Έλεγχος των απαιτήσεων έγκρισης τύπου

Ως κατασκευαστής μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκούμενων μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και συστημάτων, εξαρτημάτων και ανεξάρτητων τεχνικών μονάδων για τα οχήματα στη Γερμανία, πρέπει να διαθέτετε τις σχετικές εγκρίσεις τύπου από τη γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Μηχανοκίνητων Μεταφορών (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt) σύμφωνα με την οδική νομοθεσία. Προϋπόθεση για αυτό είναι η διενέργεια μιας αρχικής αξιολόγησης με τακτικά επαναλαμβανόμενους ελέγχους συμμόρφωσης. Ως καθορισμένη "Τεχνική Υπηρεσία", σας παρέχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας σε συνεργασία με την KBA.

Αποδεικτικά στοιχεία για τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητάς σας

Αποδεικτικά στοιχεία παραγωγής σύμφωνα με την έγκριση

Βελτιστοποίηση της εικόνας της εταιρείας σας

Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών σας και της ποιότητας των αποτελεσμάτων σας

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση της KBA;

Εάν αναθέσετε στην DQS ως τεχνική υπηρεσία που έχει διοριστεί από την KBA να εκδώσει συμπλήρωμα πιστοποιητικού (πληροφορίες CoP) ως απόδειξη των μέτρων διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζετε, πρέπει να διαθέτετε κατάλληλο, πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, π.χ. σύμφωνα με το ISO 9001, VDA 6.1 ή IATF 16949, ή να έχετε ένα τέτοιο σύστημα πιστοποιημένο από εμάς.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για εσάς:

  • Αξιόπιστη απόδειξη της συμμόρφωσης της παραγωγής σας με τη σχετική οδηγία μέσω του συμπληρώματος πιστοποιητικού με αναφορά KBA
  • Διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των μέτρων διασφάλισης της ποιότητάς σας μέσω ενός πιστοποιητικού σύμφωνα με το ISO 9001 ή ένα συγκρίσιμο πρότυπο
  • Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών σας και της ποιότητας των αποτελεσμάτων σας
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιους είναι κατάλληλη η πιστοποίηση KBA;

Για όλες τις εταιρείες που ασχολούνται με αντικείμενα έγκρισης τύπου: Οι κατασκευαστές οχημάτων, για παράδειγμα επιβατικών αυτοκινήτων, ελαφρών φορτηγών ή φορτηγών οποιασδήποτε κατασκευής, απαιτούν έγκριση τύπου KBA, όπως και οι κατασκευαστές μηχανημάτων εργασίας, ρυμουλκούμενων ή αμαξωμάτων. Επηρεάζονται επίσης οι κατασκευαστές εξαρτημάτων, συστημάτων ή τεχνικών μονάδων, για παράδειγμα κινητήρες, συστήματα εξάτμισης, συστήματα πέδησης, συστήματα διεύθυνσης, συστήματα ανάρτησης, ελαστικά, συστήματα συγκράτησης.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές πολυάριθμων άλλων εξαρτημάτων και συστημάτων, όπως συσκευές μέτρησης, συστήματα συναγερμού, θερμαντήρες, δεξαμενές, γυάλινα μέρη, εξοπλισμός φωτισμού ή εξαρτήματα οχημάτων κ.λπ.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Wie funktioniert
Loading...

Πώς μπορώ να αποκτήσω έγκριση τύπου KBA;

Για να λάβετε έγκριση τύπου KBA, πρέπει να πραγματοποιήσετε μια αρχική αξιολόγηση. Πρόκειται για μέτρα που ελέγχουν αν ένα κατασκευασμένο προϊόν συμμορφώνεται με την έγκριση τύπου για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ή αν οι προφυλάξεις που έχουν εγκατασταθεί στην επιχείρηση οδηγούν στην προσδοκία ότι τα κατασκευασμένα προϊόντα συμμορφώνονται με τα εγκεκριμένα προϊόντα. Περαιτέρω απαιτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στο MAB (ενημερωτικό δελτίο για την αρχική αξιολόγηση) στην αρχική σελίδα του KBA.

Ακόμη και μετά την έγκριση τύπου και την έναρξη της παραγωγής σειράς, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης σύμφωνα με την παραγωγή.

Οι εγκρίσεις τύπου για συστήματα (εγκρίσεις KBA) μπορούν να χορηγηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς για την περιοχή της ΕΕ (οδηγίες και κανονισμοί της ΕΚ, κανονισμοί της ΕΕ) και σύμφωνα με τους κανονισμούς της UN-ECE (κανονισμοί ECE).

Οι εγκρίσεις εξαρτημάτων επιπλέον σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς του γερμανικού κανονισμού οδικής κυκλοφορίας (§§ 22 ή 22a StVZO).

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Anforderungen
Loading...

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για μια αρχική αξιολόγηση;

Ένα αντικείμενο έγκρισης που πληροί τις αντίστοιχες κατευθυντήριες γραμμές, για παράδειγμα ECE R10 "Ενιαίοι όροι για την έγκριση οχημάτων όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα". Το Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) προβαίνει σε αρχική αξιολόγηση μόνο εάν υπάρχει και αντικείμενο έγκρισης.

Business28.png
Loading...

Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης του KBA;

Η DQS έχει οριστεί από το KBA ως "Τεχνική Υπηρεσία" για την εκτέλεση πιστοποιήσεων KBA.

Προκειμένου να ληφθεί έγκριση τύπου KBA, πρέπει να προηγηθεί αρχική αξιολόγηση. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία σας πρέπει να αποδείξει πώς σκοπεύει να παράγει σύμφωνα με την έγκριση και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως μελλοντικός κάτοχος έγκρισης. Προδιαγραφές για το σκοπό αυτό μπορείτε να βρείτε στο MAB (δελτίο πληροφοριών για την αρχική αξιολόγηση) στον ιστότοπο του KBA.

Αφού χορηγηθεί η έγκριση τύπου, ελέγχουμε τακτικά αν το σύστημα διαχείρισης της ποιότητάς σας είναι αποτελεσματικό και εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής με τον εγκεκριμένο τύπο.

Εάν το αποτέλεσμα της εξέτασής μας είναι θετικό, θα λάβετε αντίστοιχη επιβεβαίωση συμμόρφωσης με τη μορφή πιστοποιητικού DQS. Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ISO 9001, του VDA 6.1 ή του IATF 16949, καθώς και με τις απαιτήσεις που αφορούν την έγκριση τύπου. Το πιστοποιητικό ισχύει για τρία έτη. Πραγματοποιούνται ετήσιοι έλεγχοι επιτήρησης.

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει η πιστοποίηση KBA;

Εάν αναθέσετε στην DQS ως τεχνική υπηρεσία σας τη διαδικασία για την απόκτηση αρχικής αξιολόγησης KBA, η KBA δεν χρεώνει τέλη. Οποιοδήποτε άλλο κόστος προκύψει σε σχέση με τη διαδικασία εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες της επιχείρησής σας.

Σημασία έχει, για παράδειγμα, αν έχετε ήδη εφαρμόσει ένα κατάλληλο, πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ή αν πρέπει να αποκτήσετε ακόμη μια απαραίτητη πιστοποίηση, όπως το ISO 9001. Επικοινωνήστε μαζί μας και θα χαρούμε να σας υποβάλουμε μια προσφορά που θα είναι βέλτιστα προσαρμοσμένη στην εταιρεία σας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

  • Η DQS έχει οριστεί από την KBA ως "τεχνική υπηρεσία" για τις πιστοποιήσεις της KBA
  • Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών
  • Έμπειροι στη βιομηχανία ελεγκτές με εκτεταμένη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη
  • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης και χωρίς κρυφό κόστος
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Βρείτε τον τοπικό σας υπεύθυνο επικοινωνίας

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση KBA.