Het woord accreditatie komt van het Latijnse werkwoord "accredere", wat zoiets betekent als "geloof geven aan". Accreditaties worden toegekend op verschillende gebieden zoals hoger onderwijs, pers, sport, diplomatie en bedrijfsleven. In het bedrijfsleven vormen ze meestal een soort bevestiging, afgegeven door de instantie die bevoegd is om accreditaties te verlenen. Dit vereist het bewijs van bepaalde kwaliteiten en bekwaamheden en de naleving van bepaalde normen.

De accreditatie van certificatie-instanties is van bijzonder belang. De gezaghebbende definitie van "accreditatie" in dit verband staat in de norm ISO 17011. Accreditatie is dus een:

"Bevestiging door een derde partij die formeel verklaart dat een certificatie-instelling over de bekwaamheid beschikt om specifieke beoordelingstaken uit te voeren".

Wie mag certificatie-instellingen accrediteren?

De accreditatie van certificatie-instellingen zoals DQS, zogenaamde conformiteitsbeoordelingsinstanties, is een soevereine taak. In Europa is dit bijvoorbeeld wettelijk geregeld op Europees niveau. Sinds 2010 is de Duitse accreditatie-instantie GmbH (DAkkS) als enige nationale accreditatie-instantie volgens Verordening (EG) nr. 765/2008 verantwoordelijk voor de accreditaties in Duitsland. De Europese verordening is in 2009 door de wet op de accreditatie-instanties (AkkStelleG) in Duits recht omgezet. De nationale accreditatie-instanties werken zonder winstoogmerk en staan onder overheidstoezicht.

Wie kan accreditatie krijgen?

DAkkS accrediteert conformiteitsbeoordelingsinstanties, zoals laboratoria of inspectie-instellingen, maar ook certificatie-instellingen voor managementsystemen, zoals DQS. De accreditaties van DQS hebben betrekking op managementsysteemnormen en producten en zijn onder meer gebonden aan het voldoen aan de normeisen van ISO 17021 en ISO 17065.

De accreditaties van DQS

De waarde van een certificaat wordt altijd afgemeten aan de mate van publiek vertrouwen in de certificerende, geaccrediteerde instantie ☆ In 1991 ontving DQS als eerste certificatie-instelling in Duitsland de accreditatie voor ISO 9001/2/3 ☆

Meer informatie over DQS-accreditaties

Certificatie-instanties die actief zijn op het zogenaamde "geaccrediteerde gebied" en certificaties volgens managementsysteemnormen aanbieden, doen er goed aan een overeenkomstige accreditatie te verkrijgen. De bekendste managementsysteemnormen zijn

 

Wat zijn de voordelen van accreditatie?

De accreditatie van een certificatie-instelling wordt beschouwd als een objectief bewijs dat de certificatie-instelling haar activiteiten uitvoert op basis van internationale normen en haar procedures regelmatig onafhankelijk laat beoordelen.

Internationaal erkende accreditaties en erkenningen helpen u dus bij de keuze van dienstverleners. Onze tip: accreditatie geeft een conformiteitsbeoordelingsinstantie het recht om het accreditatielogo, bijvoorbeeld dat van de Duitse accreditatie-instelling DAkkS, op de door haar afgegeven certificaten aan te brengen. Als er zo'n accreditatielogo op uw certificaat staat, is het een geaccrediteerd certificaat met wereldwijde erkenning.

In de particuliere sector, op het "niet-gereglementeerde gebied", zijn accreditaties gericht op conformiteitsbeoordelingen die vooral dienen om vertrouwen in het bedrijfsleven op te bouwen. Accreditatie is hier niet verplicht voor de certificering van managementsystemen, maar wordt om vele redenen wel aanbevolen! Vooral voor u als klant van een certificatie levert dit het voordeel op dat het resultaat van de conformiteitsbeoordeling internationale vergelijkingen doorstaat.

Aan de accreditatie van een certificeerder kunt u zien dat de kwaliteit van de aangeboden dienst bewezen is en dat het aanbod betrouwbaar is. Tijdens het certificeringsproces profiteert uw bedrijf van de bevestigde professionele bekwaamheid van de auditors van een geaccrediteerde certificeerder. Dit uit zich onder meer in een dialoog op ooghoogte en de ontdekking van een waardecreërend verbeteringspotentieel voor uw managementsysteem.

 

Wat zijn geaccrediteerde certificaten?

Een geaccrediteerd certificaat wordt afgegeven door een geaccrediteerde certificeerder - en altijd voor de onderliggende norm of standaard.

Met een geaccrediteerd certificaat geniet u wereldwijd de nodige acceptatie van uw klanten en zakenpartners. De internationale erkenning van certificaten van geaccrediteerde certificatie-instellingen vergemakkelijkt de toegang tot wereldwijde markten en verlaagt de kosten voor meerdere certificeringen. Als u het zekere voor het onzekere wilt nemen, moet u zich bij het kiezen van een certificeerder laten leiden door deze criteria.

De ISO 17021-norm zegt het zo:

Het algemene doel van geaccrediteerde certificering is "alle partijen het vertrouwen te geven dat een managementsysteem voldoet aan gespecificeerde eisen."

En verder: "De waarde van certificering is de mate van publiek vertrouwen die wordt overgebracht door een onpartijdige en competente evaluatie door een derde partij."

De informatieve waarde, de betrouwbaarheid en dus de waarde van een certificaat hangt dus in grote mate af van de vraag of het certificeringsbedrijf geaccrediteerd is, maar ook van de reputatie die de certificeerder in de markt geniet - die op haar beurt niet in de laatste plaats te danken is aan haar accreditaties.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Wij beantwoorden graag uw vragen

Leer meer over de voordelen van een geaccrediteerd DQS-certificaat in een persoonlijk gesprek.

Wat is het verschil tussen een accreditatie en een certificatie?

Of producten, diensten, processen of managementsystemen voldoen aan normen, of personen voldoen aan bepaalde kwalificatieprofielen, dit kan worden aangetoond met de instrumenten van accreditatie en certificatie.

Certificatie staat voor de vaststelling van conformiteit in individuele gevallen. Bijvoorbeeld: DQS controleert en certificeert als certificatie-instelling het kwaliteitsmanagementsysteem van een bedrijf volgens ISO 9001.

Accreditatie daarentegen is de formele bevestiging door een onafhankelijke derde partij dat de certificatie-instelling zelf competent en onpartijdig handelt op basis van internationaal geldende regels.

Wat is het "niet-geaccrediteerde gebied"?

In de industrie bestaat een groot aantal normachtige specificaties en technische voorschriften die door diverse instanties, zoals verenigingen, zijn uitgevaardigd. Beoordelingen en audits volgens dergelijke specificaties vallen meestal in het zogenaamde "niet-geaccrediteerde gebied". Dit betekent dat er voor deze specificaties en technische voorschriften geen accreditatie bestaat. Zij zijn echter wel goedgekeurd voor certificering en bevestiging door de organisatie die ze heeft afgegeven.

Accreditaties van DQS

Met onze accreditaties maken wij - in tegenstelling tot niet-geaccrediteerde certificeerders - normconforme, internationale vergelijkbaarheid en erkenning van certificaten mogelijk. In 1991 werd DQS als eerste certificatie-instelling in Duitsland geaccrediteerd voor ISO 9001/2/3 door de toenmalige TGA GmbH (tegenwoordig: Duitse accreditatie-instelling DAkkS). Tegenwoordig omvat het spectrum van onze diensten ongeveer 200 internationale voorschriften en nationale normen. Een overzicht van onze internationale accreditaties vindt u hier.

Auteur
Ute Droege

DQS-expert voor kwaliteitsmanagementsystemen, sinds lange tijd auditor en ervaren trainer voor ISO 9001.

Loading...