VDA 6.1-certifiering

Är ditt företag verksamt inom fordonsindustrin? Om du tillverkar i serietillverkning är ett certifikat enligt VDA 6.1 från den tyska bilindustriföreningen (VDA) ett erkänt bevis på din kvalitetsförmåga och ett bra alternativ till IATF 16949. Med fordonsstandarden VDA 6.1 får du som leverantör tillgång till fordonsindustrin, främjar undvikandet av fel, ökar effektiviteten i leveranskedjan och ökar på ett avgörande sätt dina kunders tillfredsställelse.

Målinriktat förebyggande av fel och minimering av kassationer.

Betydande förstärkning av tillförlitlighet och processförmåga.

Branschspecifika kvalitetsbevis

Ökad kund- och medarbetarnöjdhet

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

VDA 6.1-certifiering - Information om standarden

VDA Volume 6.1 publicerades första gången av den tyska bilindustriföreningen VDA 1996 och har successivt vidareutvecklats fram till idag. VDA 6.1 är rätt standard om ditt företag tillverkar i serie. VDA 6.1 ger ramarna för ett fordonsspecifikt kvalitetsledningssystem, främjar förebyggande av fel och stärker tillförlitligheten och processkapaciteten i ditt företags värdekedja.

VDA 6.1 innehåller även aspekter av den europeiska EFQM-modellen. Processorienteringen underlättar avsevärt integrationen av ledningssystem som också är viktiga för dig, till exempel ISO 9001:2015 (kvalitet) eller ISO 14001 för miljöledning. Utöver volym 6.1 kompletterar volymerna VDA 6.2 (för tjänsteleverantörer som bilhandlare eller logistikföretag) och VDA 6.4 (enskilda tillverkare och serietillverkare av produktionsutrustning, t.ex. maskiner, system, verktyg eller mät- och provningsställen) föreskrifterna från den tyska bilindustriföreningen.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur fungerar VDA 6.1-certifieringen?

Först diskuterar du ditt företag, ditt ledningssystem och målen för en VDA 6.1-certifiering med oss. På grundval av detta får du omgående ett detaljerat och öppet erbjudande som är anpassat till dina individuella behov.

Särskilt för större certifieringsprojekt är ett planeringsmöte ett värdefullt tillfälle att lära känna din revisor samt att utveckla ett individuellt revisionsprogram för alla berörda områden och platser.

En förhandsrevision ger också möjlighet att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkor i ert ledningssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Certifieringsrevisionen börjar med en systemanalys (revisionssteg 1) och en utvärdering av er dokumentation, era mål, resultaten av er ledningsgranskning och interna revisioner. I denna process fastställer vi om ditt ledningssystem är tillräckligt utvecklat och redo för certifiering.

I den efterföljande systemrevisionen (revisionssteg 2) bedömer din DQS-revisor effektiviteten hos alla förvaltningsprocesser på plats. I en slutdiskussion ger din revisor dig en detaljerad presentation av resultaten och möjliga förbättringspotentialer för ditt företag. Vid behov kommer man överens om handlingsplaner.

Efter certifieringsrevisionen utvärderas resultaten av DQS oberoende certifieringsnämnd. Du kommer att få en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om alla standardkrav är uppfyllda får du ett internationellt erkänt certifikat.

För att säkerställa att ditt företag fortsätter att uppfylla alla viktiga krav för VDA 6.1-certifiering efter certifieringsrevisionen genomför vi övervakningsrevisioner på årlig basis. Detta ger kompetent stöd för den kontinuerliga förbättringen av ditt ledningssystem och dina affärsprocesser.

Certifikatet är giltigt i högst tre år. Omcertifiering utförs i god tid före giltighetstidens utgång för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med de tillämpliga standardkraven. Vid uppfyllande utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar VDA 6.1-certifieringen?

Kostnaden för VDA 6.1-certifiering beror på ett antal faktorer. Till exempel påverkar företagets storlek och komplexitet priset. Av dessa skäl kan kostnaderna för certifiering enligt VDA 6.1 inte anges som en klumpsumma. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag.

Business2.png
Loading...

Vad du kan förvänta dig av DQS

  • Alla revisioner från en enda källa
  • Erfarenhet och kompetens inom alla branscher
  • Global närvaro, lokal service
  • Mycket lösningsorienterad och kundfokuserad.
Contact-Africa-man-shutterstock_1752386525.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för din VDA 6.1-certifiering.