Riječ akreditacija dolazi od latinskog glagola "accredere". To znači nešto poput "davati vjerodostojnost". Akreditacije se dodijeljuju u različitim područjima kao što su visoko obrazovanje, tisak, sport, diplomacija i poslovanje. U pravilu predstavljaju svojevrsno odobrenje, potvrdu u poslovanju, koju izdaje tijelo ovlašteno za izdavanje akreditacija. To zahtijeva dokaz određenih kvaliteta i sposobnosti kao i usklađenost s određenim normama.

Akreditacija certifikacijskih tijela posebno je važna. Mjerodavna definicija  "akreditacije" u ovom kontekstu navedena je u normi ISO 17011. Prema tome akreditacija je:

 

 

"Potvrda treće strane kojom se službeno izjavljuje da je certifikacijsko tijelo ovlašteno za obavljanje specifičnih zadataka ocjenjivanja".

Tko smije akreditirati certifikacijska tijela?

Akreditiranje certifikacijskih tijela poput DQS-a, tzv. tijela za ocjenu sukladnosti, ključan je zadatak reguliran zakonom u Europi. Od 2010. godine njemačko akreditacijsko tijelo (DAkkS)  odgovorno je za akreditacije u Njemačkoj kao jedino nacionalno akreditacijsko tijelo u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008. Europska uredba je implementirana u njemačku legislativu Zakonom o akreditacijskim tijelima (AkkStelleG) 2009. godine. Nacionalna akreditacijska tijela djeluju na neprofitnoj osnovi i pod nadzorom su vlade.

Tko može steći akreditaciju?

DAkkS akreditira tijela za procjenu sukladnosti, poput laboratorija ili inspekcijskih tijela, ali i certifikacijska tijela za sustave upravljanja, poput DQS-a. Akreditacije DQS-a odnose se na norme i proizvode za sustave upravljanja, te su, između ostalog, vezane uz ispunjenje zahtjeva normi ISO 17021 i ISO 17065. 

Akreditacije DQS-a

Vrijednost certifikata uvijek se mjeri stupnjem povjerenja javnosti u certifikacijsko, akreditirano tijelo ☆ Godine 1991. DQS je postao prvo certifikacijsko tijelo u Njemačkoj koje je dobilo akreditaciju za ISO 9001/2/3 ☆

Saznajte više o akred­itacijama DQS Grupe

Za certifikacijska tijela koja djeluju u tzv. "akreditiranim područjima" i nude certifikacije prema normama za sustave upravljanja , bilo bi dobro da steknu odgovarajuće akreditacije DAkkS-a ili sličnih tijela. Najpoznatije norme za sustave upravljanja su:

Akreditacija vrijedi u cijelom svijetu i nedavno je dodijeljena na neograničeno vrijeme. Međutim, sposobnost certifikacijskog tijela u redovitim intervalima nadzire akreditacijsko tijelo - u Njemačkoj je to DAkkS. Internetska stranica DAkkS-a sadrži popis normi za sustave upravljanja i tehničkih pravila za koja je dostupna akreditacija.

 

Koje su prednosti akreditacije?

Akreditacija certifikacijskih tijela smatra se objektivnim dokazom da certifikacijska tijela provode svoje aktivnosti na temelju međunarodnih normi i da se njihovi postupci redovito neovisno ocjenjuju. 

Međunarodno priznate akreditacije i odobrenja stoga vam pomažu kod izbora pružatelja usluga. Naš savjet: Akreditacija tijelu za procjenu sukladnosti daje ovlaštenje da na certifikatima koje izdaje prikaže akreditacijski logo, na primjer njemačke akreditacijske agencije (DAkkS). Ako je na vašim certifikatima takav logo, vaš je certifikat akreditiran i međunarodno priznat.

U privatnom sektoru, u "nereguliranom području", akreditacije se odnose na procjene sukladnosti koje prvenstveno služe izgradnji povjerenja u poslovanju. Ovdje akreditacija nije obavezna za certifikaciju sustava upravljanja, ali se preporučuje se iz mnogo razloga! Posebno za vas kao klijenta certifikacije, to predstavlja prednost u smislu da je procjena sukladnosti međunarodno usporediva.

Akreditacija certifikacijskog tijela dokazuje kvalitetu pruženih usluga i i potvrđuje vjerodostojnost ponude. Tijekom procesa certifikacije vaša organizacija koristi prednosti potvrđenih stručnih kompetencija auditora akreditiranog certifikacijskog tijela. To se očituje, između ostalog, u izravnom razgovoru i otkrivanju potencijala za poboljšanje vašeg sustava upravljanja.

 

Što su akreditirani certifikati?

Akreditirani certifikat izdaje akreditirano certifikacijsko tijelo - uvijek za temeljnu normu ili standard.

Akreditiranim certifikatom stječete potrebno prihvaćanje svojih kupaca i poslovnih partnera u sijelom svijetu. Međunarodno priznavanje certifikata akreditiranih certifikacijskih tijela olakšava pristup globalnim tržištima i smanjuje troškove višestrukih certifikacija. Ako želite biti sigurni, trebali biste se voditi ovim kriterijima pri odabiru certifikacijskog tijela.

Prema ISO 17021:

Glavni cilj akreditirane certifikacije je "osigurati povjerenje svih strana da sustav upravljanja ispunjava određene zahtjeve."

I nadalje, "Vrijednost certifikacije je stupanj povjerenja javnosti koji se potvrđuje nepristranom i kompetentnom procjenom treće strane."

Informativna vrijednost, vjerodostojnost, a time i vrijednost certifikata stoga uvelike ovise o akreditaciji certifikacijskog tijela, kao i o reputaciji tog tijela na tržištu - koja dobrim dijelom proizlazi iz same akreditacije.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja

Saznajte više o prednostima akreditiranih certifikata DQS-a kroz osobni razgovor.

Koja je razlika između akreditacije i certifikacije? 

Jesu li proizvodi, usluge, procesi i sustavi upravljanja usklađeni s normama ili ispunjavaju li osobe određene kvalifikacijske profile, može se dokazati instrumentima akreditacije i certifikacije.

Certifikacija predstavlja određivanje sukladnosti u pojedinim slučajevima. Primjer: DQS, kao certifikacijsko tijelo, provodi audite i certificira sustav upravljanja kvalitetom organizacije u skladu s ISO 9001.

Akreditacija je, s druge strane, formalna potvrda neovisne treće strane da samo certifikacijsko tijelo djeluje kompetentno i nepristrano na temelju međunarodno primjenjivih pravila.

 

Što je "neakreditirano područje"?

U industriji postoji mnoštvo specifikacija i tehničkih pravila koja izdaju različita tijela kao što su udruženja. Procjene i auditi prema tim specifikacijama obično spaaju u tzv. "neakreditirano područje". To znači da za te specifikacije i tehnička pravila ne postoji akreditacija DAkkS-a ili nekog drugog tijela. Međutim, organizacija koja ih izdaje odobrava ih i za certifikaciju i potvrdu.

Jedan primjer je DStV pečat kvalitete Njemačkog udruženja poreznih savjetnika. Udruženje daje odobrenje za certifikaciju i dodjelu DStV pečata samo nekolicini certifikacijskih organizacija, uključujući DQS.

 

Akreditacije DQS Grupe

Svojim akreditacijama omogućujemo - za razliku od neakreditiranih certifiakcijskih tijela - standardiziranu međunarodnu usporedivost i priznavanje certifikata. Godine 1991. DQS je bilo prvo certifikacijsko tijelo u Njemačkoj koje je steklo akreditaciju za ISO 9001/2/3 tada TGA GmbH (danas: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, DAkkS). Danas opseg naših usluga pokriva oko 200 međunarodnih propisa i nacionalnih normi. Pregled napih akreditacija možete pronaći u našim trenutnim akreditacijskim certifikatima.

Autor
Ute Droege

DQS stručnjak za sustave upravljanja kvalitetom, dugogodišnji auditor i iskusni trener za ISO 9001.

Loading...