Thẩm tra, xác minh lượng khí thải carbon của bạn

Sự nóng lên toàn cầu đang gia tăng, nên đòi hỏi phải có hành động ngay lập tức để giảm phát thải khí nhà kính (GHG) - đặc biệt là CO2. Điều này áp dụng cho các công ty thuộc mọi quy mô và ngành nghề. Tiêu chuẩn ISO 14064 đưa ra các hướng dẫn và yêu cầu rõ ràng để định lượng và xác minh lượng phát thải trong đánh giá khí nhà kính - ở cả cấp độ tổ chức và dự án.

Bảo vệ khí hậu như một phần của văn hóa doanh nghiệp

Gia tăng niềm tin của khách hàng vào công ty của bạn

Minh bạch trong việc giảm phát thải khí nhà kính

Tăng cường khả năng cạnh tranh của bạn

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Thông tin về ISO 14064

Bộ tiêu chuẩn ISO 14064 bao gồm ba tiêu chuẩn. ISO 14064-1 là cơ sở để tính toán lượng phát thải khí nhà kính của một công ty, tức là để thiết lập lượng khí thải carbon của công ty (CCF). Tiêu chuẩn cung cấp thông tin về các nguyên tắc và yêu cầu để lập kế hoạch, phát triển và báo cáo kiểm kê KNK trong một công ty.

Tiêu chuẩn ISO 14064-1 giúp bạn ghi lại lượng phát thải khí nhà kính của công ty mình theo cách có cấu trúc và hoạt động cụ thể để giảm lượng khí thải carbon của bạn. Nó cung cấp khuôn khổ cho việc tính toán khí nhà kính và việc xác minh nó. Do đó, ISO 14064-1 đồng thời là cơ sở cho việc báo cáo chặt chẽ. Bằng cách này, bạn tạo cơ sở để làm cho những nỗ lực và thành công của tổ chức bạn trong việc bảo vệ khí hậu trở nên rõ ràng, đồng thời truyền đạt chúng.

Nội dung của ISO 14064-1 dựa trên Nghị định thư về Khí nhà kính (GHG Protocol). Tiêu chuẩn này được Hội đồng Doanh nghiệp Thế giới vì Sự Phát triển Bền vững (WBCSD) và Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) công bố năm 1998 nhằm chuẩn hóa cái gọi là tính toán lượng carbon. Tiêu chuẩn này có sẵn trên trang website ISO.

Những phần khác của bộ tiêu chuẩn ISO 14064 là:.

ISO 14064-2 là tài liệu hướng dẫn có thể được sử dụng để ghi lại việc loại bỏ khí nhà kính hoặc giảm phát thải ở cấp độ dự án.

ISO 14064-3 tạo cơ sở cho việc xác minh việc tính toán lượng CO2. Sau khi xác minh thành công, DQS sử dụng tiêu chuẩn này làm cơ sở để chứng nhận đã đáp ứng các yêu cầu liên quan về cân bằng phát thải.

Các công ty và tổ chức có thể ghi nhận lượng khí thải bằng cách áp dụng cả ba thông số kỹ thuật. Điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và phát triển các dự án phát thải khí nhà kính.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Zielgruppe
Loading...

Việc xác minh lượng khí thải carbon của doanh nghiệp (CCF) dựa trên ISO 14064-3 phù hợp với ai?

Tùy chọn thẩm tra CCF dành cho các công ty thuộc mọi lĩnh vực và tổ chức như thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan công quyền hoặc hiệp hội. Nó hướng đến bất kỳ ai muốn đóng góp vào việc bảo vệ khí hậu, tăng cường sự tự tin trong việc tính toán lượng khí CO2 của họ và cải thiện hình ảnh bên ngoài của họ bằng cách tập trung vào tính bền vững và bảo vệ khí hậu. Cuối cùng, việc xác minh sẽ tính đến ở giai đoạn đầu bất kỳ yêu cầu pháp lý và khách hàng cụ thể nào được mong đợi trong tương lai.

Mehrwert
Loading...

Việc xác minh ISO 14064-3 mang lại lợi ích nào cho doanh nghiệp của bạn?

Ngày nay, những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày một rõ rệt. Để đảo ngược xu hướng này, tất cả các lực lượng xã hội được kêu gọi đóng góp vào việc giảm thiểu khí nhà kính (GHG). Đồng thời, áp lực chính trị đối với các công ty và tổ chức ngày càng tăng kể từ Thỏa thuận Paris về bảo vệ khí hậu. Bộ tiêu chuẩn ISO 14064 mang lại những lợi ích sau cho công ty của bạn:

 • Bạn tạo được niềm tin vào công ty và tăng uy tín đối với khách hàng.
 • Đối với các bên liên quan, đối tác kinh doanh, khách hàng hoặc nhà đầu tư, việc định lượng phát thải KNK và báo cáo chúng là bằng chứng cho thấy bạn coi việc bảo vệ khí hậu là trách nhiệm của công ty.
 • Bạn biến việc bảo vệ khí hậu trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp của bạn.
 • Bạn xác định các đòn bẩy kiểm soát mà bạn có thể giảm lượng khí thải carbon của tổ chức và để nhân viên của bạn hiểu về mức độ liên quan của vấn đề này.
 • Bạn đạt được sự minh bạch trong việc giảm phát thải KNK.
 • Với sự xác minh của bên thứ ba độc lập như DQS, tiến trình của tổ chức bạn trong nỗ lực giảm phát thải KNK dọc theo chuỗi giá trị dựa trên tiêu chuẩn được quốc tế công nhận sẽ trở nên minh bạch.
 • Xác minh giúp bạn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh chưa đi theo con đường này. Đồng thời, bạn phải tính đến các yêu cầu pháp lý có thể có và các yêu cầu cụ thể của khách hàng ở giai đoạn đầu.

Bằng việc xác minh khí thải carbon , các công ty và tổ chức đạt được một số mục tiêu phụ quan trọng:

 • Bạn định lượng rủi ro tài chính trực tiếp và gián tiếp mà công ty của bạn phải chịu do chi phí phát thải tăng lên.
 • Bạn sẽ xác định các khu vực có thể giảm lượng khí thải CO2.
 • Bạn đáp ứng nhu cầu thông tin của các bên liên quan muốn hoặc cần báo cáo về phát thải trong chuỗi cung ứng của họ.
 • Bạn đưa ra những tuyên bố sáng suốt về tính thân thiện với khí hậu của các sản phẩm, dịch vụ và tổ chức.
 • Bạn thu hút các nhà đầu tư muốn hướng đến phát triển thân thiện với môi trường.
 • Bạn nhận được kết quả tốt hơn trong đánh giá và xếp hạng, chẳng hạn như kết quả được tạo ra bởi (CDP).
Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quy trình xác minh ISO 14064-3 như thế nào?

Trong bước đầu tiên, bạn sẽ thảo luận về công ty, tổ chức, nhu cầu và mong đợi của bạn về chứng chỉ ISO 14064 với chúng tôi. Trên cơ sở này, bạn sẽ nhanh chóng nhận được một báo giá chi tiết và minh bạch, phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trong quá trình đánh giá trước, ví dụ, bản chất chính xác của nhiệm vụ, phạm vi áp dụng, mục tiêu và các tiêu chí khác được làm rõ. Trên cơ sở kết quả, DQS chuẩn bị tính toán và lập kế hoạch xác minh. Tất cả các dịch vụ liên quan và các tiêu chí kiểm tra và xác minh hiện hành đều được quy định và thống nhất. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

Nhóm thẩm tra theo hợp đồng kiểm tra tuyên bố tương ứng trên cơ sở lập kế hoạch đã chuẩn bị trước đó, áp dụng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật hiện hành. Bằng chứng được thu thập và kiểm tra, các địa điểm được truy cập, các ước tính và tính toán được tái tạo và phân tích cùng với những yêu cầu khác.

Nếu cần, việc xem xét tài liệu trước sẽ bổ sung cho việc xác minh. Kết quả thẩm tra, bao gồm tất cả các phát hiện, được trình bày cho bạn trong cuộc họp bế mạc. Nếu cần, các kế hoạch hành động sẽ được thống nhất.

Sau khi thẩm tra, kết quả được đánh giá bởi hội đồng chứng nhận độc lập của DQS. Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, bạn sẽ nhận được một tuyên bố xác minh cho công ty của bạn.

Đối với việc xác minh một báo cáo hoặc tuyên bố khác, chẳng hạn trong một khoảng thời gian tiếp theo, việc đánh giá lại được thực hiện. Mỗi xác minh có giá trị đối với tuyên bố KNK tương ứng của tổ chức của bạn và do đó không có thời hạn hiệu lực.

Banking13.png
Loading...

Chi phí thẩm tra báo cáo KNK là bao nhiêu?

Báo giá cụ thể

Để thẩm tra tuyên bố về KNK của bạn, các chuyên gia đánh giá DQS tham gia cụ thể vào tổ chức của bạn. Chúng tôi lên lịch cho từng cuộc đánh giá theo nhu cầu của công ty bạn. Ví dụ: quá trình thẩm tra có thể mất vài ngày hoặc vài tuần. Vui lòng liên hệ với chúng tôi,chúng tôi sẽ cung cấp báo giá chi tiết cho bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao nên lựa chọn DQS?

DQS cung cấp cho bạn thông tin có giá trị với kiến thức chuyên môn toàn diện về kỹ thuật, quy định và ngành. Các cuộc kiểm tra và xác minh của chúng tôi là một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng và sâu sắc về công ty của bạn. Đây là những gì bạn có thể mong đợi từ chúng tôi:

 • Được quốc tế công nhận
 • Đánh giá cung cấp thông tin chi tiết gia tăng giá trị về tổ chức của bạn
 • Các đánh giá viên có kinh nghiệm thực tế và năng lực chuyên môn cao trong ngành
 • Hỗ trợ cá nhân, nhiệt tình từ các chuyên gia của chúng tôi - trong khu vực, quốc gia và quốc tế
 • Ưu đãi cá nhân với thời gian hợp đồng linh hoạt, công khai và minh bạch các điều khoản thỏa thuận
Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi luôn sẵn lòng cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về chứng nhận ISO 14064.