Klimatske promjene su činjenica! Emisije antropogenih stakleničkih plinova (GHG) su glavni uzrok. Organizacije mogu dati svoj doprinos smanjenju stakleničkih plinova - i o tome vjerodostojno izvještavati. Preduvjet je inventar stakleničkih plinova, na primjer u skladu sa standardom ISO 14064-1. Pročitajte više o tome što treba uzeti u obzir kod pripreme inventara stakleničkih plinova u skladu sa standardom, njegove verifikacije i izvješćivanja o njemu.

Loading...

Što je inventar stakleničkih plinova?

Staklenički plinovi (Greenhouse gases - GHG) poput ugljikova dioksida (CO2), metana (CH4), ili dušikova oksida (N2O), kada su u atmosferi, imaju svojstvo apsorbiranja i zračenja toplinskog zračenja, čime se zagrijava površina Zemlje. Taj proces stvara uvjete koji omogućavaju život na Zemlji. Staklenički plinovi mogu biti prirodnog ili antropogenog (umjetnog) podrijetla. Biogene i geogene emisije i skladišni kapaciteti (ponori stakleničkih plinova) dio su osjetljivog, ali u načelu, stabilnog ciklusa. Antropogene emisije, s druge strane, predstavljaju poremećaj prirodne ravnoteže - s posljedicom nepoželjnog zagrijavanja klime.

iso-14064-1-ghg-inventories-dqs-whitepaper-free.png
Loading...

ISO 14064-1- Staklenički plinovi

Objašnjavamo standard

U našoj besplatnoj bijeloj knjizi saznajte više o standardu i smjernicama.

O autoru: Altan Dayankac je auditor DQS-a i traženi stručnjak za brojne teme o održivosti.

Organizacije znatno doprinose klimatskim promjenama. Smanjenjem vlastitih emisija bitno doprinose postizanju ciljanih klimatskih ciljeva. Međutim, to se može postići samo pregledom vlastitih emisija kako bi se mogli donijeti smisleni zaključci. Rješenje? Napravite inventar stakleničkih plinova.

Emisije stakleničkih plinova
Standard ISO 14064-1:2019 definira emisije stakleničkih plinova kao "staklenički plin emitiran u atmosferu". Emisije stakleničkih plinova proizlaze ili izravno iz npr. proizvodnje proizvoda, ili neizravno iz npr. grijanja poslovnih prostorija, poslovnih aktivnosti organizacije.

Ponor stakleničkih plinova 
Ovaj se tehnički pojam odnosi na suprotni proces, na uklanjanje stakleničkih plinova iz atmosfere. Primjer toga jeuklanjanje CO2 iz atmosfere tijekom prirodnih CO2 ciklusa kroz oceane, šume ili tresetišta, i sl. Umjetni ponor je, na primjer, utiskivanje CO2 u iscrpljena ležišta prirodnog plina.

ISO 14064-1:2018 - Specifikacija sa smjernicama na razini organizacije za kvantificiranje i izvješćivanje o emisijama i uklanjanju stakleničkih plinova

Za inventar stakleničkih plinova potrebno je identificirati izvore stakleničkih plinova, i ako su dostupni, ponore stakleničkih plinova te kvantificirati emisije i uklanjanja. Što točno organizacije mogu napraviti opisano je u specifikaciji ISO 14064-1, koja daje odgovarajući okvir za izračun emisija stakleničkih plinova i njegovu verifikaciju - a istovremeno i osnovu za kvalitetno izvješćivanje. 

 

Izvješćivanje o stakleničkim plinovima - vjerodostojno i transparentno

Čak i ako je kontekst zapravo složeniji: Percepcija je javnosti da organizacije iz svih sektora značajno doprinose globalnim emisijama stakleničkih plinova. Potrošači sve više gledaju u kojoj mjeri organizacije vjerodostojno preuzimaju odgovornost i, na primjer, smanjuju svoje emisije CO2 kako bi smanjile ili kompenzirale svoj korporativni ugljični otisak (corporate carbon footprint - CFF). ISO 14064-1 namijenjen je svim organizacijama koje žele napraviti baš to, neovisno o vrsti i veličini. 

Inventar stakleničkih plinova organizacijama pokazuje gdje stoje u pogledu svojeg doprinosa klimatskim promjenama - i koje mjere treba poduzeti kako bi se približili idealu klimatski neutralnog poslovanja. To uključuje mjere za smanjenje emisija u proizvodnji, ali i one za kompenzaciju preostalih emisija, npr. podupiranjem klimatskih projekata kroz kupnju vjerodostojnih ugljičnih kredita (certifikata).

 

Verifikacija izvještaja o stakleničkim plinovima

Osim poduzimanja odgovarajućih radnji, znanje o vlastitom korporativnom ugljičnom otisku ima sve veću vrijednost za vanjski imidž poduzeća - a izvješćivanje o njemu postaje standardna praksa. Transparentno izvješćivanje, međutim, zahtijeva inventar stakleničkih plinova koji bi, sukladno mogućnostima, trebalo verificirati neovisno i kvalificirano tijelo poput DQS-a u skladu s ISO 14064-1. Verifikacija se provodi prema zahtjevima ISO 14064-3. Svi standardi su dostupni na internetskoj stranici ISO organizacije

 

Prednosti verifikacije

Postoje brojne prednosti verifikacije inventara stakleničkih plinova, i u pogledu ekoloških aspekata i u pogledu percepcije javnosti:

  • Povećanje ekološke djelotvornosti i ozbiljnosti kvantificiranja stakleničkih plinova.
  • Povećana vjerodostojnost, dosljednost i transparentnost kvantificiranja stakleničkih plinova, praćenje, izvješćivanje i verifikacija s obzirom na stakleničke plinove.
  • Pomoć upravi u razvoju i realizaciji strategija za stakleničke plinove
  • Olakšavanje razvoja i implementacije mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova ili povećanje uklanjanja stakleničkih plinova
  • Olakšavanje evaluacije ili praćenja učinka i napretka u smislu smanjenja emisija stakleničkih plinova ili povećanja uklanjanja stakleničkih plinova

 

Bilanca stakleničkih plinova - Zaključak

Specifikacija daje smjernice za određivanje i objavu inventara stakleničkih plinova na korporativnoj razini. Standard se može koristiti kao osnova za verificiranje inventara stakleničkih plinova, što zahtijeva pripremu izvještaja o stakleničkim plinovima.

ISO 14064-1 nije norma za sustave upravljanja. Zato ne slijedi zajedničku osnovnu strukturu (Strukturu visoke razine) suvremenih sustava upravljanja poput ISO 9001 (kvaliteta) ili ISO 14001 (okoliš), već ima svoju jedinstvenu strukturu.

Zahtjevi su podijeljeni u poglavlja od 4 do 10, nakon kojih slijede dodaci od A do H s opsežnim objašnjenjima. Poglavlje 4 navodi pet načela koja se moraju koristiti kao osnova izvješćivanja o stakleničkim plinovima. Zahtjevi iz poglavlja 5 i 6 predstavljaju - za potrebe praktične primjene - ključne korake za pripremu bilance stakleničkih plinova. Poglavlje 7 bavi se inicijativama za smanjenje i uklanjanje stakleničkih plinova i utjecajem koji mogu imati na inventar stakleničkih plinova. Poglavlje 8 formulira zahtjeve za upravljanje kvalitetom inventara stakleničkih plinova. Poglavlje 9 daje zahtjeve za sadržaj izvještaja o stakleničkim plinovima i navodi koje su objave obvezne, koje se preporučuju, a koje su izborne. Poglavlje 10 ukratko govori o zahtjevima za verifikaciju inventara stakleničkih plinova. 

 

DQS - Što možemo učiniti za vas

MI smo vaš stručnjak za audite i certifikacije, za sustav eupravljanja i procese - i time se uspješno bavimo već 35 godina. Kao prvo osnovano njemačko tijelo za certifikaciju sustava upravljanja fokus stavljamo na upravljanje i organizaciju poslovanja klijenata. Audite provodimo prema otprilike 200 priznatih normi i propisa kao i prema standardima pojedinih organizacija i udruženja. Našim radom upravi pružamo jasne dokaze za djelovanje. 

Naši stručnjaci verifikaciju vašeg inventara stakleničkih plinova provode na temelju ISO 14064-3 i time povećavaju kredibilitet vašeg poduzeća kod ulagača, kupaca i drugih zainteresiranih strana, poput nevladinih organizacija.  Osim toga, mogu se identificirati potencijalne uštede i provesti mjere smanjenja, što znači da mogu biti pokriveni i tržišno relevantni zahtjevi, na primjer iz Projekta objave podataka o ugljičnom otisku (Carbon Disclosure Project - CDP). Osim toga spremni ste brzo reagirati na sve zakonske propise.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Imate li pitanja?

Radujemo se razgovoru s vama!

Autor
Altan Dayankac

DQS voditelj proizvoda i stručnjak za brojne teme održivosti, klime, okoliša i zaštite na radu. Altan Dayankac je i autor i predavač u povjerenstvima za zaštitu okoliša i zdravlje i sigurnost pri radu te na brojnim stručnim događanjima.

 

Loading...