Certifikácia VDA 6.1

Vaša spoločnosť pôsobí v automobilovom priemysle? Ak vyrábate sériovo, certifikát podľa VDA 6.1 Nemeckého združenia automobilového priemyslu (VDA) je uznávaným dôkazom vašej spôsobilosti v oblasti kvality a dobrou alternatívou k IATF 16949. Vďaka norme VDA 6.1 pre automobilový priemysel získate ako dodávateľ prístup do automobilového priemyslu, podporíte predchádzanie chybám, zvýšite efektívnosť dodávateľského reťazca a rozhodujúcim spôsobom zvýšite spokojnosť svojich zákazníkov.

Cielená prevencia chýb a minimalizácia zmetkov

Výrazne posilňuje spoľahlivosť a spôsobilosť procesov

Dôkaz kvality špecifický pre dané odvetvie

Zvýšenie spokojnosti zákazníkov a zamestnancov

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Certifikácia VDA 6.1 - informácie o norme

Zväzok VDA 6.1 bol prvýkrát vydaný Nemeckým združením automobilového priemyslu (VDA) v roku 1996 a do dnešného dňa bol postupne ďalej rozvíjaný. VDA 6.1 je tou správnou normou, ak vaša spoločnosť vyrába sériovo. Norma VDA 6.1 poskytuje rámec pre systém riadenia kvality špecifický pre automobilový priemysel, podporuje prevenciu chýb a posilňuje spoľahlivosť a schopnosť procesov v hodnotovom reťazci vašej spoločnosti.

VDA 6.1 zahŕňa aj aspekty európskeho modelu EFQM. Orientácia na procesy výrazne uľahčuje integráciu systémov riadenia, ktoré sú pre vás tiež dôležité, ako napríklad ISO 9001:2015 (kvalita) alebo ISO 14001 pre environmentálne riadenie. Okrem zväzku 6.1 dopĺňajú predpisy Nemeckého zväzu automobilového priemyslu zväzky VDA 6.2 (pre poskytovateľov služieb, ako sú predajcovia automobilov alebo logistické spoločnosti) a VDA 6.4 (individuálni a sérioví výrobcovia výrobných zariadení, ako sú stroje, systémy, nástroje alebo meracie a skúšobné stojany).

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Ako funguje certifikácia VDA 6.1?

Najprv s nami prediskutujete vašu spoločnosť, váš systém riadenia a ciele certifikácie VDA 6.1. Na základe toho okamžite dostanete podrobnú a transparentnú ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám.

Najmä pri väčších certifikačných projektoch je plánovacie stretnutie cennou príležitosťou na zoznámenie sa s audítorom, ako aj na vypracovanie individuálneho programu auditu pre všetky zúčastnené oblasti a miesta.

Predaudit tiež ponúka príležitosť vopred identifikovať potenciál na zlepšenie, ako aj silné stránky vášho systému manažérstva. Obe služby sú voliteľné.

Certifikačný audit sa začína analýzou systému (1. etapa auditu) a vyhodnotením vašej dokumentácie, cieľov, výsledkov preskúmania manažmentom a interných auditov. V tomto procese určíme, či je váš systém manažérstva dostatočne rozvinutý a pripravený na certifikáciu.

V následnom audite systému (etapa auditu 2) váš audítor DQS hodnotí efektívnosť všetkých procesov riadenia na mieste. V záverečnej diskusii vám audítor poskytne podrobnú prezentáciu výsledkov a možného potenciálu zlepšenia pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány.

Po certifikačnom audite vyhodnotí výsledky nezávislá certifikačná komisia DQS. Dostanete správu o audite, ktorá dokumentuje výsledky auditu. Ak sú splnené všetky požiadavky normy, dostanete medzinárodne uznávaný certifikát.

Aby sme sa uistili, že vaša spoločnosť aj po certifikačnom audite naďalej spĺňa všetky dôležité požiadavky na certifikáciu podľa normy VDA 6.1, každoročne vykonávame dozorné audity. To poskytuje kompetentnú podporu pre neustále zlepšovanie vášho systému riadenia a obchodných procesov.

Certifikát je platný maximálne tri roky. Recertifikácia sa vykonáva v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím platnosti, aby sa zabezpečila trvalá zhoda s požiadavkami platnej normy. Po splnení podmienok sa vydá nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikácia VDA 6.1?

Náklady na certifikáciu VDA 6.1 závisia od viacerých faktorov. Cenu ovplyvňuje napríklad veľkosť a zložitosť vašej spoločnosti. Z týchto dôvodov nemožno náklady na certifikáciu podľa VDA 6.1 uviesť paušálne. Radi vám vypracujeme individuálnu ponuku pre vašu spoločnosť.

Business2.png
Loading...

Čo môžete očakávať od spoločnosti DQS

  • Všetky audity z jedného zdroja
  • Skúsenosti a kompetencie vo všetkých priemyselných odvetviach
  • Globálna prítomnosť, lokálne služby
  • Vysoká orientácia na riešenie a zameranie na zákazníka.
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Vaša miestna kontaktná osoba

Radi vám poskytneme individuálnu ponuku pre vašu certifikáciu VDA 6.1.