Sigurnost i kvalitet u transportu

Zahtjevi kvaliteta i sigurnosti za dobavljače hemijske logistike postaju sve složeniji. Ne samo da su zahtjevi vlasti i javnih institucija u stalnom porastu, već i zahtjevi sa strane korisnika postaju sve složeniji. Kako bi se osigurala sigurnost transporta, Evropsko vijeće za hemijsku industriju (CEFIC) je razvio SQAS sistem za procjenu učinka provajdera koji učestvuju.

SQAS je centralni alat za upravljanje rizicima u logističkim procesima. Procjena pokriva osnovne aspekte evaluacije kompanije: kvalitet, sigurnost, zdravlje, utjecaj na okolinu i društvenu odgovornost.

Prikaži više
Prikaži manje

Priznati dokaz sigurnog transporta

Dosljedna usklađenost sa zakonskim zahtjevima

Značajno smanjenje rizika od nezgoda

Nema skupih višestrukih procjena od strane logističkih kompanija

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

SQAS - Sistem ocjenjivanja sigurnosti i kvaliteta za hemijsku industriju u BiH

Sistem procjene sigurnosti i kvaliteta (SQAS) je sistem audita Evropskog vijeća hemijske industrije (CEFIC). Koristi se za procjenu aspekata kvaliteta, sigurnosti, zdravlja i okolinske kompatibilnosti, kao i društvene odgovornosti kod dobavljača logistike u Bosni i Hercegovini

Pružaoci logističkih usluga i distributeri u Bosni i Hercegovini, sa fokusom na opasne robe, auditiraju se u standardiziranom postupku korištenjem standardiziranog upitnika. Osnovni upitnik moraju koristiti sve kompanije. Osim toga, koristi se najmanje jedan od pet specifičnih upitnika. Rezultati ocjenjivanja dostupni su na početnoj stranici CEFIC-a. Tamo potencijalni kupci mogu saznati za SQAS certifikat svog logističkog provajdera.

Prikaži više
Prikaži manje
Anforderungen
Loading...

SQAS upitnik

CEFIC je razvio šest specifičnih SQAS upitnika za različite pružaoce logističkih usluga. Osnovni upitnik treba da koriste sve kompanije. Osim toga, postoji pet posebnih upitnika. Oni su razvijeni u saradnji između klijenata iz hemijske industrije i pružalaca logističkih usluga. Jedan od ovih upitnika razvijen je posebno za kompanije koje se fokusiraju na skladištenje, transport i distribuciju hemikalija.

Za razliku od ISO 9001, SQAS/ESAD stavlja veći naglasak na sigurnost, zdravlje i okolinsku kompatibilnost. SQAS/ESAD procjena ne rezultira certifikatom. Umjesto toga, postoji detaljan izvještaj. Na osnovu toga, klijenti iz hemijske industrije mogu procjeniti pružatelje logističkih usluga i napraviti selekciju.

Odgovarajuće procjene provode auditori koji su obučeni i direktno akreditovani od strane CEFIC-a. Nadzor nad auditorima također osigurava CEFIC. Ovo osigurava kontinuiran i ujednačen visok kvalitet ocjenjivanja širom Evrope. U okviru SQAS procjene, poseban naglasak je također stavljen na profesionalno upravljanje dobavljačima.

Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše SQAS procjena u BiH?

Prijavljujete se za SQAS procjenu koja će se provesti za vašu kompaniju na web stranici SQAS-a. Istovremeno, birate odgovarajućeg DQS auditora sa liste akreditovanih SQAS ocjenjivača.

U ovom koraku popunjavate dokument prije ocjenjivanja (PAD) na web stranici SQAS-a i šaljete ga odabranom ocjenjivaču. Na osnovu PAD-a, ocjenjivač će odrediti količinu vremena potrebnog za završetak procjene.

Za vas, procjena prema SQAS-u prvo znači odgovaranje na obavezni upitnik koji sadrži osnovne zahtjeve. Ovo je dopunjeno najmanje jednim od pet specifičnih upitnika o temama transporta (Transport), skladištenja (Skladište), lokacija za čišćenje rezervoara (Čišćenje rezervoara) i transporta željeznicom (Željeznice), kao i upitnikom sa posebnim zahtjevima za trgovce u rukovanju hemikalijama (SQAS/ESAD).

Nakon procjene, rezultati se evaluiraju i ističu mogući potencijali optimizacije. Izvještaj je pripremljen za bazu podataka CEFIC SQAS. SQAS/ESAD procjena ne vodi do certifikata. Umjesto toga, sastavlja se detaljan izvještaj. Rezultati ocjenjivanja dostupni su na internetu.

Da bi se osigurala kontinuirana usklađenost, ponovljena procjena mora se provesti najkasnije nakon tri godine.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta SQAS procjena u BiH?

Za SQAS ocjenu, DQS auditori se posebno obraćaju vašoj kompaniji. Svaki audit planiramo prema zahtjevima vaše kompanije. Dakle, procjena može potrajati nekoliko dana ili nekoliko sedmica. Planirajte svoju ličnu ponudu uz DQS - tako da znate šta možete očekivati. Kontaktiraj nas.

Business2.png
Loading...

Šta možete očekivati od nas

  • Preko 80 međunarodnih kancelarija
  • Iskusni auditori i procjenitelji
  • Globalno prisustvo, lokalna usluga
  • Orijentisan na kupca i rješenja
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Bit će nam drago da vam pružimo individualnu ponudu za vašu SQAS procjenu.