ISO/IEC 17021-1:2015 kuvaa "Yleiset vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia akkreditoiville akkreditointielimille". Yksi tällainen akkreditointielin on saksalainen DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH). Se vahvistaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten puolueettomuuden ja objektiivisuuden akkreditointimenettelyn puitteissa.

Hyväksynnän myötä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oikeus käyttää myöntämissään todistuksissa akkreditointilogoa, esimerkiksi DAkkS:n logoa.
DQS Medizinprodukte GmbH arvioi johtamisjärjestelmiä ja tuotteita kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettujen säännösten ja standardien perusteella. Käytettävissä olevat akkreditoinnit ja ilmoitukset ovat seuraavat:

DAkkS Saksan akkreditointielin

ISO 9001 ja ISO 15378 (saksaksi)

PDF

DAkkS Saksan akkreditointielin

ISO 13485 (saksaksi)

PDF

DAKKSin akkreditointipäätös: Akkreditoinnin muutoshakemus

ISO 13485

PDF

DAKKS Akkreditointitodistuksen liite.

ISO 13485

PDF

DAkkS Saksan akkreditointielin

Akkreditointitodistuksen liite ISO 9001 ja ISO 15378 (saksaksi).

PDF

SCC Kanadan standardointineuvosto

ISO 13485

PDF

MDSAP-sääntelyviranomaisten neuvosto

(TGA Australia, ANVISA Brasilia, Health Canada, MHLW/PMDA Japani, US FDA).

PDF

ZLG Lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden terveydensuojelusta vastaava osavaltioiden keskushallinto (Central Authority of the Federal States for Health Protection with the Medicinal Products and Medical Devices)

Asetus (EU) 2017/745 - MDR (saksaksi).

PDF