Audyt wymagań homologacji typu

Jako producent pojazdów silnikowych i przyczep do pojazdów silnikowych, jak również systemów, komponentów i niezależnych jednostek technicznych dla pojazdów w Niemczech, musisz posiadać odpowiednie homologacje typu wydane przez Federalny Urząd Transportu Samochodowego (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt) zgodnie z prawem o ruchu drogowym. Warunkiem tego jest przeprowadzenie oceny wstępnej oraz regularnie powtarzanych kontroli zgodności. Jako wyznaczony "Serwis Techniczny" zapewniamy niezbędną wiedzę motoryzacyjną we współpracy z KBA.

Dowody na stosowanie przez Państwa środków zapewnienia jakości

Potwierdzenie produkcji zgodnej z homologacją

Optymalizacja wizerunku firmy

Ciągłe doskonalenie procesów i jakości wyników.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Jakie są wymagania dla certyfikacji KBA?

Jeśli zlecacie Państwo DQS jako służbie technicznej powołanej przez KBA do wystawienia suplementu do certyfikatu (CoP information) jako dowodu Państwa działań w zakresie zapewnienia jakości, musicie Państwo posiadać odpowiedni, certyfikowany system zarządzania jakością, np. zgodnie z ISO 9001, VDA 6.1 lub IATF 16949, lub też posiadać taki system certyfikowany przez nas.

Przynosi to Państwu następujące korzyści:

  • wiarygodne potwierdzenie zgodności Państwa produkcji z odpowiednimi dyrektywami poprzez uzupełnienie certyfikatu o referencje KBA
  • Uznane na całym świecie potwierdzenie działań w zakresie zapewnienia jakości poprzez certyfikat ISO 9001 lub inny porównywalny standard
  • Ciągłe doskonalenie procesów i jakości wyników.
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Zielgruppe
Loading...

Dla kogo przeznaczona jest certyfikacja KBA?

Dla wszystkich przedsiębiorstw, które zajmują się obiektami posiadającymi homologację typu: Producenci pojazdów, np. samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych lub samochodów ciężarowych o dowolnej konstrukcji, podobnie jak producenci maszyn roboczych, przyczep i nadwozi, wymagają zatwierdzenia typu KBA. Dotyczy to również producentów części, systemów lub jednostek technicznych, np. silników, układów wydechowych, układów hamulcowych, układów kierowniczych, układów zawieszenia, opon, systemów powstrzymywania.

Ponadto producenci wielu innych części i systemów, np. urządzeń pomiarowych, systemów alarmowych, grzejników, zbiorników, części szklanych, sprzętu oświetleniowego lub wyposażenia pojazdów itp.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Wie funktioniert
Loading...

Jak uzyskać zatwierdzenie typu KBA?

Aby uzyskać zatwierdzenie typu KBA, należy przeprowadzić ocenę wstępną. Są to działania mające na celu sprawdzenie, czy produkowany wyrób jest zgodny z wnioskowanym zatwierdzeniem typu lub czy środki ostrożności stosowane w przedsiębiorstwie pozwalają oczekiwać, że produkowane wyroby są zgodne z zatwierdzonymi wyrobami. Dalsze wymagania w tym zakresie można znaleźć w karcie informacyjnej dotyczącej oceny wstępnej (MAB) na stronie internetowej KBA.

Nawet po udzieleniu aprobaty typu i rozpoczęciu produkcji seryjnej wymagane są dalsze działania w celu zapewnienia zgodności w trakcie produkcji.

Dopuszczenia typu dla systemów (dopuszczenia KBA) mogą być udzielane zgodnie z przepisami obowiązującymi na obszarze UE (dyrektywy i rozporządzenia WE, przepisy UE) oraz zgodnie z przepisami EKG ONZ (przepisy ECE).

Dopuszczenia komponentów dodatkowo zgodnie z krajowymi przepisami niemieckich przepisów ruchu drogowego (§§ 22 lub 22a StVZO).

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Anforderungen
Loading...

Jakie są wymagania dotyczące oceny wstępnej?

Przedmiot homologacji spełniający odpowiednie wytyczne, na przykład ECE R10 "Jednolite warunki homologacji pojazdów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej". Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) przeprowadza ocenę wstępną tylko wtedy, gdy istnieje również obiekt homologacji.

Business28.png
Loading...

Jak wygląda proces certyfikacji przez KBA?

DQS został wyznaczony przez KBA jako "służba techniczna" do przeprowadzania certyfikacji KBA.

Aby uzyskać zatwierdzenie typu KBA, należy uprzednio przeprowadzić ocenę wstępną. W tym celu Państwa firma musi wykazać, w jaki sposób zamierza produkować zgodnie z zatwierdzeniem i wypełniać swoje zobowiązania jako przyszły posiadacz zatwierdzenia. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w MAB (arkusz informacyjny dotyczący oceny wstępnej) na stronie internetowej KBA.

Po uzyskaniu zatwierdzenia typu regularnie sprawdzamy, czy system zarządzania jakością w Państwa firmie jest skuteczny i czy nadal jest odpowiedni do zapewnienia zgodności produkcji z zatwierdzonym typem.

Jeśli wynik naszego przeglądu jest pozytywny, otrzymają Państwo odpowiednie potwierdzenie zgodności w postaci certyfikatu DQS. Certyfikat ten wykazuje zgodność z wymaganiami norm ISO 9001, VDA 6.1 lub IATF 16949, jak również z wymaganiami istotnymi dla zatwierdzenia typu. Certyfikat jest ważny przez trzy lata. Corocznie przeprowadzane są audyty nadzorcze.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja KBA?

Jeśli zlecą Państwo DQS jako służbie technicznej przeprowadzenie procedury uzyskania oceny wstępnej KBA, KBA nie pobiera żadnych opłat. Wszelkie inne koszty, które ponosisz w związku z procedurą, zależą od specyficznych okoliczności w Twojej firmie.

Ważne jest np. to, czy posiadasz już odpowiedni, certyfikowany system zarządzania jakością, czy też musisz jeszcze uzyskać niezbędny certyfikat, np. ISO 9001. Skontaktuj się z nami, a my z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę optymalnie dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business2.png
Loading...

Czego możesz od nas oczekiwać

  • DQS jest wyznaczony przez KBA jako "Serwis Techniczny" dla certyfikacji KBA
  • Ponad 35 lat doświadczenia w certyfikacji systemów zarządzania i procesów
  • Doświadczeni w branży audytorzy z rozległą wiedzą techniczną
  • Osobiste, bezproblemowe wsparcie naszych specjalistów - na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  • Indywidualne oferty z elastycznymi warunkami umowy i bez ukrytych kosztów
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Contact-Europe-man-2-shutterstock_1929520355.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację KBA.