Auditi društvene odgovornosti prema VAP programu RBA - saveza za odgovorno poslovanje.

Savez odgovornog poslovanja (RBA) je savez više od 150 vodećih kompanija koje su pristale na ujednačen kodeks ponašanja i procedure audita svojih dobavljača. Auditi društvene odgovornosti se sprovode pod imenom "Program proverene procene" (VAP) kako bi se obezbedila usklađenost sa RRA Kodeksom ponašanja.

Eksterna potvrda od strane međunarodno priznate sertifikacione kuće

Visok nivo transparentnosti u lancu snabdevanja

Dokazi o performansama i posvećenosti

Poboljšana vidljivost u javnosti

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Savez odgovornog poslovanja (RBA)

Ono što je počelo 2004. kao mala grupa kompanija koje se bave elektronikom je sada globalni savez više od 150 kompanija sa godišnjom prodajom od preko 5 biliona EUR. Sve kompanije koje su se pridružile Savezu odgovornog poslovanja ne samo da su se obavezale da će se i same pridržavati Kodeksa ponašanja, već i očekuju da i njihovi dobavljači urade isto.

Anforderungen
Loading...

VAP program: Demonstriranje usklađenosti sa RRA Kodeksom ponašanja

Samo obećanja, međutim, ne mogu da naprave razliku - moraju biti praćena postupcima. Ovde na scenu stupa Program validiranih audita (VAP - validated assessment program): RBA je razvila protokol provere koji obezbeđuje usklađenost sa Kodeksom ponašanja. DQS je jedna od retkih sertifikacionih kuća kojima je odobreno sprovođenje audita društvene odgovornosti prema RBA.

Grundsätze
Loading...

RRA Kodeks ponašanja

Auditi su zasnovaneina kodeksu ponašanja koji pokriva sledeće teme:

 • Socijalne standarde
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Okruženje i radnu sredinu
 • Poslovnu etiku
 • Sistem upravljanja

Kodeks ponašanja je dostupan na više od 20 jezika. Postoji i vodič koji obezbeđuje dosledno tumačenje zahteva.

Welche Arten
Loading...

RBA VAP Auditi

Auditi društvene odgovornosti se vrše kako bi se proverilo da li se dobavljači pridržavaju zahteva Kodeksa ponašanja. U okviru audita, naši auditori intervjuišu zaposlene, pregledaju objekte i vrše nasumičan pregled dokumenata.

Ako se pronađu neka odstupanja, uzroci moraju biti analizirani i sprovedene korektivne i preventivne mere. Kada više nema otvorenih neusaglašenosti, možete da učestvujete u programu za prepoznavanje VAP-a. Program za prepoznavanje pruža dobavljačima mogućnost da istaknu svoje performanse i posvećenost. Postoje tri nivoa performansi:

 • Platina: za lokacije sa minimum 200 poena.
 • Zlato: za lokacije sa minimum 180 poena
 • Srebro: za lokacije sa minimum 160poena.
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše RBA audit?

U prvom koraku želimo da saznamo nešto o Vašoj kompaniji, vašim aktivnostima i očekivanjima. Na osnovu toga, odmah ćete dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Popunjavate onlajn upitnik, takozvani Upitnik za samoprocenu (SAQ). Sa informacijama iz SAQ-a, auditorski tim može da radi sa vama na finalizaciji plana nadzora.

VAP audit pojedinačnog proizvodnog postrojenja obično traje od 2 do 5 dana, u zavisnosti od veličine preduzeća i uključuje detaljan pregled dokumenata, diskusije sa rukovodstvom i zaposlenima i detaljnu posetu lokaciji. U završnoj diskusiji, vaš DQS auditor će vam pružiti detaljnu prezentaciju rezultata i moguće potencijale za poboljšanja u vašoj kompaniji.

Ako su neusaglašenosti identifikovane tokom audita, oni se klasifikuju kao minor - male, major - velike i priority - prioritetne neusagašenosti, u zavisnosti od njihove ozbiljnosti. Rokovi su postavljeni za tri kategorije, u okviru kojih morate da primenite korektivne i preventivne radnje da biste sprečili ponavljanje ovuh neusaglašenosti. Kada se korektivne radnje sprovedu, odobrava ih auditorski tim.

Nalazi vašeg audita rezultiraće kreiranjem detaljnog izveštaja za bazu podataka RRA. Tamo možete svojoj klijenteli pružiti uvid u rezultate audita i tako demonstrirati ispunjenost traženih zahteva.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta RBA audit?

Troškovi RBA VAP audita uglavnom zavise od veličine kompanije. Biće nam drago da Vam damo individualnu ponudu za vašu kompaniju bez obaveze.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS savršeni partner za vaš RBA audit

 • Globalna mreža kancelarija i iskusnih auditora
 • Poznavanje nacionalnih zakonskih regulativa i lokalnih kultura i jezika
 • Visok nivo ekspertize u svim industrijama
 • Detaljno planiranje audita i detaljni audit izveštaji
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zatražite ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam drago da vam damo prilagođenu ponudu za RBA VAP audit.