Kontrola požadavků na schválení typu

Jako výrobce motorových vozidel a přípojných vozidel, jakož i systémů, komponentů a samostatných technických celků pro vozidla v Německu musíte mít příslušná typová schválení od německého Spolkového úřadu pro motorovou dopravu (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt) v souladu se zákonem o silničním provozu. Předpokladem je provedení prvotního posouzení s pravidelně se opakujícími kontrolami shody. Jako pověřený "technický servis" vám ve spolupráci s KBA poskytujeme potřebné odborné znalosti v oblasti automobilového průmyslu.

Důkaz o vašich opatřeních k zajištění kvality

Doklad o výrobě v souladu se schválením

Optimalizace image vaší společnosti

Neustálé zlepšování vašich procesů a kvality vašich výsledků

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Jaké jsou požadavky na certifikaci KBA?

Pokud pověřujete DQS jako technickou službu pověřenou společností KBA vydáním dodatku k certifikátu (informace CoP) jako důkazu vašich opatření k zajištění kvality, musíte mít vhodný, certifikovaný systém řízení kvality, například podle ISO 9001, VDA 6.1 nebo IATF 16949, nebo mít takový systém námi certifikovaný.

Z toho pro vás vyplývají následující výhody:

  • Spolehlivý důkaz o shodě vaší výroby s příslušnou směrnicí prostřednictvím dodatku k certifikátu s referencí KBA.
  • Mezinárodně uznávaný důkaz vašich opatření k zajištění kvality prostřednictvím certifikátu podle ISO 9001 nebo srovnatelné normy.
  • Neustálé zlepšování vašich procesů a kvality vašich výsledků
Zobrazit více
Zobrazit méně
Zielgruppe
Loading...

Pro koho je certifikace KBA vhodná?

Pro všechny společnosti, které se zabývají typovým schvalováním předmětů: Výrobci vozidel, například osobních, lehkých nákladních nebo nákladních automobilů jakékoli konstrukce, vyžadují schválení typu KBA, stejně jako výrobci pracovních strojů, přívěsů nebo nástaveb. Týká se to také výrobců dílů, systémů nebo technických celků, například motorů, výfukových systémů, brzdových systémů, systémů řízení, systémů odpružení, pneumatik, zádržných systémů.

Dále výrobci mnoha dalších dílů a systémů, jako jsou měřicí zařízení, poplašné systémy, topení, nádrže, skleněné díly, osvětlovací zařízení nebo přídavná zařízení k vozidlům atd.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Wie funktioniert
Loading...

Jak získat schválení typu KBA?

Pro získání typového schválení KBA je třeba nechat provést úvodní posouzení. Jedná se o opatření, která mají ověřit, zda vyráběný výrobek odpovídá typovému schválení, o které se žádá, nebo zda opatření zavedená ve společnosti vedou k očekávání, že vyráběné výrobky odpovídají schváleným výrobkům. Další požadavky v tomto ohledu naleznete v MAB (informační list o počátečním posouzení) na domovské stránce KBA.

I po udělení schválení typu a zahájení sériové výroby je třeba přijmout další opatření k zajištění shody v souladu s výrobou.

Typová schválení systémů (schválení KBA) mohou být udělena podle předpisů pro oblast EU (směrnice a nařízení ES, nařízení EU) a podle předpisů EHK OSN (předpisy EHK).

Schválení komponentů navíc podle národních předpisů německých předpisů pro silniční provoz (§§ 22 nebo 22a StVZO).

Zobrazit více
Zobrazit méně
Anforderungen
Loading...

Jaké jsou požadavky na prvotní hodnocení?

Předmět schválení, který splňuje příslušné směrnice, například ECE R10 "Jednotné podmínky pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility". Úřad Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) provádí prvotní posouzení pouze v případě, že existuje také předmět schválení.

Business28.png
Loading...

Jaký je proces certifikace KBA?

Společnost DQS je organizací KBA určena jako "technická služba" pro provádění certifikace KBA.

Aby bylo možné získat schválení typu KBA, musí být předem provedeno počáteční posouzení. Za tímto účelem musí vaše společnost prokázat, jak hodlá vyrábět v souladu se schválením a plnit své povinnosti jako budoucí držitel schválení. Specifikace k tomu najdete v MAB (informační list o počátečním posouzení) na webových stránkách KBA.

Po udělení schválení typu pravidelně ověřujeme, zda je váš systém řízení kvality účinný a nadále vhodný pro zajištění shody výroby se schváleným typem.

Pokud je výsledek našeho přezkoumání kladný, obdržíte odpovídající potvrzení o shodě ve formě certifikátu DQS. Tento certifikát prokazuje shodu s požadavky norem ISO 9001, VDA 6.1 nebo IATF 16949, jakož i s požadavky relevantními pro schválení typu. Platnost certifikátu je tři roky. Každoročně probíhají dozorové audity.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace KBA?

Pokud pověřujete DQS jako technickou službu postupem pro získání prvotního posouzení KBA, KBA si neúčtuje žádné poplatky. Veškeré další náklady, které vám v souvislosti s řízením vzniknou, závisí na konkrétních okolnostech vaší společnosti.

Důležité je například to, zda již máte zavedený vhodný certifikovaný systém řízení kvality, nebo zda je třeba ještě získat potřebnou certifikaci, například ISO 9001. Kontaktujte nás a my vám rádi poskytneme nabídku, která bude optimálně přizpůsobena vaší společnosti.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business2.png
Loading...

Co od nás můžete očekávat

  • DQS je společností KBA označena jako "technická služba" pro certifikaci KBA.
  • Více než 35 let zkušeností s certifikací systémů řízení a procesů.
  • Zkušení auditoři z oboru s rozsáhlými technickými znalostmi.
  • Osobní a bezproblémovou podporu našich specialistů - na regionální, národní i mezinárodní úrovni.
  • Individuální nabídky s flexibilními smluvními podmínkami a bez skrytých nákladů
Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Vaše místní kontaktní osoba

Rádi vám poskytneme individuální nabídku pro certifikaci KBA.