Sertifikacija vašeg ugljeničnog otiska

Globalno zagrevanje se povećava tempom koji zahteva hitnu akciju za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) - posebno CO2, što se odnosi na kompanije svih veličina i industrija. Standard ISO 14064 daje jasne smernice i zahteve za kvantifikovanje i verifikaciju emisija u GHG inventaru - i to čini kako na organizacionom, tako i na nivou pojedinačnih projekata.

Zaštita klime kao deo korporativne kulture

Povećano poverenje u vašu kompaniju

Transparentnost smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte

Jačanje vaše konkurentnosti

Informacije o ISO 14064

Serija standarda ISO 14064 sastoji se od tri standarda. ISO 14064-1 je osnova za obračun emisije gasova sa efektom staklene bašte, npr. Standard pruža informacije o principima i zahtevima za planiranje, razvoj i izveštavanje o GHG zalihama unutar kompanije.

Standard ISO 14064-1 vam pomaže da evidentirate emisiju gasova staklene bašte vaše kompanije na strukturiran način i da radite posebno na smanjenju vašeg ugljeničnog otiska. On pruža okvir za obračun GHG i njegovu verifikaciju. Dakle, ISO 14064-1 je u isto vreme osnova za robusno izveštavanje. Na taj način stvarate osnovu da vaše organizacije u zaštiti klime budu vidljivi, a istovremeno ih komunicirate.

Sadržaj ISO 14064-1 zasnovan je na Protokolu o gasovima sa efektom staklene bašte (GHG Protokol). Ovaj standard su 1998. objavili  Svetski poslovni savet za održivi razvoj (WBCSD) i Svetski institut za resurse (WRI) da bi standardizovali takozvano knjigovodstvo ugljenika. Standard je dostupan na ISO veb lokaciji.

Ostali delovi ISO 14064 serije standarda su:

ISO 14064-2 je vodič koji se može koristiti za snimanje uklanjanja gasova sa efektom staklene bašte ili smanjenje emisija na nivou projekta.

ISO 14064-3 čini osnovu za verifikaciju CO2 računovodstva. Nakon uspešne provere, DQS koristi ovaj standard kao osnovu za potvrdu da su ispunjeni relevantni zahtevi za balansiranje emisija.

Kompanije i organizacije mogu da beleže emisije primenom sve tri specifikacije. To može da olakša implementaciju i razvoj projekata gasova sa efektom staklene bašte.

Prikaži više
Prikaži manje
Loading...

Za koga je korporativni karbonski otisak (CCF) sertifikacija zasnovana na ISO 14064-3 pogodna?

Opcija sertifikacije CCF otvorena je za kompanije u svim sektorima i organizacijama kao što su opštine, javne vlasti ili udruženja. Cilj je svakoga ko želi da da doprinos zaštiti klime, poveća poverenje u prenošenje svog otiska CO2 i poboljša sopstveni spoljni imidž fokusirajući se na održivost i upravljanje klimom. Konačno, verifikacija uzima u obzir u ranoj fazi sve očekivane buduće zakonske i zahteve specifične za kupca.

Loading...

Koje su prednosti sertifikacije prema ISO 14064-3?

Efekti klimatskih promena su već danas nepogrešivo prisutni među nama. Da bi se preokrenuo trend, sve društvene snage su pozvane da daju svoj doprinos smanjenju gasova sa efektom staklene bašte (GHG). Istovremeno, politički pritisak na kompanije i organizacije raste od Pariskog sporazuma o zaštiti klime. ISO 14064 serija standarda nudi sledeće pogodnosti za Vašu kompaniju:

 • Stvarate poverenje u svoju kompaniju i povećavate svoj kredibilitet kod kupaca.
 • Za zainteresovane strane, poslovne partnere, kupce ili investitore, kvantifikovanje emisije GHG-a i izveštavanje o njima dokaz je da zaštitu klime doživljavate kao korporativnu odgovornost.
 • Činite zaštitu klime delom svoje korporativne kulture.
 • Identifikujete kontrolne poluge sa kojima možete smanjiti ugljenični otisak vaše organizacije i edukovati zaposlene o relevantnosti ovog problema.
 • Dobijate transparentnost u smanjenju emisije GHG.
 • Sa verifikacijom nezavisnog trećeg lica kao što je DQS, napredak vaše organizacije u nastojanju da smanji emisiju GHG duž lanca vrednosti na osnovu međunarodno priznatog standarda postaje transparentan.
 • Verifikacija vas izdvaja od konkurenata koji još uvek nisu krenuli ovim putem. Istovremeno, uzimate u obzir moguće zakonske i zahteve specifične za kupca u ranoj fazi.

 

Utvrđivanjem njihovog ugljeničnog otiska i njegovom proverom i verifikacijom, kompanije i organizacije ostvaruju niz važnih pod-ciljeva:

 • Kvantifikujete direktne i indirektne finansijske rizike kojima je vaša kompanija izložena zbog porasta troškova emisije.
 • Identifikovaćete oblasti gde se emisija CO2 može smanjiti.
 • Zadovoljavate informacione potrebe zainteresovanih strana koje žele ili moraju da izveštavaju o emisijama u svom lancu snabdevanja.
 • Dajete informisane izjave u vezi sa klimatskim otiskom vaših proizvoda, usluga i organizacija.
 • Privlačite investitore koji preferiraju investicije povoljne po klimu.
 • Dobijate bolje rezultate u rangiranju i ocenama, kao što su one koje je proizveo Projekat otkrivanja ugljenika (CDP).
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako se vrši ISO 14064-3 sertifikacija?

Prvi korak je da upoznamo vas i vašu kompaniju, organizaciju, potrebe i očekivanja. Kada se definišu ciljevi sertifikacije, uključujući važeće standarde i specifikacije, dobićete ponudu za predprocenu.

Tokom predprocene, na primer, razjašnjena je tačna priroda audita, obim primene, ciljevi i drugi kriterijumi. Na osnovu rezultata, DQS priprema proračun i planira audit. Ove informacije su uvrštene u detaljnu ponudu prilagođenu pojedinačnim potrebama vašeg preduzeća. Navedene su i dogovorene sve relevantne usluge i važeći kriterijumi audita i sertifikacije.

Audit tim proverava odgovarajuće parametre na osnovu prethodno pripremljenog planiranja, primenjujući važeće standarde i specifikacije. Između ostalog, dokazi se prikupljaju i ispituju, lokacije se posećuju, a procene i proračuni se rekonstruišu i analiziraju.

Ako je potrebno, pregled dokumenta se unapred dostavlja i dopunjuje audit. Rezultat audita, uključujući sve nalaze, predstavljen vam je tokom završnog sastanka. Ako je potrebno, dogovoreni su akcioni planovi.

Nakon provere, rezultate procenjuje nezavisni sertifikacioni odbor DQS-a. Ako su svi zahtevi ispunjeni, dobićete izjavu o sertifikaciji za vaše preduzeće.

Za sertifikaciju drugog izveštaja ili deklaracije, na primer nakon određenog vremena, potreban je ponovni audit. Svaki audit važi za GHG izjavu vaše organizacije i samim tim nema period važenja.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta sertifikacija?

Individualna ponuda

Da bi proverili vašu GHG izjavu, DQS auditori se posebno angažuju sa vašom organizacijom. Svaki audit zakazujemo u skladu sa potrebama vaše kompanije. Na primer, sertifikacija može da potraje nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Zakažite svoj personalizovani sastanak sa DQS-om. Kontaktirajte nas.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS pravi partner za vašu sertifikaciju?

DQS vam daje dragocene inpute sa svojom sveobuhvatnom tehničkom, regulatornom i industrijskom ekspertizom. Naši auditi i provere su temeljni i detaljno ispituju Vašu kompaniju. Ovo možete očekivati od nas:

 • Auditi koji pružaju dodatnu vrednost i detaljan uvid u vašu organizaciju od strane naših eksperata
 • Kompetentni auditori sa velikim pratkičnim znanjem
 • Akreditovani i međunarodno priznati sertifikati
 • Individualne ponude sa fleksibilnim uslovima ugovora i bez skrivenih troškova
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam zadovoljstvo da vam dostavimo prilagođenu ponudu za audit prema ISO 14064.