Doskonałość w oparciu o Europejską Fundację Zarządzania Jakością

Twoja firma opanowała wszystkie nowoczesne metody zarządzania, ale chcesz czegoś więcej? Chcesz osiągnąć najwyższą wydajność, a tym samym zwiększyć jakość i konkurencyjność firmy? Dzięki Modelowi Doskonałości EFQM możesz zademonstrować swoje zaangażowanie w ciągłe doskonalenie.

Strategiczne spojrzenie na wyzwania stojące przed Twoją organizacją

Większe przywództwo na wszystkich poziomach

Promowanie sukcesu biznesowego i konkurencyjności

Zarządzanie zmianami kulturowymi w środowiskach zwinnych - zapewnienie zrównoważonej przyszłości

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Czym jest EFQM?

EFQM Model 2020 to metoda, która umożliwia firmom mierzenie i promowanie ich sukcesu i konkurencyjności poza systemami zarządzania i certyfikatami dotyczącymi np. jakości, środowiska, bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa informacji czy zarządzania energią. Ze względu na swój wysoce indywidualny charakter EFQM jest modelem doskonałości, który może być wykorzystywany jako cenny środek wyróżniający.

Model EFQM został opracowany w 1989 roku przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (European Foundation for Quality Management - EFQM). Oferuje on holistyczne podejście do wdrażania koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM). Podstawowym wymogiem jest konsekwentne angażowanie pracowników w proces ciągłego doskonalenia, aby móc stale działać na najwyższym poziomie.

Model EFQM będzie dostępny w nowej wersji od 2020 roku. Podczas gdy poprzednia wersja modelu koncentrowała się na osiągnięciach z ostatnich czterech lat, nowy model skupia się na przyszłości - słowo kluczowe "Future Focus".

EFQM.jpg

Model EFQM 2020

Innowacją w tej strukturze Modelu EFQM jest to, że model pyta o wyzwania strategiczne i wzywa do wykorzystania własnego "ekosystemu" oraz wzmocnienia współpracy z interesariuszami.

Pod pojęciem "złotego kręgu" Model EFQM 2020 opiera się na trójstronnej strukturze, w której rozróżnia się aspekty "dostosowania", "realizacji" i "wyników".

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Mehrwert
Loading...

Jakie są zalety EFQM?

Model EFQM umożliwia

 • Systematyczne dążenie do doskonałości i osiąganie doskonałych wyników
 • Ciągłą poprawę zadowolenia klientów
 • Widoczny wzrost ogólnej jakości organizacji
 • Znaczący wzrost konkurencyjności
 • Sprawne zmiany w kulturze organizacji
 • Duże szanse na udział w konkursie o Nagrodę Ludwiga Erharda, uznawaną za Nagrodę Doskonałości EFQM.
Zielgruppe
Loading...

Dla kogo jest odpowiednia ocena EFQM?

Model Doskonałości EFQM został opracowany jako instrument samooceny firm i stanowi podstawę do dalszego rozwoju jako doskonała organizacja w kierunku doskonałości biznesowej. Model i związane z nim oceny mogą być stosowane przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i branży, produktów i usług oraz przynależności do sektora publicznego lub prywatnego.

Celem jest znalezienie się w gronie doskonałych organizacji na danym rynku.

Anforderungen
Loading...

Jak mogę wprowadzić moją firmę do EFQM?

Aby rozpocząć proces EFQM, konieczna jest samoocena, którą można przeprowadzić na różne sposoby. Chętnie udzielimy Państwu informacji na temat materiałów, które można wykorzystać do orientacji. Dla osób posługujących się językiem niemieckim dobrym sposobem na rozpoczęcie procesu jest również szkolenie prowadzone przez Initiative Ludwig Erhard Preis (ILEP) dla menedżerów i pracowników na temat stosowania Modelu Doskonałości.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Kto może przeprowadzić ocenę EFQM?

Oceny według Modelu Doskonałości przeprowadzane są przez specjalnie przeszkolonych i doświadczonych asesorów. Asesorzy muszą udowodnić swój udział w szkoleniu EFQM Foundation Training i ukończyć dalsze szkolenia, aby uzyskać certyfikat asesora EFQM, na przykład w Niemieckim Towarzystwie Jakości (DGQ) lub Initiative Ludwig Erhard Prize (ILEP).

Business28.png
Loading...

Na czym polega proces oceny EFQM?

W różnych ocenach firm według EFQM asesorzy oceniają organizację pod kątem aspektów "Złotego Koła", czyli "Dostosowania", "Realizacji" i "Wyników". Wszystkie elementy składające się na funkcjonowanie organizacji są tutaj porównywane ze sobą i sprawdzane pod kątem ich płynnego współdziałania.

W pierwszym etapie porozmawiasz z asesorem EFQM o swojej firmie i stanie wdrożenia Modelu Doskonałości. Na tej podstawie otrzymasz szczegółową ofertę i indywidualny program oceny, dostosowany do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje ocena EFQM?

Jako partner Initiative Ludwig-Erhard-Preis e. V. (ILEP) oferujemy oceny "Committed to Excellence" (C2E) oraz "Recognised for Excellence" (R4E), a także oceny EFQM specyficzne dla danej firmy. Ze względu na różne cele poszczególnych ocen, ich kosztów nie można podać w formie ryczałtu. Oczywiście istotną rolę odgrywa również złożoność Państwa organizacji.

Business2.png
Loading...

Czego mogą Państwo od nas oczekiwać

 • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów i procesów zarządzania.
 • Audytorzy, asesorzy i eksperci z doświadczeniem w branży, posiadający szeroką wiedzę techniczną
 • Wnikliwego spojrzenia na Twoją firmę
 • Certyfikaty z międzynarodową akceptacją
 • Ekspertyzy i akredytacje w zakresie wszystkich istotnych norm
 • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
 • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy i bez ukrytych kosztów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Ci indywidualną ofertę dotyczącą certyfikacji EFQM.