Socijalni auditi prema VAP programu Odgovorne poslovne alijanse (RBA)

Odgovorna poslovna alijansa (RBA) je savez više od 150 vodećih kompanija koje su pristale na jedinstveni kodeks ponašanja i audit procedure za svoje dobavljače. Društveni auditi se provode pod nazivom „Validirani programi procjene“ (VAP) kako bi se osigurala usklađenost sa Kodeksom ponašanja RRA.

Eksterna potvrda od strane međunarodno priznatog certifikatora

Visok nivo transparentnosti u lancu nabavke

Dokaz o učinku i predanosti

Poboljšana vidljivost javnosti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Odgovorna poslovna alijansa (RBA) u BiH

Ono što je počelo 2004. godine sa malom grupom kompanija za elektroniku sada je globalni savez od preko 150 kompanija sa kombinovanom godišnjom prodajom od preko 5 triliona eura. Sve kompanije koje su pristupile Odgovornoj poslovnoj alijansi ne samo da su se obavezale da će se i same pridržavati Kodeksa ponašanja, već to očekuju i od svojih dobavljača širom svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini.

Anforderungen
Loading...

VAP program: Dokazivanje usklađenosti sa Kodeksom ponašanja RBA

Međutim, sama obećanja ne mogu napraviti razliku - ona moraju biti praćena akcijama. Ovdje dolazi program validirane procjene: RRA je razvila audit protokol koji osigurava usklađenost sa Kodeksom ponašanja. DQS je jedna od rijetkih audit kuća odobrenih za obavljanje RBA društvenih audita.

Grundsätze
Loading...

RBA Kodeks ponašanja

Auditi su zasnovani na kodeksu ponašanja koji pokriva sljedeće teme:

 • Socijalni standardi
 • Zdravlje i sigurnost na radu
 • Životna sredina
 • Poslovna etika
 • Sistem upravljanja

Kodeks ponašanja dostupan je na više od 20 jezika. Postoji i vodič koji osigurava dosljedno tumačenje zahtjeva.

Welche Arten
Loading...

RBA VAP auditi u BiH

Društveni auditi se provode kako bi se potvrdilo da su dobavljači usklađeni sa zahtjevima Kodeksa ponašanja. Kao dio audita, naši auditori intervjuišu zaposlene, pregledaju objekte i provode nasumični pregled dokumenata.

Ukoliko se otkriju bilo kakva odstupanja, potrebno je analizirati uzroke i poduzeti korektivne i preventivne mjere. Kada više nema otvorenih neusklađenosti, možete učestvovati u VAP programu prepoznavanja. Program prepoznavanja pruža dobavljačima priliku da istaknu svoj učinak i predanost. Postoje tri nivoa performansi:

 • Platinum za lokacije sa minimalno 200 bodova.
 • Zlato za lokacije sa minimalno 180 poena.
 • Srebro za lokacije sa minimalno 160 bodova.

Kliknite ovdje za više informacija o RBA VAP auditu.

Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše RBA audit u BiH?

RBA VAP auditi se dodeljuju putem tenderskog procesa RBA. Da biste to učinili, idite na https://www.rba-online.org/portal/sign-on.jsp. Od DQS-a i svih ostalih odobrenih tijela, takozvanih nezavisnih audit firmi, zatim putem internetske platforme zatražite da dostave ponudu za audit i RBA dodjeljuje procjenu.

U drugom koraku popunjavate online upitnik, takozvani Upitnik za samoprocjenu (SAQ). Ovo služi kao input za VAP audit.

VAP audit pojedinačnog proizvodnog pogona obično traje 2 do 5 dana, u zavisnosti od veličine kompanije, i uključuje detaljan pregled dokumenata, razgovore sa menadžmentom i zaposlenima i detaljnu posetu gradilištu. U završnoj diskusiji, vaš DQS auditor će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i mogućih potencijala za poboljšanje vaše kompanije.

Ako se neusklađenosti utvrde tokom audite, one se klasifikuju kao manje, veće ili prioritetne, u zavisnosti od njihove ozbiljnosti. Rokovi su postavljeni za tri kategorije, u okviru kojih morate provesti korektivne i preventivne radnje kako biste spriječili ponavljanje. Kada se korektivne radnje provedu, odobrava ih audit tim.

Osnovna ideja iza RBA VAP audita - analogno drugim industrijskim rješenjima kao što su TfS ili RSCI - je dijeljenje rezultata audita sa svim učesnicima RBA. Sa svojim rezultatom RBA VAP audita, možete dokazati svojim klijentima i drugim učesnicima RBA da vaša auditirana lokacija radi u skladu sa Kodeksom ponašanja RBA.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta RBA audit u BiH?

Trošak RRA audita u Bosni i Hercegovini je određen brojnim faktorima. Pored veličine kompanije, na određivanje vremena audita utiče i ocjena rizika koju provodi RBA za lokaciju koja se auditira. Vrijeme audita identificirano na ovaj način zauzvrat utiče na ukupnu cijenu za RBA audit.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS savršen partner za RBA audit

 • Globalna mreža ureda i iskusnih auditora
 • Poznavanje nacionalnih zakona i propisa, kao i lokalnih kultura i jezika
 • Visok nivo stručnosti u svim industrijama
 • Glatko planiranje audita i detaljni audit izvještaji
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu u DQS BiH

Vaša lokalna kontakt osoba u BiH

Bit će nam drago da Vam pružimo prilagođenu ponudu za RBA VAP audit