Tyyppihyväksyntävaatimusten tarkastaminen

Moottoriajoneuvojen ja moottoriajoneuvojen perävaunujen sekä ajoneuvojen järjestelmien, osien ja itsenäisten teknisten yksiköiden valmistajana Saksassa sinulla on oltava Saksan liittovaltion moottoriajoneuvoliikenneviranomaisen (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt) myöntämät tieliikennelainsäädännön mukaiset tyyppihyväksynnät. Edellytyksenä on alustava arviointi ja säännöllisesti toistuvat vaatimustenmukaisuustarkastukset. Nimettynä "teknisenä palveluna" tarjoamme sinulle tarvittavan autoalan asiantuntemuksen yhteistyössä KBA:n kanssa.

Todisteet laadunvarmistustoimenpiteistäsi

Todisteet hyväksynnän mukaisesta tuotannosta

Yrityksenne imagon optimointi

Prosessienne ja tulostenne laadun jatkuva parantaminen

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Mitkä ovat KBA-sertifioinnin vaatimukset?

Jos tilaat DQS:n KBA:n nimeämänä teknisenä tutkimuslaitoksena antamaan todistuksen täydennyksen (CoP-tiedot) todisteeksi laadunvarmistustoimenpiteistäsi, sinulla on oltava asianmukainen, sertifioitu laadunhallintajärjestelmä, esimerkiksi ISO 9001, VDA 6.1 tai IATF 16949-standardin mukaisesti, tai sinulla on oltava tällainen järjestelmä sertifioimassamme järjestelmässä.

Tästä on sinulle seuraavia etuja:

  • Luotettava todiste siitä, että tuotantosi on asiaa koskevan direktiivin mukainen, KBA:n viitteellä varustetun todistuksen täydennyksen avulla.
  • Kansainvälisesti tunnustettu todiste laadunvarmistustoimenpiteistäsi ISO 9001:n tai vastaavan standardin mukaisella sertifikaatilla.
  • Prosessien ja tulosten laadun jatkuva parantaminen.
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Zielgruppe
Loading...

Kenelle KBA-sertifiointi sopii?

Kaikille yrityksille, jotka käsittelevät tyyppihyväksyntäkohteita: Ajoneuvojen, esimerkiksi henkilöautojen, kevyiden kuorma-autojen tai minkä tahansa muotoisten kuorma-autojen valmistajat tarvitsevat KBA-tyyppihyväksyntää, samoin kuin työkoneiden, perävaunujen tai korien valmistajat. Tämä koskee myös osien, järjestelmien tai teknisten yksiköiden valmistajia, esimerkiksi moottoreita, pakokaasujärjestelmiä, jarrujärjestelmiä, ohjausjärjestelmiä, jousitusjärjestelmiä, renkaita ja turvajärjestelmiä.

Lisäksi lukuisten muiden osien ja järjestelmien, kuten mittalaitteiden, hälytysjärjestelmien, lämmittimien, säiliöiden, lasiosien, valaistuslaitteiden tai ajoneuvon lisälaitteiden jne. valmistajat.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Wie funktioniert
Loading...

Miten saan KBA-tyyppihyväksynnän?

KBA-tyyppihyväksynnän saamiseksi on suoritettava alustava arviointi. Näillä toimenpiteillä tarkistetaan, onko valmistettu tuote haetun tyyppihyväksynnän mukainen tai voidaanko yrityksessä käytössä olevien varotoimenpiteiden perusteella olettaa, että valmistetut tuotteet ovat hyväksyttyjen tuotteiden mukaisia. Lisävaatimuksia tältä osin löytyy KBA:n kotisivulla olevasta MAB-asiakirjasta (alustavaa arviointia koskeva tietolehtinen).

Myös sen jälkeen, kun tyyppihyväksyntä on myönnetty ja sarjatuotanto on aloitettu, tarvitaan lisätoimenpiteitä tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Järjestelmien tyyppihyväksynnät (KBA-hyväksynnät) voidaan myöntää EU:n alueella sovellettavien säännösten (EY-direktiivit ja -asetukset, EU-säännökset) ja YK:n Euroopan talouskomission (UN-ECE) säännösten (ECE-säännökset) mukaisesti.

Komponenttihyväksynnät lisäksi Saksan tieliikennelainsäädännön kansallisten määräysten mukaan (StVZO 22 tai 22a §).

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Anforderungen
Loading...

Mitkä ovat alustavan arvioinnin vaatimukset?

Hyväksyntäkohde, joka täyttää vastaavat ohjeet, esimerkiksi ECE R10 "Yhtenäiset ehdot ajoneuvojen hyväksymiselle sähkömagneettisen yhteensopivuuden osalta". Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) tekee alustavan arvioinnin vain, jos myös hyväksyntäkohde on olemassa.

Business28.png
Loading...

Mikä on KBA:n sertifiointimenettely?

KBA on nimennyt DQS:n "tekniseksi tutkimuslaitokseksi" suorittamaan KBA:n sertifiointeja.

KBA-tyyppihyväksynnän saamiseksi on suoritettava ennakkoarviointi. Tätä varten yrityksesi on osoitettava, miten se aikoo tuottaa hyväksynnän mukaisesti ja täyttää velvollisuutensa tulevana hyväksynnän haltijana. Tätä koskevat tiedot löytyvät KBA:n verkkosivustolla olevasta MAB-asiakirjasta (alustavaa arviointia koskeva tietolomake).

Tyyppihyväksynnän myöntämisen jälkeen tarkistamme säännöllisesti, onko laadunhallintajärjestelmäsi tehokas ja soveltuuko se edelleen varmistamaan, että tuotanto on hyväksytyn tyypin mukaista.

Jos tarkastuksemme tulos on myönteinen, saatte vastaavan vaatimustenmukaisuusvahvistuksen DQS-todistuksen muodossa. Tämä todistus osoittaa ISO 9001-, VDA 6.1- tai IATF 16949 -standardien vaatimusten sekä tyyppihyväksynnän kannalta merkityksellisten vaatimusten täyttymisen. Todistus on voimassa kolme vuotta. Valvonta-auditointeja tehdään vuosittain.

Banking13.png
Loading...

Mitä KBA-sertifiointi maksaa?

Jos tilaat DQS:n teknisenä palveluna KBA:n alkuarviointimenettelyn, KBA ei peri mitään maksuja. Muut menettelystä aiheutuvat kustannukset riippuvat yrityksesi erityisolosuhteista.

On esimerkiksi tärkeää, onko teillä jo olemassa asianmukainen, sertifioitu laadunhallintajärjestelmä vai onko vielä hankittava tarvittava sertifiointi, kuten ISO 9001. Ota yhteyttä, niin teemme mielellämme yrityksellesi optimaalisesti räätälöidyn tarjouksen.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

  • KBA on nimennyt DQS:n "tekniseksi palveluksi" KBA:n sertifiointeja varten.
  • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioinnista
  • Teollisuuden kokeneet auditoijat, joilla on laaja tekninen asiantuntemus.
  • Asiantuntijoidemme henkilökohtainen, sujuva tuki - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Yksilölliset tarjoukset joustavilla sopimusehdoilla ilman piilokustannuksia
Näytä lisää
Näytä vähemmän
contact-japan-dqs-eine japanische frau mit headset laechelt in die kamera
Loading...

Pyydä tarjous

Paikallinen yhteyshenkilösi

Teemme mielellämme sinulle räätälöidyn tarjouksen KBA-sertifioinnista.