Sociale audits volgens het Responsible Business Alliance (RBA) VAP-programma.

De Responsible Business Alliance (RBA) is een alliantie van meer dan 150 toonaangevende bedrijven die hebben ingestemd met een uniforme gedragscode en auditprocedures voor hun leveranciers. Onder de naam "Validated Assessment Program" (VAP) worden sociale audits uitgevoerd om de naleving van de RBA-gedragscode te garanderen.

Externe bevestiging door een internationaal erkende certificeerder

Hoge mate van transparantie in de toeleveringsketen

Bewijs van prestaties en engagement

Verbeterde publieke zichtbaarheid

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

De Responsible Business Alliance (RBA)

Wat in 2004 begon met een kleine groep elektronicabedrijven, is nu een wereldwijde alliantie van meer dan 150 bedrijven met een gezamenlijke jaaromzet van meer dan 5 biljoen euro. Alle bedrijven die zich bij de Responsible Business Alliance hebben aangesloten, hebben zich er niet alleen zelf toe verbonden de gedragscode na te leven, maar verwachten ook van hun leveranciers dat zij hetzelfde doen.

Anforderungen
Loading...

VAP-programma: Aantonen dat de RBA Gedragscode wordt nageleefd

Beloften alleen kunnen echter geen verschil maken - ze moeten door daden worden gevolgd. Dit is waar het Validated Assessment Program om de hoek komt kijken: RBA heeft een auditprotocol ontwikkeld dat de naleving van de gedragscode garandeert. DQS is een van de weinige auditbedrijven die erkend zijn om sociale audits van RBA uit te voeren.

Grundsätze
Loading...

De RBA-gedragscode

De audits zijn gebaseerd op een gedragscode die de volgende onderwerpen omvat:

 • Sociale normen
 • Gezondheid en veiligheid op het werk
 • Milieu
 • Bedrijfsethiek
 • Managementsysteem

De gedragscode is beschikbaar in meer dan 20 talen. Er is ook een gids om een consistente interpretatie van de voorschriften te garanderen.

Welche Arten
Loading...

De RBA VAP-audits

Er worden sociale audits uitgevoerd om na te gaan of de leveranciers aan de eisen van de gedragscode voldoen. In het kader van de audit interviewen onze auditors werknemers, inspecteren zij faciliteiten en voeren zij een steekproefsgewijze controle van documenten uit.

Als er afwijkingen worden geconstateerd, moeten de oorzaken worden geanalyseerd en corrigerende en preventieve maatregelen worden genomen. Wanneer er geen openstaande non-conformiteiten meer zijn, kunt u deelnemen aan het VAP-erkenningsprogramma. Het Erkenningsprogramma biedt leveranciers de kans om hun prestaties en inzet onder de aandacht te brengen. Er zijn drie prestatieniveaus:

 • Platina voor locaties met minimaal 200 punten.
 • Goud voor vestigingen met minimaal 180 punten
 • Zilver voor vestigingen met minimaal 160 punten.

Klik hier voor meer informatie over de RBA VAP audit.

Business28.png
Loading...

Hoe werkt een RBA-audit?

RBA VAP-audits worden toegekend via het biedingsproces van het RBA. Ga hiervoor naar https://www.rba-online.org/portal/sign-on.jsp. DQS en alle andere erkende instanties, zogenaamde onafhankelijke derde auditbedrijven, worden dan door RBA via een online platform verzocht een offerte voor de audit in te dienen en RBA gunt de beoordeling. 

In de tweede stap vult u een online vragenlijst in, de zogenaamde Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Deze dient als input voor de VAP-audit.

Een VAP-audit van een individuele productiefaciliteit duurt doorgaans 2 tot 5 dagen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, en omvat een grondige controle van documenten, gesprekken met het management en de werknemers, en een gedetailleerd bezoek ter plaatse. In een eindgesprek zal uw DQS-auditor u een gedetailleerde presentatie geven van de resultaten en het mogelijke verbeteringspotentieel voor uw bedrijf.

Als non-conformiteiten worden geïdentificeerd tijdens de audit, worden ze geclassificeerd als minor, major of priority, afhankelijk van hun ernst. Voor de drie categorieën worden termijnen vastgesteld waarbinnen u corrigerende en preventieve maatregelen moet nemen om herhaling te voorkomen. Zodra de corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd, worden ze goedgekeurd door het auditteam.

Het basisidee achter RBA VAP audits - analoog aan andere brancheoplossingen zoals TfS of RSCI - is het delen van auditresultaten met alle RBA-deelnemers. Met uw RBA VAP-auditresultaat kunt u uw klanten en andere RBA-deelnemers bewijzen dat uw geauditeerde vestiging werkt in overeenstemming met de RBA-Gedragscode.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost de RBA-audit?

De kosten van een RBA-audit worden bepaald door een aantal factoren. Naast de omvang van het bedrijf is de risicoclassificatie die RBA voor de te auditen site heeft uitgevoerd van invloed op de bepaling van de audittijd. De aldus vastgestelde audittijd is op zijn beurt weer van invloed op de totale prijs voor een RBA-audit.

Business2.png
Loading...

Waarom DQS de perfecte partner is voor een RBA-audit

 • Wereldwijd netwerk van kantoren en ervaren auditors
 • Kennis van nationale wet- en regelgeving en van lokale culturen en talen
 • Hoog niveau van expertise in alle sectoren
 • Vlotte auditplanning en diepgaande auditrapporten
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij maken graag een offerte op maat voor de RBA VAP Audit