Certyfikacja VDA 6.1

Twoja firma działa w branży motoryzacyjnej? Jeśli prowadzisz produkcję seryjną, certyfikat zgodny z normą VDA 6.1 Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) jest uznanym dowodem Twojej zdolności jakościowej i dobrą alternatywą dla IATF 16949. Dzięki standardowi motoryzacyjnemu VDA 6.1 dostawca uzyskuje dostęp do przemysłu motoryzacyjnego, promuje unikanie usterek, zwiększa efektywność łańcucha dostaw i zdecydowanie zwiększa zadowolenie klientów.

Ukierunkowane zapobieganie błędom i minimalizacja liczby odrzutów

Znacząco zwiększa niezawodność i wydajność procesu.

Specyficzny dla branży dowód jakości

Zwiększenie zadowolenia klientów i pracowników

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certyfikacja VDA 6.1 - informacje o standardzie

VDA tom 6.1 został po raz pierwszy opublikowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) w 1996 roku i do dnia dzisiejszego jest sukcesywnie rozwijany. VDA 6.1 jest właściwym standardem, jeśli Państwa firma produkuje seryjnie. VDA 6.1 tworzy ramy dla specyficznego dla branży motoryzacyjnej systemu zarządzania jakością, promuje zapobieganie wadom oraz wzmacnia niezawodność i zdolność procesową w łańcuchu wartości Państwa firmy.

VDA 6.1 zawiera również aspekty europejskiego modelu EFQM. Zorientowanie na proces znacznie ułatwia integrację systemów zarządzania, które są również ważne dla Państwa, takich jak ISO 9001:2015 (jakość) lub ISO 14001 dla zarządzania środowiskowego. Oprócz tomu 6.1, tomy VDA 6.2 (dla usługodawców, takich jak salony samochodowe lub firmy logistyczne) oraz VDA 6.4 (indywidualni i seryjni producenci urządzeń produkcyjnych, takich jak maszyny, systemy, narzędzia lub stanowiska pomiarowe i testowe) uzupełniają regulacje Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Jak przebiega proces certyfikacji VDA 6.1?

Najpierw omawiamy z Państwem Państwa firmę, system zarządzania i cele certyfikacji VDA 6.1. Na tej podstawie otrzymują Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Szczególnie w przypadku większych projektów certyfikacyjnych spotkanie planistyczne jest cenną okazją do poznania audytora oraz opracowania indywidualnego programu audytu dla wszystkich zaangażowanych obszarów i lokalizacji.

Audyt wstępny daje również możliwość wcześniejszego zidentyfikowania potencjału do doskonalenia oraz mocnych stron systemu zarządzania. Obie usługi są opcjonalne.

Audyt certyfikacyjny rozpoczyna się od analizy systemu (etap 1 audytu) oraz oceny dokumentacji, celów, wyników przeglądu zarządzania i audytów wewnętrznych. W trakcie tego procesu określamy, czy system zarządzania jest wystarczająco rozwinięty i gotowy do certyfikacji.

Podczas kolejnego auditu systemu (etap auditu 2) auditor DQS ocenia skuteczność wszystkich procesów zarządzania w zakładzie. Podczas końcowej dyskusji auditor przedstawi Państwu szczegółową prezentację wyników i możliwości poprawy w Państwa firmie. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania.

Po zakończeniu audytu certyfikacyjnego wyniki są oceniane przez niezależną komisję certyfikacyjną DQS. Otrzymują Państwo raport z audytu dokumentujący wyniki audytu. Jeśli wszystkie wymagania normy zostaną spełnione, otrzymasz uznawany na całym świecie certyfikat.

Aby mieć pewność, że po zakończeniu audytu certyfikacyjnego Państwa firma nadal spełnia wszystkie ważne wymagania dotyczące certyfikacji VDA 6.1, co roku przeprowadzamy audyty nadzorujące. Zapewnia to kompetentne wsparcie dla ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i procesów biznesowych.

Certyfikat jest ważny maksymalnie przez trzy lata. Ponowna certyfikacja jest przeprowadzana odpowiednio wcześnie przed wygaśnięciem ważności, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami obowiązującej normy. Po spełnieniu tych wymagań wydawany jest nowy certyfikat.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja VDA 6.1?

Koszt certyfikacji VDA 6.1 zależy od wielu czynników. Na przykład na cenę wpływa wielkość i złożoność przedsiębiorstwa. Z tych powodów koszty certyfikacji wg VDA 6.1 nie mogą być podane w formie ryczałtu. Chętnie przedstawimy Ci indywidualną ofertę dla Twojej firmy.

Business2.png
Loading...

Czego możesz oczekiwać od DQS

  • Wszystkie audyty z jednego źródła
  • Doświadczenie i kompetencje we wszystkich branżach
  • Globalna obecność, lokalny serwis
  • Wysoka orientacja na rozwiązania i skupienie się na kliencie.
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Ci indywidualną ofertę dotyczącą certyfikacji VDA 6.1.