Akreditasyon kelimesi Latince "accredere" fiilinden gelmektedir. İngilizcede "güven vermek" gibi bir anlama gelir. Akreditasyonlar yüksek öğrenim, basın, spor, diplomasi ve iş dünyası gibi çeşitli alanlarda verilir. Kural olarak, akreditasyon vermeye yetkili kurum tarafından verilen bir onay, iş dünyasında bir çeşit teyidi temsil ederler. Bu, belirli niteliklerin ve yeteneklerin yanı sıra belirli standartlara uygunluğun kanıtlanmasını gerektirir.

Belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu özel bir öneme sahiptir. Bu bağlamda "akreditasyonun" tam tanımı ISO 17011 standardında belirtilmiştir. Buna göre akreditasyon:

 

"Bir belgelendirme kuruluşunun belirli değerlendirme görevlerini yerine getirme yeterliliğine sahip olduğunun üçüncü bir tarafça resmi olarak teyit edilmesi".

Belgelendirme kuruluşlarını kim akredite edebilir?

Uygunluk değerlendirme kuruluşları olarak adlandırılan DQS gibi belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonu, Avrupa'da yasalarla düzenlenen bir görevdir. Alman Akreditasyon Kurumu (DAkkS), 2010 yılından bu yana 765/2008 sayılı Tüzük (EC) uyarınca tek ulusal akreditasyon kurumu olarak Almanya'daki akreditasyonlardan sorumludur. Avrupa Yönetmeliği, 2009 yılında Akreditasyon Kurumu Yasası (AkkStelleG) ile Alman yasalarına aktarılmıştır. Ulusal akreditasyon kuruluşları kâr amacı gütmez ve devlet denetimi altındadır.

Kimler akreditasyon alabilir?

DAkkS, laboratuvarlar veya muayene kuruluşları gibi uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yanı sıra DQS gibi yönetim sistemleri için belgelendirme kuruluşlarını da akredite eder. DQS'in akreditasyonları yönetim sistemi standartları ve ürünleri ile ilgilidir ve ISO 17021 ve ISO 17065 standart gerekliliklerinin yerine getirilmesine bağlıdır.

DQS'in akreditasyonları

Bir sertifikanın değeri, akredite kuruluşa olan kamu güveninin derecesi ile ölçülür ☆ 1991 yılında DQS, Almanya'da ISO 9001/2/3 akreditasyonunu alan ilk belgelendirme kuruluşu olmuştur ☆

DQS Grup akreditasy­on­ları hakkında daha fazlasını öğren­in

"Akredite alan" olarak adlandırılan bölgede faaliyet gösteren ve yönetim sistemi standartlarına göre belgelendirme sunan belgelendirme kuruluşları için DAkkS veya benzeri kuruluşlardan ilgili akreditasyonu almaları gerekmektedir. En iyi bilinen yönetim sistemi standartları şunlardır:

Akreditasyon dünya çapında geçerlidir ve son zamanlarda sınırsız bir süre için verilmektedir. Ancak, bir belgelendirme kuruluşunun yeterliliği düzenli aralıklarla akreditasyon kuruluşu tarafından - Almanya'da DAkkS tarafından - denetlenir. DAkkS web sitesinde akreditasyonun mümkün olduğu yönetim sistemi standartları ve teknik kuralların bir listesi bulunmaktadır.

 

Akreditasyonun avantajları nelerdir?

Bir belgelendirme kuruluşunun akreditasyonu, belgelendirme kuruluşunun faaliyetlerini uluslararası standartlar temelinde yürüttüğünün ve prosedürlerinin düzenli olarak bağımsız bir şekilde değerlendirildiğinin nesnel bir kanıtı olarak kabul edilir.

Uluslararası alanda tanınan akreditasyonlar ve onaylar bu nedenle hizmet sağlayıcıları seçerken size yardımcı olur. Akreditasyon, bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna, verdiği sertifikalarda akreditasyon logosunu, örneğin Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) logosunu gösterme hakkı verir. Sertifikanızın üzerinde böyle bir akreditasyon logosu varsa, bu dünya çapında tanınırlığa sahip akredite bir sertifikadır.

Özel sektörde, "düzenlenmemiş alanda", akreditasyonlar, öncelikle iş dünyasında güven oluşturmaya hizmet eden uygunluk değerlendirmelerine yöneliktir. Burada, yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi için akreditasyon zorunlu değildir, ancak birçok nedenden dolayı tavsiye edilir! Özellikle bir belgelendirme müşterisi olarak sizin için bu, uygunluk değerlendirmesinin sonucunun uluslararası karşılaştırmalara dayanması avantajıyla sonuçlanır.

Bir belgelendirme kuruluşunun akreditasyonundan, sunulan hizmetin kalitesinin kanıtlandığını ve teklifin güvenilir olduğunu görebilirsiniz. Belgelendirme süreci boyunca şirketiniz, akredite bir belgelendirme kuruluşunun denetçilerinin onaylanmış mesleki yeterliliğinden yararlanır. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, bire bir diyalog ve yönetim sisteminiz için değer yaratan iyileştirme potansiyelinin ortaya çıkarılmasıyla ifade edilir.

 

Akredite sertifikalar nedir?

Akredite bir sertifika, akredite bir doğrulayıcı tarafından ve her zaman belirli bir norm veya standart için düzenlenir.

Akredite bir sertifika ile dünya çapındaki müşterileriniz ve iş ortaklarınız tarafından gerekli kabulü görürsünüz. Akredite sertifikasyon kuruluşlarından alınan sertifikaların uluslararası tanınırlığı, küresel pazarlara erişimi kolaylaştırır ve birden fazla sertifikasyon için maliyetleri azaltır. Güvenli tarafta olmak istiyorsanız, bir belgelendirme kuruluşu seçerken bu kriterler size yol göstermelidir.

ISO 17021 standardı bunu aşağıdaki gibi ifade eder:

Akredite belgelendirmenin genel amacı "bir yönetim sisteminin belirlenen gereklilikleri karşıladığına dair tüm taraflara güven sağlamaktır."

Ayrıca, "Sertifikasyonun değeri, tarafsız ve yetkin bir üçüncü taraf değerlendirmesinin kamuoyuna verdiği güven derecesidir."

Dolayısıyla bir sertifikanın bilgilendirici değeri, güvenilirliği ve dolayısıyla değeri büyük ölçüde belgelendirme şirketinin akredite olup olmamasına ve aynı zamanda belgelendirme şirketinin piyasada sahip olduğu itibara bağlıdır - bu da en azından akreditasyonlarından kaynaklanmaktadır.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Sorularınızı memnuniyetle yanıtlıyoruz

DQS'in akredite sertifikalarının avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Akreditasyon ve belgelendirme arasındaki fark nedir?

Ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin veya yönetim sistemlerinin standartlara uygun olup olmadığı, kişilerin belirli yeterlilik profillerini karşılayıp karşılamadığı, akreditasyon ve belgelendirme araçlarıyla kanıtlanabilir.

Belgelendirme, münferit durumlarda uygunluğun belirlenmesi anlamına gelir. Örnek olarak: Bir belgelendirme kuruluşu olarak DQS, bir şirketin kalite yönetim sistemini ISO 9001'e göre denetler ve belgelendirir.

Öte yandan akreditasyon, belgelendirme kuruluşunun kendisinin uluslararası geçerli kurallar temelinde yetkin ve tarafsız bir şekilde hareket ettiğinin bağımsız bir üçüncü tarafça resmi olarak onaylanmasıdır.

 

"Akredite olmayan alan" nedir?

Sektörde, dernekler gibi farklı kuruluşlar tarafından yayınlanan çok sayıda standart benzeri şartname ve teknik kural vardır. Bu tür şartnamelere göre yapılan değerlendirmeler ve denetimler genellikle "akredite olmayan alan" olarak adlandırılır. Bu, bu şartnameler ve teknik kurallar için DAkkS veya başka bir kuruluş tarafından akreditasyon olmadığı anlamına gelir. Ancak, düzenleyen kuruluş tarafından belgelendirme ve doğrulama için onaylanırlar.

Alman Vergi Müşavirleri Birliği'nin DStV kalite mührü buna bir örnektir. Dernek, DQS de dahil olmak üzere yalnızca birkaç belgelendirme kuruluşuna belgelendirme ve DStV mührünün verilmesi için onay vermiştir.

 

DQS Grup'un Akreditasyonları

Akreditasyonlarımız ile - akredite olmayan belgelendirme kuruluşlarının aksine - standartlara uygun, uluslararası karşılaştırılabilirlik ve sertifikaların tanınmasını sağlıyoruz. 1991 yılında DQS, Almanya'da o zamanki TGA GmbH (bugün: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, DAkkS) tarafından ISO 9001/2/3 için akredite edilen ilk belgelendirme kuruluşuydu. Bugün, hizmet yelpazemiz yaklaşık 200 uluslararası düzenlemeyi ve ulusal standardı kapsamaktadır. Akreditasyonlarımıza genel bir bakış için akreditasyon sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yazar
Ute Droege

Kalite yönetim sistemleri alanında DQS uzmanı, uzun yıllardır denetçi ve ISO 9001 için deneyimli bir eğitmen.

Loading...