Kwaliteit in softwareontwikkeling

Als softwareontwikkelaar is de volwassenheid van uw processen een belangrijk criterium. Met een audit volgens ISO/IEC 15504, ook wel SPICE genoemd, kunt u uw sterke en zwakke punten bepalen en deze in verbeteringscycli opnemen. SPICE maakt de integratie mogelijk van industriespecifieke audits, zoals Automotive SPICE® 3.0, dat consequent is afgestemd op de behoeften van de industrie. Maar u kunt SPICE ook toepassen op uw externe leveranciers van hardware en software.

Vermindering van risico's en faalkosten

Erkend bewijs van uw ontwikkelingscompetentie

Voortdurende verbetering van uw processen

Naleving van best practices in het beoordelingsmodel

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Wat is ISO/IEC 15504 (SPICE)?

ISO/IEC 15504 is een internationale norm voor de evaluatie van bedrijfsprocessen door middel van overeenkomstige audits. De naam "SPICE" (Software Process Improvement and Capability Determination) is de projectnaam uit de ontwikkelingsperiode van de norm. De norm werd vanaf 1993 in verschillende fasen ontwikkeld en kreeg in 2006 de status van norm onder de aanduiding ISO/IEC 15504.

SPICE beschouwt enerzijds de verbetering van processen binnen de eigen organisatie en anderzijds de bepaling van de procescapaciteit. Daarom bevat de norm eisen voor procesreferentiemodellen (Process Reference Models - PRM) voor de beschrijving van processen, alsmede voor procesbeoordelingsmodellen (Process Assessment Models - PAM) met criteria en methoden voor de evaluatie ervan.

De capability- of maturiteitsdimensie, die een ontwikkelingsproces in zes niveaus verdeelt van "onvolledig" tot "optimaliserend", wordt beschouwd als een bijzonder nuttig onderdeel voor de praktijk. Sinds 2015 heeft ISO de tiendelige set regels achtereenvolgens overgebracht naar de nieuwe ISO/IEC 330xx normenreeks.

Meer tonen
Minder tonen
Mehrwert
Loading...

Waarom is ISO/IEC 15504 nuttig voor uw bedrijf?

Met een audit volgens ISO/IEC 15504 kunt u sterke en zwakke punten binnen uw ontwikkelprocessen zichtbaar maken. Naast de voortdurende optimalisatie van uw processen, geeft het certificaat u ook een zichtbaar teken naar buiten toe. Bij leveranciersbeoordelingen kan bijvoorbeeld het procesontwikkelingsniveau door klanten worden herkend.

Business28.png
Loading...

Hoe werkt de certificering volgens ISO / IEC 15504?

In de eerste stap bespreekt u met ons uw bedrijf, uw managementsysteem en de doelstellingen van de ISO/IEC 15504-certificering. Op basis hiervan ontvangt u direct een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Processen kunnen individueel worden geselecteerd, zoals engineeringprocessen of configuratiemanagement. Bij de beoordeling van leveranciers heeft bijvoorbeeld het fabrikanteninitiatief Software in de Automobielindustrie (HIS) 15 processen afgesproken. De beoordeling van de procesvolwassenheid wordt uitgevoerd met behulp van een geldig beoordelingsmodel, bijvoorbeeld ISO 15504 Part 5 of Automotive SPICE® op basis van de eisen van ISO 15504. De certificatiediensten zijn afhankelijk van

  • Omvang, complexiteit en locaties van uw bedrijf
  • Aantal relevante processen
  • Locatie-overschrijdende processen

Na de certificatieaudit worden de resultaten geëvalueerd door de onafhankelijke certificatiecommissie van DQS. U ontvangt een auditrapport dat de auditresultaten documenteert en de noodzaak voor actie en uw potentieel voor verbetering identificeert. Als aan alle eisen is voldaan, ontvangt u een internationaal erkend certificaat.

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf ook na de certificeringsaudit aan alle belangrijke eisen blijft voldoen, voeren wij jaarlijks toezichtsaudits uit. Dit biedt deskundige ondersteuning voor de voortdurende verbetering van uw managementsysteem en bedrijfsprocessen.

Banking13.png
Loading...

Wat kost certificering volgens ISO/IEC 15504?

De kosten voor certificering volgens ISO/IEC 15504 zijn afhankelijk van de reikwijdte en de complexiteit van uw assessment. Daarom is het niet mogelijk een vast tarief voor de kosten te geven. Wij maken graag een individuele offerte op basis van uw eisen!

Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

  • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van managementsystemen en processen
  • Onze specialisten staan persoonlijk voor u klaar
  • Auditors met praktijkervaring in de branche
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

"Wij maken graag een offerte op maat voor ISO/IEC 15504 certificering."