Tăng uy tín thông qua kiểm tra xác nhận bên ngoài

Việc báo cáo bền vững có tăng thêm giá trị đáng kể cho công ty của bạn hay không phụ thuộc chủ yếu vào độ tin cậy và mức độ liên quan của báo cáo của bạn. Việc thẩm tra bởi DQS với tư cách là một cơ quan độc lập là một tín hiệu rõ ràng rằng báo cáo của bạn trình bày đầy đủ các khía cạnh bền vững cần thiết của tổ chức của bạn.

Tăng uy tín và minh bạch

Giảm thiểu ban giám sát

Cơ sở đáng tin cậy cho các quyết định quản lý

Kết quả xếp hạng tốt hơn

Mô tả tiêu chuẩn
Loading...

Báo cáo thẩm tra như một công cụ quan trọng để có uy tín hơn

Hai thuật ngữ, một nghĩa: Trong ngữ cảnh báo cáo, thẩm tra và đảm bảo đề cập đến việc đánh giá bên ngoài một báo cáo. Mục đích của việc xem xét như vậy là để đảm bảo khả năng phục hồi, độ chính xác và độ tin cậy của thông tin được công bố nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho các bên liên quan và công ty.

Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI), tổ chức xuất bản khuôn khổ quốc tế được sử dụng rộng rãi nhất cho các báo cáo bền vững, khuyến nghị xác minh bên ngoài. Theo GRI, xu hướng xác minh báo cáo trên toàn cầu đã tăng lên, với một nửa số báo cáo được nộp đã được xác minh độc lập - và xu hướng này đang tăng lên.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Wer darf zertifizieren
Loading...

Kiểm tra xác nhận các báo cáo GRI, báo cáo Hiệp ước Toàn cầu và các báo cáo khác

Cho dù báo cáo phát triển bền vững của bạn dựa trên các tiêu chuẩn GRI, các nguyên tắc Hiệp ước Toàn cầu, ISO 26000, SDGs, Bộ luật Bền vững của Đức ESG hay các tiêu chuẩn báo cáo khác không phải là yếu tố quyết định đối với đánh giá bên ngoài. Việc xác minh các số liệu hoặc bộ phận quan trọng được lựa chọn của báo cáo cũng có thể thực hiện được.

Về nguyên tắc, việc xác minh độc lập các báo cáo phát triển bền vững phù hợp với các công ty thuộc bất kỳ quy mô và ngành công nghiệp nào đưa ra các báo cáo phát triển bền vững thường xuyên. Đặc biệt, nhóm mục tiêu cũng bao gồm các công ty được công chúng chú ý và muốn định vị mình là những công ty bền vững đáng tin cậy.

Xem thêm
Hiện ít hơn
Partner
Loading...

DQS là nhà cung cấp được cấp phép

Để tăng chất lượng của các thủ tục xác minh và đảm bảo mức độ so sánh nhất định, tổ chức phi lợi nhuận của Anh AccountAbility đã xuất bản một tiêu chuẩn để xác minh các báo cáo bền vững, Tiêu chuẩn Đảm bảo AA1000 (AS). Tiêu chuẩn không đặt ra bất kỳ yêu cầu nào đối với bản thân báo cáo, nhưng mô tả quá trình xác minh thực tế. Là nhà cung cấp được cấp phép chính thức về xác minh báo cáo AA1000, DQS là đối tác của bạn để đưa ra các tuyên bố đảm bảo khách quan, độc lập và được quốc tế công nhận.

Gesetze
Loading...

Mức độ đảm bảo

Trong giai đoạn lập kế hoạch, mức độ đảm bảo cũng phải được xác định. Đây là mức độ đảm bảo mà cuộc đánh giá cung cấp:

  • Mức độ trung bình ("Đảm bảo vừa phải"): Thông tin của bạn được kiểm tra về tính hợp lý. Đánh giá tập trung vào bằng chứng nội bộ và vào cấp quản lý.
  • Mức độ cao ("Đảm bảo cao"): Không chỉ kiểm tra tính hợp lý mà còn đảm bảo độ tin cậy. Vì lý do này, quá trình thu thập bằng chứng được trình bày chi tiết hơn ở đây. Việc xem xét không chỉ giới hạn ở các bằng chứng nội bộ mà còn bao gồm các nguồn bên ngoài. Tất cả các cấp của tổ chức đều được khảo sát trên cơ sở ngẫu nhiên.
Xem thêm
Hiện ít hơn
Business28.png
Loading...

Quá trình thẩm tra là gì?

Đầu tiên, bạn thảo luận với chúng tôi về công ty, mục tiêu cá nhân và mục tiêu của việc xác minh báo cáo GRI và chúng tôi đồng ý về các khía cạnh khác nhau của việc xác minh. Dựa trên các cuộc thảo luận này, bạn sẽ nhận được một báo giá phù hợp với nhu cầu của công ty hoặc tổ chức của bạn.

Để xác định tiềm năng cải thiện ở giai đoạn đầu, DQS cung cấp cho bạn khả năng tiến hành đánh giá trước. Trong quá trình kiểm tra tính đầy đủ, báo cáo bền vững được so sánh với danh mục tiêu chí đã chọn (ví dụ: tiêu chuẩn GRI). Điều này thường được theo sau bởi đánh giá nội dung của báo cáo.
Sau khi đánh giá, đánh giá viên của chúng tôi chuẩn bị một báo cáo chi tiết trong đó đưa ra các đề xuất cụ thể để cải tiến.
Thời gian đánh giá trước tùy thuộc vào yêu cầu của bạn: cả báo cáo dự thảo và báo cáo nộp đều có thể được đánh giá.

Việc thẩm tra thực tế bao gồm hai phần: Xem xét tài liệu và xác minh tại chỗ. Thời gian của quá trình thẩm tra phụ thuộc vào phạm vi, phạm vi của báo cáo, và loại và cấp độ xác minh đã chọn. Trong cuộc họp bế mạc, đánh giá viên  của chúng tôi giải thích tất cả các phát hiện cho bạn, cung cấp cho bạn phản hồi và cùng bạn lên kế hoạch cho các bước tiếp theo.

Sau khi quá trình xác minh hoàn tất, chúng tôi chuẩn bị một tuyên bố đảm bảo được công bố như một phần của báo cáo phát triển bền vững.

Banking13.png
Loading...

Chi phí thẩm tra một báo cáo bền vững là gì?

Chi phí phụ thuộc vào phạm vi, phạm vi của báo cáo cũng như loại và mức độ thẩm tra  được chọn. Chúng tôi sẽ sẵn lòng cung cấp cho bạn một báo giá phù hợp cho công ty của bạn.

Business2.png
Loading...

Tại sao tôi nên có các báo cáo bền vững được DQS thẩm tra ?

  • Chuyên môn toàn diện trong các công ty đánh giá từ tất cả các ngành
  • Đánh giá viên đáng tin cậy và giàu kinh nghiệm
  • Thông tin liên hệ trên toàn thế giới
  • Cơ quan thẩm tra được cấp phép AA1000
  • Đối tác đào tạo GRI được chứng nhận
  • Danh tiếng vang dội  như một tổ chức chứng nhận được công nhận cho các tiêu chuẩn quốc tế
Contact-Asia-man-shutterstock_770429164.jpg
Loading...

Yêu cầu báo giá

Vui lòng liên hệ với văn phòng DQS địa phương

Chúng tôi rất vui được cung cấp cho bạn một báo giá riêng cho việc thẩm tra báo cáo GRI.