Euroopan laadunhallintasäätiöön perustuva huippuosaaminen.

Yrityksesi hallitsee kaikki nykyaikaiset johtamismenetelmät, mutta haluat enemmän? Haluatteko saavuttaa huippusuorituksen ja luoda siten lisää yrityksen laatua ja kilpailukykyä? EFQM:n Excellence-mallin avulla voit osoittaa sitoutumisesi jatkuvaan parantamiseen.

Strateginen katsaus organisaatiosi haasteisiin

Lisää johtajuutta kaikilla tasoilla

Edistetään liiketoiminnan menestystä ja kilpailukykyä

Hallitse kulttuurimuutosta ketterissä ympäristöissä - varmista kestävä tulevaisuus

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Mikä on EFQM?

EFQM-malli 2020 on menetelmä, jonka avulla yritykset voivat mitata ja edistää yrityksensä menestystä ja kilpailukykyä yli johtamisjärjestelmien ja sertifikaattien esimerkiksi laadun, ympäristön, työturvallisuuden, tietoturvan tai energianhallinnan osalta. Erittäin yksilöllisen luonteensa vuoksi EFQM on huippuosaamisen malli, jota voidaan käyttää arvokkaana erottautumiskeinona.

EFQM-mallin kehitti vuonna 1989 European Foundation for Quality Management (EFQM). Se tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan kokonaisvaltaisen laadunhallinnan (Total Quality Management, TQM) käsitteen toteuttamiseen. Perusedellytys: työntekijöiden johdonmukainen osallistuminen jatkuvaan parantamisprosessiin, jotta voidaan toimia pysyvästi korkeimmalla tasolla.

EFQM-malli on saatavilla uutena versiona vuodesta 2020 alkaen. Kun mallin edellisessä versiossa keskityttiin neljän viime vuoden saavutuksiin, uudessa mallissa keskitytään tulevaisuuteen - avainsana "Future Focus".

EFQM.jpg

EFQM-malli 2020

Uutta tässä EFQM-mallin rakenteessa on se, että malli kysyy strategisista haasteista ja kehottaa hyödyntämään omaa "ekosysteemiä" ja vahvistamaan yhteistyötä sidosryhmien kanssa.

Termillä "Golden Circle" EFQM-malli 2020 noudattaa kolmiosaista rakennetta, jossa erotetaan toisistaan "yhdenmukaistamisen", "toteuttamisen" ja "tulosten" näkökohdat.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Mehrwert
Loading...

Mitkä ovat EFQM:n edut?

EFQM-malli mahdollistaa

 • huippuosaamisen ja erinomaisten tulosten järjestelmällinen saavuttaminen
 • asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen
 • Organisaation kokonaislaadun todistettava parantaminen.
 • kilpailukyvyn merkittävä parantuminen
 • Ketterät muutokset organisaation kulttuurissa
 • Hyvät mahdollisuudet osallistua Ludwig Erhard -palkintoon, joka on tunnustettu EFQM:n huippuosaamispalkinto
Zielgruppe
Loading...

Kenelle EFQM-arviointi sopii?

EFQM Excellence -malli on kehitetty yritysten itsearvioinnin välineeksi, ja se on perusta erinomaiseksi organisaatioksi kehittymiselle kohti liiketoiminnan huippuosaamista. Mallia ja siihen liittyviä arviointeja voivat käyttää kaikki organisaatiot niiden koosta ja toimialasta, tuotteista ja palveluista tai kuulumisesta julkiseen tai yksityiseen sektoriin riippumatta.

Tavoitteena on kuulua todistettavasti omien markkinoidensa erinomaisten organisaatioiden joukkoon.

Anforderungen
Loading...

Miten voin esitellä yritykselleni EFQM:n?

EFQM-prosessin aloittaminen edellyttää itsearviointia, jonka voi tehdä eri tavoin. Annamme mielellämme tietoa siitä, mitä materiaaleja voitte käyttää perehdyttämiseen. Saksankielisille hyvä tapa päästä alkuun on myös Initiative Ludwig Erhard Preisin (ILEP) tarjoama koulutus johtajille ja työntekijöille Excellence-mallin soveltamisesta.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Kuka saa suorittaa EFQM-arvioinnin?

Excellence-mallin mukaiset arvioinnit suorittavat erityisesti koulutetut ja kokeneet arvioijat. Arvioijien on osoitettava osallistumisensa EFQM Foundation Training -koulutukseen ja suoritettava lisäkoulutusta, jotta heistä tulee sertifioituja EFQM-arvioijia esimerkiksi Saksan laatuyhdistyksessä (DGQ) tai Initiative Ludwig Erhard Prize -järjestössä (ILEP).

Business28.png
Loading...

Mikä on EFQM-arviointiprosessi?

EFQM:n mukaisissa erilaisissa yrityskohtaisissa arvioinneissa arvioijat arvioivat organisaatiosi "kultaisen kehän" eli "Kohdistamisen", "Toteuttamisen" ja "Tulosten" näkökohtien mukaan. Kaikki organisaatiosi toiminnan muodostavat elementit suhteutetaan tässä yhteydessä toisiinsa ja tarkistetaan, ovatko ne sopusoinnussa keskenään.

Ensimmäisessä vaiheessa puhut EFQM-arvioijan kanssa yrityksestäsi ja organisaatiosi tilasta Excellence-mallin toteuttamisessa. Tältä pohjalta saat yksityiskohtaisen tarjouksen ja räätälöidyn ohjelman arviointia varten, joka on räätälöity yrityksesi yksilöllisiin tarpeisiin.

Banking13.png
Loading...

Mitä EFQM-arviointi maksaa?

Initiative Ludwig-Erhard-Preis e. V.:n (ILEP) kumppanina tarjoamme arviointeja "Committed to Excellence" (C2E) ja "Recognised for Excellence" (R4E) sekä yrityskohtaisia EFQM-arviointeja. Yksittäisten arviointien erilaisten tavoitteiden vuoksi niiden kustannuksia ei voida ilmoittaa kertaluontoisesti. Tietenkin myös organisaationne monimutkaisuudella on merkitystä.

Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

 • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioinnista
 • Toimialalla kokeneita auditoijia, arvioijia ja asiantuntijoita, joilla on vahva tekninen tietämys
 • Lisäarvoa tuova näkemys yrityksestäsi
 • Kansainvälisesti hyväksytyt sertifikaatit
 • Asiantuntemusta ja akkreditointeja kaikkien asiaankuuluvien standardien osalta
 • Asiantuntijoidemme henkilökohtainen, sujuva tuki - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimusehdoilla ilman piilokustannuksia
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Contact-middle-east-woman-shutterstock_1461128441.jpg
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilösi

Laadimme mielellämme räätälöidyn tarjouksen EFQM-sertifioinnista.