Verificatie van uw CO2-voetafdruk

De opwarming van de aarde neemt toe in een tempo dat onmiddellijke actie vereist om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te verminderen - met name CO2. Dit geldt voor bedrijven van alle groottes en industrieën. De ISO 14064-norm biedt duidelijke richtlijnen en vereisten voor het kwantificeren en verifiëren van emissies in een broeikasgasinventaris - en doet dit zowel op organisatorisch als op projectniveau.

Klimaatbescherming als onderdeel van de bedrijfscultuur

Meer vertrouwen in uw bedrijf

Transparantie in de vermindering van broeikasgasemissies

Versterking van uw concurrentievermogen

Informatie over ISO 14064

De ISO 14064-normenserie bestaat uit drie normen. ISO 14064-1 is de basis voor de boekhouding van de broeikasgasemissies van een bedrijf, d.w.z. voor het vaststellen van de CO2-voetafdruk van het bedrijf (CCF - Corporate Carbon Footprint). De norm geeft informatie over de principes en vereisten voor het plannen, ontwikkelen en rapporteren van broeikasgasinventarissen binnen een bedrijf.

De ISO 14064-1-norm helpt u om de broeikasgasemissies van uw bedrijf op een gestructureerde manier te registreren en om gericht te werken aan de vermindering van uw koolstofvoetafdruk. De norm biedt een kader voor de boekhouding van broeikasgassen en de verificatie ervan. ISO 14064-1 is dus tegelijk de basis voor een degelijke rapportering. Op die manier creëert u de basis om de inspanningen en het succes van uw organisatie op het vlak van klimaatbescherming zichtbaar te maken en erover te communiceren.

De inhoud van ISO 14064-1 is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol). Deze norm werd in 1998 gepubliceerd door de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en het World Resources Institute (WRI) om de zogenaamde koolstofboekhouding te standaardiseren. De norm is beschikbaar op de ISO-website.

De andere delen van de ISO 14064-normenreeks zijn:

ISO 14064-2 is een gids die kan worden gebruikt om de verwijdering van broeikasgassen of de vermindering van emissies op projectniveau te registreren.

ISO 14064-3 vormt de basis voor de verificatie van de CO2-boekhouding. Na een succesvolle verificatie gebruikt DQS deze norm als basis om te certificeren dat aan de relevante eisen voor het in evenwicht brengen van emissies is voldaan.

Bedrijven en organisaties kunnen emissies registreren door alle drie de specificaties toe te passen. Dit kan de uitvoering en ontwikkeling van broeikasgasprojecten vergemakkelijken.

Meer tonen
Minder tonen
Loading...

Voor wie is Corporate Carbon Footprint (CCF) verificatie op basis van ISO 14064-3 geschikt?

De optie van CCF-verificatie staat open voor bedrijven in alle sectoren en organisaties zoals gemeenten, overheidsinstanties of verenigingen. Het is bedoeld voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan klimaatbescherming, het vertrouwen in de communicatie over zijnCO2-voetafdruk wil vergroten en zijn externe imago wil verbeteren door aandacht te besteden aan duurzaamheid en klimaatbeheer. Tot slot houdt de verificatie in een vroeg stadium rekening met alle verwachte toekomstige wettelijke en klantspecifieke vereisten.

Loading...

Wat zijn de voordelen van een ISO 14064-3 verificatie?

De gevolgen van de klimaatverandering zijn vandaag al onmiskenbaar. Om de trend om te buigen, worden alle maatschappelijke krachten opgeroepen hun bijdrage te leveren aan de vermindering van broeikasgassen (BKG). Tegelijkertijd neemt de politieke druk op bedrijven en organisaties toe sinds het akkoord van Parijs over de bescherming van het klimaat. De ISO 14064-normenreeks biedt de volgende voordelen voor uw bedrijf:

 • U creëert vertrouwen in uw bedrijf en vergroot uw geloofwaardigheid bij klanten.
 • Voor belanghebbenden, zakenpartners, klanten of investeerders is het kwantificeren van broeikasgasemissies en het rapporteren ervan het bewijs dat u klimaatbescherming als een bedrijfsverantwoordelijkheid beschouwt.
 • U maakt klimaatbescherming onderdeel van uw bedrijfscultuur.
 • U identificeert controlehefbomen waarmee u de CO2-voetafdruk van uw organisatie kunt verminderen en u sensibiliseert uw medewerkers voor de relevantie van deze kwestie.
 • U verkrijgt transparantie in de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
 • Met verificatie door een onafhankelijke derde partij zoals DQS, wordt de vooruitgang van uw organisatie in de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in de waardeketen transparant op basis van een internationaal erkende standaard.
 • Verificatie onderscheidt u van concurrenten die deze weg nog niet zijn ingeslagen. Tegelijkertijd houdt u in een vroeg stadium rekening met mogelijke wettelijke en klantspecifieke eisen.

  Door hun CO2-voetafdruk te bepalen en deze te valideren en verifiëren, bereiken bedrijven en organisaties een aantal belangrijke subdoelen:
 • U kwantificeert directe en indirecte financiële risico's waaraan uw bedrijf wordt blootgesteld als gevolg van stijgende emissiekosten.
 • U identificeert gebieden waar deCO2-uitstoot kan worden verminderd.
 • U komt tegemoet aan de informatiebehoefte van stakeholders die willen of moeten rapporteren over emissies in hun toeleveringsketen.
 • U doet gefundeerde uitspraken over de klimaatvriendelijkheid van producten, diensten en organisaties.
 • U trekt investeerders aan die de voorkeur geven aan klimaatvriendelijke investeringen.
 • U behaalt betere resultaten in rangschikkingen en ratings, zoals die van het Carbon Disclosure Project (CDP).
Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Wat is het proces van een ISO 14064-3 verificatie?

De eerste stap is het leren kennen van uw bedrijf, organisatie, behoeften en verwachtingen. Zodra de doelstellingen van de verificatie, inclusief de toepasselijke normen en specificaties, zijn bepaald, ontvangt u een offerte voor de pre-evaluatie.

Tijdens de pre-evaluatie worden onder andere de precieze aard van de opdracht, het toepassingsgebied, de doelstellingen en andere criteria verduidelijkt. Op basis van de resultaten bereidt DQS de calculatie voor en plant de verificatie. Deze informatie wordt verwerkt in een gedetailleerde offerte die is afgestemd op de individuele behoeften van uw onderneming. Alle relevante diensten en toepasselijke audit- en verificatiecriteria worden gespecificeerd en overeengekomen.

Het gecontracteerde verificatieteam controleert de betreffende verklaring op basis van de vooraf opgestelde planning, waarbij de toepasselijke normen en specificaties worden toegepast. Er wordt onder meer bewijsmateriaal verzameld en onderzocht, er worden locaties bezocht en ramingen en berekeningen worden gereconstrueerd en geanalyseerd.

Indien nodig wordt de verificatie aangevuld met een voorafgaand onderzoek van documenten. Het verificatieresultaat, inclusief alle bevindingen, wordt u tijdens de slotbijeenkomst gepresenteerd. Indien nodig worden actieplannen overeengekomen.

Na de verificatie worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u een verificatieverklaring voor uw bedrijf.

Voor de verificatie van een ander rapport of verklaring, bijvoorbeeld voor een volgende periode, wordt een herverificatie uitgevoerd. Elke verificatie is geldig voor de betreffende GHG verklaring van uw organisatie en heeft dus geen geldigheidsduur.

Banking13.png
Loading...

Wat kost de verificatie van een GHG-verklaring?

Individuele offerte

Om uw GHG-staat te verifiëren, gaan de auditors van DQS specifiek met uw organisatie aan de slag. Wij plannen elke audit op basis van de behoeften van uw bedrijf. De verificatie kan bijvoorbeeld een paar dagen of een paar weken duren. Plan uw persoonlijke offerte met DQS - zodat u weet wat u kunt verwachten. Neem contact met ons op.

Business2.png
Loading...

Waarom is DQS de juiste partner voor uw verificatie?

DQS geeft u waardevolle input met zijn uitgebreide technische, regelgevende en industriële expertise. Onze audits en verificaties zijn een grondig en diepgaand onderzoek van uw bedrijf. Dit is wat u van ons kunt verwachten:

 • Individueel berekende offertes
 • Flexibiliteit voor de contractperiode
 • Auditors met sterke communicatieve vaardigheden en een grondige kennis van normen en industrieën
 • Verificatie met internationale aanvaarding
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor ISO 14064-verificatie.