izračun stakleničkih plinova i njegovu verifikaciju. Stoga je ISO 14064-1 ujedno i osnova za robusno izvješćivanje. Na taj način jasno pokazujete napore i uspjehe vaše organizacije u zaštiti klime.

Sadržaj ISO 14064-1 temelji se na Protokolu o stakleničkim plinovima (GHG Protocol). Normu su 1998. godine objavili Svjetsko poslovno vijeće za održivi razvoj (WBCSD - World Business Council for Sustainable Development) i Svjetski institut za resurse (WRI - World Resources Institute) kako bi standardizirali izračune ugljičnog otiska. Norma je dostupna na internetskoj stranici ISO organizacije.

Ostali dijelovi serije ISO 14064 norme su:

ISO 14064-2 je vodič koji se može koristiti za praćenje uklanjanja stakleničkih plinova ili smanjenja emisija na razini projekta.

ISO 14064-3 čini osnovu za verifikaciju izračuna CO2. Nakon uspješne verifikacije DQS koristi ovu normu kao osnovu za potvrdu ispunjenja relevantnih zahtjeva za upravljanje emisijama.

Poduzeća i organizacije mogu pratiti emisije primjenom sve tri specifikacije. To može olakšati provedbu i razvoj projekata za uklanjanje stakleničkih plinova.

Više
Manje 
Zielgruppe
Loading...

Kome je namijenjena verifikacija korporativnog ugljičnog otiska (CCF) u skladu s ISO 14064-3?

Verifikacija korporativnog ugljičnog otiska (CFF) dostupna je poduzećima iz svih sektora i organizacijama kao što su općine, javna tijela ili udruge. Namijenjena je svima koji žele dati doprinos zaštiti klime, unaprijediti priopćavanje vlastitog ugljičnog otiska i poboljšati svoj vanjski imidž usredotočujući se na održivost i upravljanje zaštitom okoliša. Konačno, verifikacija u obzir uzima i sve očekivane buduće zakonske zahtjeve i zahtjeve kupaca.

Mehrwert
Loading...

Koje su prednosti ISO 14064-3 verifikacije?

Učinci klimatskih promjena već su danas nedvojbeni. Kako bi se trend preokrenuo, sve društvene snage pozvane su da daju svoj doprinos smanjenju stakleničkih plinova. Istodobno, politički pritisak na organizacije jača od Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Serija ISO 14064 normi nudi sljedeće prednosti za vaše poduzeće:

 • Stvarate povjerenje u svoju organizaciju i povećavate svoj kredibilitet kod kupaca.
 • Za dionike, poslovne partnere, kupce ili investitore kvantificiranje emisija stakleničkih plinova i izvješćivanje o njima dokaz su da zaštitu klime doživljavate kao korporativnu odgovornost.
 • Zaštitu klime činite dijelom vaše korporativne kulture.
 • Identificirate kontrole pomoću kojih možete smanjiti ugljični otisak svoje organizacije i podići svijest  zaposlenika o važnosti ovog problema.
 • Podižete transparentnost u smanjenju emisija stakleničkih plinova.
 • Uz verifikaciju neovisne treće strane kao što je DQS napredak vaše organizacije u nastojanju da smanji emisije stakleničkih plinova duž lanca vrijednosti na temelju međunarodno priznate norme postaje transparentan.
 • Verifikacijom odskačete od konkurenata koji još nisu krenuli ovim putem. Istodobno uzimate u obzir moguće buduće zakonske zahtjeve i zahtjeve kupaca.

Određivanjem svog ugljičnog otiska  i njegovom validacijom i verifikacijom organizacije postižu niz važnih podciljeva:

 • Kvantificirate izravne i neizravne financijske rizike kojima je vaša organizacija izložena zbog rastućih troškova emisija.
 • Identificirate područja u kojima se mogu smanjiti emisije CO2.
 • Zadovoljavate informacijske potrebe dionika koji žele ili trebaju izvještavati o emisijama u svom opskrbnom lancu.
 • Dajete informirane izjave o klimatskoj prihvatljivosti proizvoda, usluga i organizacija.
 • Privlačite investitore koji preferiraju klimatski prihvatljiva ulaganja.
 • Dobivate bolje rezultate u rangiranju i ocjenama, poput onih u sklopu Projekta za objavu ugljičnog otiska (CDP - Carbon Disclosure Project).
Više
Manje 
Business28.png
Loading...

Kako izgleda proces ISO 14064-3 verifikacije?

Prvi korak služi upoznavanju vašeg poduzeća, organizacije, potreba i očekivanja. Nakon što se definiraju ciljevi verifikacije, uključujući primjenjive standarde i specifikacije, dobit ćete ponudu za preliminarnu procjenu.

Tijekom preliminarne procjene se, između ostalog, pojašnjavaju točna priroda zadatka, opseg primjene, ciljevi i drugi kriteriji. Na temelju rezultata DQS priprema izračun i planira verifikaciju. Te su informacije uključene u detaljnu ponudu prilagođenu individualnim potrebama vaše organizacije. Određuju se i dogovaraju sve relevantne usluge i primjenjivi kriteriji audita i verifikacije.

Ugovoreni verifikacijski tim provjerava izjavu na temelju prethodno pripremljenog planiranja, primjenjujući primjenjive standarde i specifikacije. Između ostalog, prikupljaju se i ispituju dokazi, obilaze se lokacije, rekonstruiraju i analiziraju procjene i izračuni.

Ako je potrebno, prije verifikacije se vrši pregled dokumenta. Rezultat verifikacije, uključujući sve nalaze, bit će vam predstavljen tijekom završnog sastanka. Po potrebi se dogovaraju akcijski planovi.

Nakon verifikacije rezultate ocjenjuje neovisni certifikacijski odbor DQS-a. Ako su svi zahtjevi ispunjeni, dobit ćete izjavu o verifikaciji za svoju organizaciju.

Za verifikaciju drugog izvještaja ili izjave, na primjer za sljedeće vremensko razdoblje, provodi se ponovna procjena. Svaka verifikacija vrijedi za pojedinu izjavu o stakleničkim plinovima vaše organizacije i stoga nema razdoblje valjanosti.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta verifikacija izjave o stakleničkim plinovima?

Prilagođena ponuda

Kako bi verificirali vašu izjavu o stakleničkim plinovima, DQS auditori surađuju s vašom organizacijom. Svaki audit planiramo prema potrebama vašeg poduzeća. Na primjer, verifikacija može trajati nekoliko dana ili nekoliko tjedana. Zatražite svoju prilagođenu ponudu od DQS-a - tako da znate što možete očekivati. Kontaktirajte nas.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS pravi partner za verifikaciju?

DQS vam pruža vrijedne uvide svojom opsežnom tehničkom, regulatornom i industrijskom stručnošću. Naši auditi i verifikacije temeljito i detaljno procjenjuju vašu organizaciju. Ovo možete očekivati od nas:

 • Prilagođenu ponudu
 • Fleksibilnost ugovornog razdoblja
 • Auditore s izvrsnim komunikacijskim vještinama i odličnim poznavanjem standarda i industrija
 • Međunarodno priznatu verifikaciju
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Rado ćemo vam poslati prilagođenu ponudu za ISO 14064 certifikaciju.