Kvalita pri vývoji softvéru

Ako vývojár softvéru je vyspelosť vašich procesov kľúčovým kritériom. Pomocou hodnotenia podľa normy ISO/IEC 15504, známeho aj ako SPICE, môžete určiť svoje silné a slabé stránky a zahrnúť ich do cyklov zlepšovania. SPICE umožňuje integrovať hodnotenia špecifické pre dané odvetvie, ako napríklad Automotive SPICE® 3.0, ktoré je dôsledne zosúladené s potrebami tohto odvetvia. SPICE však môžete aplikovať aj na svojich externých dodávateľov hardvéru a softvéru.

Zníženie rizík a nákladov na poruchy

Uznávaný dôkaz vašej vývojovej spôsobilosti

Neustále zlepšovanie vašich procesov

Dodržiavanie osvedčených postupov v modeli hodnotenia

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Čo je norma ISO/IEC 15504 (SPICE)?

ISO/IEC 15504 je medzinárodná norma na hodnotenie podnikových procesov prostredníctvom príslušných posúdení. Názov "SPICE" (Software Process Improvement and Capability Determination) je názov projektu z obdobia vývoja normy. Vyvíjala sa v niekoľkých etapách od roku 1993 a v roku 2006 získala štatút normy pod označením ISO/IEC 15504.

SPICE zohľadňuje na jednej strane zlepšovanie procesov vo vlastnej organizácii a na druhej strane určovanie spôsobilosti procesov. Preto norma obsahuje požiadavky na referenčné modely procesov (PRM) na opis procesov, ako aj modely na hodnotenie procesov (PAM) s kritériami a metódami na ich hodnotenie.

Za mimoriadne užitočnú zložku pre prax sa považuje dimenzia spôsobilosti alebo vyspelosti, ktorá rozdeľuje vývojový proces na šesť úrovní od "nedokončeného" po "optimalizujúci". Od roku 2015 ISO postupne prenáša desaťdielny súbor pravidiel do novej série noriem ISO/IEC 330xx.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Mehrwert
Loading...

Prečo je norma ISO/IEC 15504 užitočná pre vašu spoločnosť?

Vďaka posúdeniu podľa normy ISO/IEC 15504 môžete zviditeľniť silné a slabé stránky v rámci svojich vývojových procesov. Okrem neustálej optimalizácie vašich procesov vám certifikát poskytne aj viditeľné označenie pre okolitý svet. Napríklad pri hodnotení dodávateľov môžu zákazníci rozpoznať úroveň vyspelosti procesov.

Business28.png
Loading...

Ako funguje certifikácia podľa normy ISO/IEC 15504?

V prvom kroku s nami prediskutujete vašu spoločnosť, váš systém riadenia a ciele certifikácie podľa normy ISO/IEC 15504. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Procesy je možné vybrať individuálne, napríklad inžinierske procesy alebo riadenie konfigurácie. Pri posudzovaní dodávateľov sa napríklad iniciatíva výrobcov Softvér v automobilovom priemysle (HIS) dohodla na 15 procesoch. Posúdenie vyspelosti procesov sa vykonáva pomocou platného modelu posudzovania, napr. podľa normy ISO 15504 časť 5 alebo Automotive SPICE® na základe požiadaviek normy ISO 15504. Certifikačné služby závisia od

  • rozsahu, zložitosti a miesta pôsobenia vašej spoločnosti
  • počtu relevantných procesov
  • Procesov prechádzajúcich naprieč lokalitami

Po certifikačnom audite vyhodnotí výsledky nezávislá certifikačná komisia DQS. Dostanete správu z auditu, ktorá dokumentuje výsledky auditu a identifikuje potrebu opatrení a váš potenciál na zlepšenie. Ak sú splnené všetky požiadavky, dostanete medzinárodne uznávaný certifikát.

Aby sme sa uistili, že vaša spoločnosť aj po certifikačnom audite naďalej spĺňa všetky dôležité požiadavky, každoročne vykonávame dozorné audity. Tým poskytujeme kompetentnú podporu pre neustále zlepšovanie vášho systému manažérstva a obchodných procesov.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia podľa normy ISO/IEC 15504?

Náklady na certifikáciu podľa normy ISO/IEC 15504 závisia od rozsahu a zložitosti vášho posúdenia. Preto nie je možné uviesť paušálnu sadzbu nákladov. Radi vám pripravíme individuálnu ponuku na základe vašich požiadaviek!

Business2.png
Loading...

Čo môžete od nás očakávať

  • Viac ako 35 rokov skúseností s certifikáciou systémov manažérstva a procesov
  • Naši špecialisti sú tu pre vás osobne
  • Audítori s praktickými skúsenosťami v danom odvetví
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

"Radi vám poskytneme individuálnu ponuku na certifikáciu podľa normy ISO/IEC 15504."