İklim değişikliği bir gerçek! Antropojenik sera gazlarının (GHG) emisyonları ana nedendir. Şirketler, sera gazı azaltımına katkıda bulunabilir ve bu konuda güvenilir bir şekilde rapor verebilir. Ön koşul, örneğin ISO 14064-1 standardına göre bir sera gazı envanteridir. Standarda uygun bir sera gazı envanteri hazırlanırken, doğrulanırken ve raporlanırken nelerin dikkate alınması gerektiği hakkında daha fazla bilgiyi bu blog yazısında okuyabilirsiniz.

Loading...

Sera gazı envanteri nedir?

Karbon dioksit (CO2), metan (CH4) veya nitröz oksit (N2O) gibi sera gazları (GHG'ler) atmosferdeyken, termal radyasyonu emme ve yayma, dolayısıyla Dünya yüzeyini ısıtma özelliğine sahiptir. Bu süreç, Dünya'da yaşamı mümkün kılan koşulları yaratır. Sera gazları doğal veya antropojenik (insan yapımı) kaynaklı olabilir. Biyojenik ve jeojenik emisyonlar ve depolama kapasiteleri (GHG yutakları) hassas ancak prensipte istikrarlı bir döngüye tabidir. Öte yandan antropojenik emisyonlar, istenmeyen iklim ısınmasının sonucu olarak doğal dengenin bozulmasına neden olur.

iso-14064-1-ghg-inventories-dqs-whitepaper-free.png
Loading...

ISO 14064-1- Sera Gazları

Standardı açıklıyoruz

Standart ve kılavuz hakkında daha değerli bilgiler, broşürlerimizde mevcuttur.

Yazar Hakkında: Altan Dayankaç, DQS denetçisidir ve sayısız sürdürülebilirlik konusunda aranan bir uzmandır.

Şirketler bu iklim değişikliğine azımsanmayacak ölçüde katkıda bulunuyor. Kendi emisyonlarını azaltmak, belirlenen iklim hedeflerine ulaşmada önemli bir katkıdır. Ancak bu, anlamlı sonuçlar çıkarabilmek için yalnızca kişinin kendi emisyonlarına bakışıyla değil genel bir bakışla gerçekleştirilebilir. Çözüm ise bir sera gazı envanteri oluşturmak.

Sera gazı emisyonu
ISO 14064-1:2019 standardı, bir sera gazı emisyonunu "atmosfere yayılan sera gazı" olarak tanımlar. Sera gazı emisyonları ya ürünlerin imalatı gibi süreçler sebebiyle doğrudan sonuçlanır ya da işyerinin ısıtılması, bir şirketin ticari faaliyetleri gibi süreçler sebebiyle dolaylı olarak sonuçlanır.

Sera gazı çukuru
Bu teknik terim, sera gazlarının atmosferden uzaklaştırılması olarak adlandırılan zıt süreci ifade eder. Bu, okyanuslar, ormanlar veya turbalıklar vb. yollarla doğal CO2 döngüleri sırasında CO2'nin atmosferden uzaklaştırılması durumunda geçerlidir. Yapay bir çukura örnek olarak, CO2'nin tükenmiş doğal gaz rezervuarlarına enjeksiyonunu verebiliriz.

ISO 14064-1:2018 - Sera gazı emisyonlarının ve giderimlerinin ölçülmesi ve raporlanması için kuruluş düzeyinde rehberlik içeren spesifikasyon

Bir Sera gazı envanteri için, sera gazı kaynakları ve eğer varsa sera gazı çukurları tanımlanmalı ve emisyonlar veya azaltımlar nicelleştirilmelidir. Şirketlerin tam olarak neler yapabileceği, sera gazı muhasebesi ve doğrulaması için uygun çerçeveyi ve aynı zamanda sağlam raporlamanın temelini sağlayan ISO 14064-1 spesifikasyonunda açıklanmaktadır.

 

Sera gazı raporlaması - güvenilir ve şeffaf

Bağlamlar aslında daha karmaşık olsa bile: Kamu algısına göre, tüm sektörlerden şirketler küresel sera gazı emisyonlarına önemli ölçüde dahil oluyor. Tüketiciler, şirketlerin ne kadar güvenilir bir şekilde sorumluluk üstlendiğine ve toplamda kurumsal karbon ayak izlerini (CCF) azaltmak ve hatta dengelemek için CO2 emisyonlarını ne kadar azalttığına giderek daha fazla bakıyor. ISO 14064-1, türü ve boyutu ne olursa olsun, tam da bunu yapmak isteyen tüm şirketlere yöneliktir.

Sera gazı envanteri, şirketlere iklim değişikliğine katkıları açısından nerede durduklarını ve iklim açısından nötr iş idealine yaklaşmak için hangi önlemlerin alınması gerektiğini gösterir. Bunlar, üretimdeki emisyonları azaltmaya yönelik önlemleri ve aynı zamanda kalan emisyonları dengelemeye yönelik önlemleri içerir, örneğin güvenilir karbon kredileri (sertifikalar) satın alarak iklim projelerini destekleyerek.

 

Sera gazı raporunun doğrulanması

Uygun önlemi almanın ötesinde, birinin kurumsal karbon ayak izi bilgisi, bir şirketin dış imajı için artan bir değere sahiptir - ve bunun hakkında raporlama yapmak giderek standart bir uygulama haline gelmektedir. Ancak şeffaf raporlama, bir sera gazı envanteri gerektirir. Mümkünse, bu, ISO 14064-1 uyarınca DQS gibi bağımsız ve nitelikli bir kuruluş tarafından doğrulanmalıdır. Doğrulama, ISO 14064-3 gerekliliklerine göre gerçekleştirilir. Tüm standartlar ISO web sitesinden elde edilebilir.

 

Doğrulamanın faydaları

Sera gazı envanterinin doğrulanmasının hem ekolojik yönler hem de kamuoyu algısı açısından sayısız faydaları vardır:

  • Sera gazı miktarının belirlenmesinin ekolojik etkinliğinin ve ciddiyetinin arttırılması
  • Sera gazı ayak izine göre sera gazı ölçümü, izleme, raporlama ve doğrulamanın artan güvenilirliği, tutarlılığı ve şeffaflığı
  • Sera gazı stratejilerinin geliştirilmesinde ve gerçekleştirilmesinde yönetimi kolaylaştırmak
  • Sera gazı emisyonlarını azaltmak veya sera gazı giderimlerini artırmak için önlemlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmak
  • Performansın değerlendirilmesini veya izlenmesini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya veya giderimlerini artırmaya yönelik ilerlemeyi kolaylaştırın

 

Sera Gazı Dengesi - Sonuç

Spesifikasyon, kurumsal düzeyde sera gazı envanterlerinin belirlenmesi ve yayınlanması için rehberlik sağlar. Standart, bir sera gazı raporunun hazırlanmasını gerektiren bir sera gazı envanterinin doğrulanması için bir temel olarak kullanılabilir.

ISO 14064-1 bir yönetim sistemi standardı değildir. Bu nedenle ISO 9001 (kalite) veya ISO 14001 (çevre) gibi modern yönetim sistemlerinin ortak temel yapısını (Üst Düzey Yapı) takip etmez, kendine özgü bir yapıya sahiptir.

Gereksinimler bölümü, 4 ila 10 arasındaki bölümlere bölünmüştür ve ardından kapsamlı açıklamalarla birlikte A ila H arasındaki eklerde yer almaktadır. 4. Bölüm, sera gazı raporlaması için temel olarak kullanılması gereken beş ilkeyi listeler. 5. ve 6. bölümlerin her ikisindeki gereksinimler - uygulamaya yönelik olarak - GHG dengesinin hazırlanması için temel adımları sunmaktadır. Bölüm 7, sera gazı azaltma ve kaldırma girişimleri ve bunların sera gazı envanteri üzerinde ne gibi etkileri olabileceği ile ilgilidir. Bölüm 8, sera gazı envanterinin kalite yönetimi için gereksinimleri formüle eder. Bölüm 9, bir sera gazı raporunun içeriği için gereksinimleri belirler ve hangi açıklamaların zorunlu, hangilerinin tavsiye edildiğini ve hangilerinin isteğe bağlı olduğunu belirtir. Bölüm 10, sera gazı envanterinin doğrulanması için gereksinimleri kısaca tartışmaktadır.

 

DQS - Sizin için ne yapabiliriz

DQS olarak biz, denetimler ve sertifikalar, yönetim sistemleri ve süreçleri konusunda uzmanınız ve 35 yılı aşkın süredir bunu çok başarılı bir şekilde yapıyoruz. Almanya'nın yönetim sistemleri sertifikasyonu için ilk kuruluşu olarak, şirketlerin nasıl yönetildiği ve organize edildiğine odaklanıyoruz. Yaklaşık 200 tanınmış standart ve yönetmeliğin yanı sıra şirkete ve birliğe özel standartlara göre denetim yapıyoruz. Çalışmalarımız aracılığıyla, yönetime aksiyonlar için net kanıtlar sağlıyoruz.

Sera gazı ayak izinizin uzmanlarımız tarafından doğrulanması ISO 14064-3'e dayalıdır ve yatırımcılar, müşteriler ve STK'lar (sivil toplum kuruluşları) gibi diğer ilgili taraflar nezdinde şirketinizin güvenilirliğini artırır. Ek olarak, potansiyel tasarruflar belirlenebilir ve azaltım önlemleri uygulanabilir; bu, örneğin CDP'den (Karbon Saydamlık Projesi) piyasayla ilgili gereksinimlerin de karşılanabileceği anlamına gelir. Ayrıca, herhangi bir yasal düzenlemeye hızlı tepki vermeye hazır olursunuz.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Sorularınız mı var?

Sizinle tanışmayı dört gözle bekliyoruz...

Yazar
Altan Dayankaç

DQS ürün yöneticisi ve birçok sürdürülebilirlik, iklim, çevre ve iş güvenliği konularında uzman. Altan Dayankaç ayrıca çevre ve iş sağlığı ve güvenliği kurullarında ve çok sayıda mesleki etkinlikte yazar ve sunucu olarak uzmanlığını ortaya koymaktadır.

Loading...