Качество при разработването на софтуер

Като разработчик на софтуер, зрелостта на Вашите процеси е ключов критерий. С оценката по ISO/IEC 15504, известна още като SPICE, можете да определите силните и слабите си страни и да ги включите в циклите за подобрение. SPICE позволява интегрирането на специфични за индустрията оценки, като например Automotive SPICE® 3.0, която е последователно съобразена с нуждите на индустрията. Но можете да прилагате SPICE и към Вашите външни доставчици на хардуер и софтуер.

Намаляване на рисковете и разходите за грешки

Признато доказателство за Вашата компетентност в областта на развойната дейност

Непрекъснато усъвършенстване на Вашите процеси

Следване на най-добрите практики в модела за оценка

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Какво представлява ISO/IEC 15504 (SPICE)?

ISO/IEC 15504 е международен стандарт за оценка на бизнес процеси. Наименованието "SPICE" (Software Process Improvement and Capability Determination) е име на проект от периода на разработване на стандарта. Той е разработен на няколко етапа, започвайки от 1993 г. и получава статут на стандарт през 2006 г. под наименованието ISO/IEC 15504.

SPICE разглежда, от една страна, усъвършенстването на процесите в рамките на собствената организация, а от друга - определянето на способностите на процесите. Поради това стандартът съдържа изисквания за референтни модели на процеси (PRM) за описание на процеси, както и модели за оценка на процеси (PAM) с критерии и методи за тяхната оценка.

Измерението за способност или зрялост, което разделя процеса на разработка на шест нива от "незавършен" до "оптимизиращ", се счита за особено полезен за практиката компонент. От 2015 г. насам ISO последователно прехвърля набора от правила от десет части в новата серия стандарти ISO/IEC 330xx.

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Защо ISO/IEC 15504 е полезен за Вашата компания?

С оценката съгласно ISO/IEC 15504 можете да направите видими силните и слабите страни в рамките на Вашите процеси на разработка. В допълнение към непрекъснатото оптимизиране на Вашите процеси, сертификатът Ви дава и видим знак за външния свят. Например при оценките на доставчиците нивото на зрялост на процесите може да бъде разпознато от клиентите.

Business28.png
Loading...

Как се извършва сертифицирането съгласно ISO/IEC 15504?

В първата стъпка обсъждате с нас Вашата компания, Вашата система за управление и целите на сертификацията по ISO/IEC 15504. На тази основа незабавно ще получите подробна и прозрачна оферта, съобразена с вашите индивидуални потребности.

Процесите могат да бъдат избрани индивидуално, като например инженерните процеси или управлението на конфигурацията. При оценяването на доставчиците например инициативата Software in the Automotive Industry (HIS) е съгласувала 15 процеса. Оценката на зрелостта на процесите се извършва с помощта на валиден модел за оценка, например ISO 15504, част 5, или Automotive SPICE®, базиран на изискванията на ISO 15504. Сертификационните услуги зависят от

  • Обхвата, сложността и броя локации на Вашата компания
  • Брой на съответните процеси
  • Процеси, които се извършват в различни обекти

След сертификационния одит резултатите се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS. Ще получите одитен доклад, в който са документирани резултатите от одита и необходимостта от коригиращи действия и потенциалът за подобрение. Ако всички изисквания са изпълнени, ще получите международно признат сертификат.

За да се гарантира  че Вашата компания продължава да отговаря на всички важни изисквания след сертификационния одит, ние провеждаме надзорни одити на годишна база. Това осигурява компетентно подпомагане за непрекъснатото подобряване на Вашата система за управление и бизнес процеси.

Banking13.png
Loading...

Колко струва сертифицирането по ISO/IEC 15504?

Разходите за сертифициране по ISO/IEC 15504 зависят от обхвата и сложността на оценяването. Поради това не е възможно да се даде единна ставка за разходите. С удоволствие ще изготвим индивидуална оферта въз основа на Вашите изисквания!

Business2.png
Loading...

Какво можете да очаквате от нас

  • Повече от 35 години опит в областта на сертифицирането на системи за управление и процеси
  • Нашите специалисти са на ваше лично разположение
  • Одитори с практически опит в бранша
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: инж. Хайко Шмидт

"Ще се радваме да ви предоставим индивидуална оферта за сертифициране по ISO/IEC 15504."