Controle van typegoedkeuringsvoorschriften

Als fabrikant van motorvoertuigen en aanhangwagens voor motorvoertuigen alsmede van systemen, onderdelen en zelfstandige technische eenheden voor de voertuigen in Duitsland moet u volgens de wegenverkeerswetgeving beschikken over de desbetreffende typegoedkeuringen van de Duitse federale instantie voor het wegverkeer (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt). Voorwaarde hiervoor is het uitvoeren van een eerste beoordeling met regelmatig terugkerende conformiteitscontroles. Als aangewezen "Technische Dienst" stellen wij u in samenwerking met het KBA de noodzakelijke automotive-expertise ter beschikking.

Bewijs van uw kwaliteitsborgingsmaatregelen

Bewijs van productie in overeenstemming met de goedkeuring

Optimalisatie van het imago van uw bedrijf

Voortdurende verbetering van uw processen en de kwaliteit van uw resultaten

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Wat zijn de eisen voor KBA-certificering?

Als u DQS als door KBA aangewezen technische dienst opdracht geeft voor het afgeven van een certificaatsupplement (CoP-informatie) als bewijs van uw kwaliteitsborgingsmaatregelen, moet u beschikken over een geschikt, gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem, bijvoorbeeld volgens ISO 9001, VDA 6.1 of IATF 16949, of een dergelijk systeem door ons laten certificeren.

Dit levert u de volgende voordelen op:

  • Betrouwbaar bewijs van de conformiteit van uw productie met de betreffende richtlijn door het certificaatsupplement met KBA-referentie
  • Internationaal erkend bewijs van uw kwaliteitsborgingsmaatregelen door een certificaat volgens ISO 9001 of een vergelijkbare norm
  • Voortdurende verbetering van uw processen en de kwaliteit van uw resultaten
Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

Voor wie is KBA-certificering geschikt?

Voor alle bedrijven die te maken hebben met typegoedkeuringsobjecten: Fabrikanten van voertuigen, bijvoorbeeld personenauto's, lichte vrachtwagens of vrachtwagens van elk ontwerp, hebben KBA-typegoedkeuring nodig, net als die van werkmachines, aanhangwagens of carrosserieën. Ook fabrikanten van onderdelen, systemen of technische eenheden, bijvoorbeeld motoren, uitlaatsystemen, remsystemen, stuurinrichtingen, ophangingssystemen, banden, veiligheidssystemen, hebben hiermee te maken.

Voorts fabrikanten van talrijke andere onderdelen en systemen, zoals meetapparatuur, alarmsystemen, verwarmingselementen, tanks, glasdelen, verlichtingsapparatuur of hulpstukken voor voertuigen, enz.

Meer tonen
Minder tonen
Wie funktioniert
Loading...

Hoe verkrijg ik een KBA-typegoedkeuring?

Om een KBA-typegoedkeuring te verkrijgen, moet u een eerste beoordeling laten uitvoeren. Hierbij wordt nagegaan of een gefabriceerd product voldoet aan de aangevraagde typegoedkeuring, dan wel of de in het bedrijf getroffen voorzorgsmaatregelen tot de verwachting leiden dat de gefabriceerde producten voldoen aan de goedgekeurde producten. Verdere eisen in dit verband zijn te vinden in het MAB (informatieblad over eerste beoordeling) op de KBA-homepage.

Ook nadat typegoedkeuring is verleend en met de serieproductie is begonnen, zijn verdere maatregelen nodig om de conformiteit in lijn met de productie te waarborgen.

Typegoedkeuringen voor systemen (KBA-goedkeuringen) kunnen worden verleend volgens de voorschriften voor het EU-gebied (EG-richtlijnen en -verordeningen, EU-verordeningen) en volgens de VN-ECE-voorschriften (ECE-voorschriften).

Goedkeuringen voor onderdelen bovendien volgens de nationale voorschriften van het Duitse wegenverkeersreglement (§§ 22 of 22a StVZO).

Meer tonen
Minder tonen
Anforderungen
Loading...

Wat zijn de vereisten voor een eerste beoordeling?

Een goedkeuringsobject dat voldoet aan overeenkomstige richtlijnen, bijvoorbeeld ECE R10 "Uniforme voorwaarden voor de goedkeuring van voertuigen met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit". Het Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) voert alleen een eerste beoordeling uit als er ook een goedkeuringsobject is.

Business28.png
Loading...

Wat is de KBA-certificeringsprocedure?

DQS is door de KBA aangewezen als "Technische Dienst" om KBA-certificeringen uit te voeren.

Om een KBA-typegoedkeuring te verkrijgen, moet vooraf een initiële beoordeling worden uitgevoerd. Hiervoor moet uw bedrijf aantonen hoe het van plan is om in overeenstemming met de goedkeuring te produceren en aan zijn verplichtingen als toekomstige houder van een goedkeuring te voldoen. Specificaties hiervoor zijn te vinden in het MAB (informatieblad initiële beoordeling) op de KBA-website.

Nadat typegoedkeuring is verleend, controleren wij regelmatig of uw kwaliteitsmanagementsysteem effectief is en nog steeds geschikt is om de conformiteit van de productie met het goedgekeurde type te waarborgen.

Als het resultaat van onze controle positief is, ontvangt u een overeenkomstige bevestiging van conformiteit in de vorm van een DQS-certificaat. Dit certificaat toont aan dat wordt voldaan aan de eisen van ISO 9001, VDA 6.1 of IATF 16949, alsmede aan de eisen die relevant zijn voor de typegoedkeuring. Het certificaat is drie jaar geldig. Er vinden jaarlijkse toezichtsaudits plaats.

Banking13.png
Loading...

Wat kost een KBA-certificering?

Indien u DQS opdracht geeft als uw technische dienst met de procedure voor het verkrijgen van een KBA initiële beoordeling, brengt de KBA geen kosten in rekening. Eventuele andere kosten die u maakt in verband met de procedure zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden van uw bedrijf.

Het is bijvoorbeeld van belang of u al over een geschikt, gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem beschikt, of dat een noodzakelijke certificering, zoals ISO 9001, nog moet worden verkregen. Neem contact met ons op en wij doen u graag een aanbod dat optimaal op uw bedrijf is toegesneden.

Meer tonen
Minder tonen
Business2.png
Loading...

Wat u van ons kunt verwachten

  • DQS is door het KBA aangewezen als "Technische Dienst" voor KBA-certificeringen
  • Meer dan 35 jaar ervaring in de certificering van managementsystemen en processen
  • Industrie-ervaren auditoren met uitgebreide technische expertise
  • Persoonlijke, vlotte ondersteuning door onze specialisten - regionaal, nationaal en internationaal
  • Individuele aanbiedingen met flexibele contractvoorwaarden en geen verborgen kosten
Meer tonen
Minder tonen
contact-japan-dqs-eine japanische frau mit headset laechelt in die kamera
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor KBA-certificering.