Weryfikacja Twojego śladu węglowego

Globalne ocieplenie postępuje w tempie, które wymaga podjęcia natychmiastowych działań w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) - zwłaszcza CO2. Dotyczy to firm każdej wielkości i z każdej branży. Norma ISO 14064 zawiera jasne wytyczne i wymagania dotyczące ilościowego określania i weryfikacji emisji w ramach inwentaryzacji GHG - i to zarówno na poziomie organizacji, jak i projektu.

Ochrona klimatu jako część kultury korporacyjnej

Większe zaufanie do Państwa firmy

Przejrzystość w redukcji emisji gazów cieplarnianych

Wzmocnienie Państwa konkurencyjności

Business5.png
Loading...

Informacje o ISO 14064

Seria norm ISO 14064 składa się z trzech norm. ISO 14064-1 jest podstawą do rozliczania emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo, czyli do ustalania jego śladu węglowego (CCF). Norma dostarcza informacji na temat zasad i wymagań dotyczących planowania, opracowywania i raportowania inwentaryzacji GHG w przedsiębiorstwie.

Norma ISO 14064-1 pomaga w uporządkowanym rejestrowaniu emisji gazów cieplarnianych w firmie oraz w pracy nad redukcją śladu węglowego. Zapewnia ona ramy dla rachunkowości GHG i jej weryfikacji. W ten sposób ISO 14064-1 jest jednocześnie podstawą dla rzetelnego raportowania. W ten sposób tworzą Państwo podstawę do uwidocznienia wysiłków i sukcesów Państwa organizacji w zakresie ochrony klimatu, jednocześnie je komunikując.

Treść ISO 14064-1 oparta jest na Protokole w sprawie gazów cieplarnianych (GHG Protocol). Standard ten został opublikowany w 1998 roku przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) oraz Światowy Instytut Zasobów (WRI) w celu standaryzacji tzw. rachunkowości węglowej. Norma ta jest dostępna na stronie internetowejISO.

Pozostałe części serii norm ISO 14064 to:

ISO14064-2 jest przewodnikiem, który może być stosowany do rejestrowania usuwania gazów cieplarnianych lub redukcji emisji na poziomie projektu.

ISO14064-3 stanowi podstawę do weryfikacji rozliczeńCO2. Po pomyślnej weryfikacji, DQS używa tej normy jako podstawy do poświadczenia, że odpowiednie wymagania dotyczące bilansowania emisji zostały spełnione.

Firmy i organizacje mogą rejestrować emisje stosując wszystkie trzy specyfikacje. Może to ułatwić wdrażanie i rozwój projektów związanych z gazami cieplarnianymi.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Dla kogo przeznaczona jest weryfikacja korporacyjnego śladu węglowego (CCF) w oparciu o ISO 14064-3?

Opcja weryfikacji CCF jest otwarta dla firm ze wszystkich sektorów oraz organizacji, takich jak gminy, władze publiczne czy stowarzyszenia. Jest ona skierowana do wszystkich, którzy chcą przyczynić się do ochrony klimatu, zwiększyć pewność w komunikowaniu swojego śladuwęglowego oraz poprawić swój wizerunek zewnętrzny poprzez skupienie się na zrównoważonym rozwoju i zarządzaniu klimatem. Wreszcie, weryfikacja uwzględnia na wczesnym etapie wszelkie spodziewane przyszłe wymagania prawne i specyficzne dla klienta.

Ecology2.png
Loading...

Jakie są korzyści z weryfikacji ISO 14064-3?

Skutki zmian klimatycznych są już dziś niezaprzeczalne. W celu odwrócenia tego trendu, wszystkie siły społeczne są wzywane do wniesienia swojego wkładu w redukcję gazów cieplarnianych (GHG). Jednocześnie, od czasu Porozumienia Paryskiego w sprawie ochrony klimatu, rośnie polityczna presja na firmy i organizacje. Seria norm ISO 14064 oferuje następujące korzyści dla Państwa firmy:

 • Tworzysz zaufanie do swojej firmy i zwiększasz swoją wiarygodność w oczach klientów.
 • Dla interesariuszy, partnerów biznesowych, klientów lub inwestorów, kwantyfikacja emisji GHG i ich raportowanie jest dowodem na to, że postrzegasz ochronę klimatu jako odpowiedzialność korporacyjną.
 • Czynią Państwo ochronę klimatu częścią swojej kultury korporacyjnej.
 • Identyfikują Państwo dźwignie kontrolne, za pomocą których mogą Państwo zredukować ślad węglowy swojej organizacji i uwrażliwiają swoich pracowników na znaczenie tego zagadnienia.
 • Zyskują Państwo przejrzystość w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 • Dzięki weryfikacji przez niezależną stronę trzecią, taką jak DQS, postępy Państwa organizacji w wysiłkach zmierzających do redukcji emisji GHG wzdłuż łańcucha wartości w oparciu o międzynarodowo uznany standard stają się przejrzyste.
 • Weryfikacja odróżnia Państwa od konkurentów, którzy jeszcze nie poszli tą drogą. Jednocześnie już na wczesnym etapie uwzględnia się ewentualne wymagania prawne i specyficzne dla klienta.

  Określając swój ślad węglowy oraz walidując i weryfikując go, firmy i organizacje osiągają szereg ważnych celów cząstkowych:
 • Kwantyfikujesz bezpośrednie i pośrednie ryzyko finansowe, na które narażona jest Twoja firma z powodu rosnących kosztów emisji.
 • Zidentyfikujesz obszary, w których można ograniczyć emisjęCO2.
 • Zaspokajasz potrzeby informacyjne interesariuszy, którzy chcą lub muszą raportować o emisjach w swoim łańcuchu dostaw.
 • Wydają Państwo świadome oświadczenia dotyczące przyjazności dla klimatu produktów, usług i organizacji.
 • Przyciągają Państwo inwestorów, którzy preferują inwestycje przyjazne dla klimatu.
 • Uzyskują Państwo lepsze wyniki w rankingach i ocenach, takich jak te sporządzane przez Carbon Disclosure Project (CDP).
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces weryfikacji ISO 14064-3?

Pierwszym krokiem jest poznanie Państwa firmy, organizacji, potrzeb i oczekiwań. Po określeniu celów weryfikacji, w tym obowiązujących norm i specyfikacji, otrzymają Państwo ofertę na ocenę wstępną.

Podczas oceny wstępnej, na przykład, dokładny charakter zadania, zakres zastosowania, cele i inne kryteria są wyjaśnione. Na podstawie wyników DQS przygotowuje kalkulację i planuje weryfikację. Informacje te są zawarte w szczegółowej ofercie dostosowanej do indywidualnych potrzeb Państwa firmy. Wszystkie istotne usługi oraz obowiązujące kryteria audytu i weryfikacji są wyszczególnione i uzgodnione.

Zakontraktowany zespół weryfikacyjny sprawdza dane oświadczenie na podstawie wcześniej przygotowanego planu, stosując obowiązujące normy i specyfikacje. Między innymi gromadzone i badane są dowody, wizytowane są miejsca, a szacunki i obliczenia są odtwarzane i analizowane.

W razie potrzeby weryfikację uzupełnia się o wstępny przegląd dokumentów. Wynik weryfikacji, zawierający wszystkie ustalenia, jest przedstawiany klientowi podczas spotkania końcowego. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Po weryfikacji, wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Jeśli wszystkie wymagania zostaną spełnione, otrzymają Państwo deklarację weryfikacji dla swojej firmy.

W celu weryfikacji innego raportu lub deklaracji, na przykład na kolejny okres czasu, przeprowadzana jest ponowna ocena. Każda weryfikacja jest ważna dla danego oświadczenia GHG Państwa organizacji i tym samym nie ma okresu ważności.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje weryfikacja deklaracji GHG?

Wycena indywidualna

Aby zweryfikować Państwa deklarację GHG, audytorzy DQS angażują się specjalnie w Państwa organizację. Planujemy każdy audyt w zależności od potrzeb Państwa firmy. Na przykład, weryfikacja może trwać kilka dni lub kilka tygodni. Zaplanuj spersonalizowaną wycenę z DQS - tak, abyś wiedział, czego się spodziewać. Skontaktuj się z nami.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS jest właściwym partnerem dla Państwa weryfikacji?

DQS zapewnia Państwu cenny wkład dzięki swojej wszechstronnej wiedzy technicznej, regulacyjnej i branżowej. Nasze audyty i weryfikacje są dokładnym i dogłębnym badaniem Państwa firmy. To jest to, czego mogą Państwo od nas oczekiwać:

 • Indywidualnie skalkulowane oferty
 • Elastyczności w zakresie czasu trwania umowy
 • Audytorzy z silnymi zdolnościami komunikacyjnymi i dogłębną znajomością norm i branż
 • Weryfikacji z międzynarodową akceptacją
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na weryfikację ISO 14064.