Социални одити в съответствие с програмата VAP на Алианса за отговорен бизнес (RBA).

Алиансът за отговорен бизнес (RBA) е обединение на над 150 водещи компании, които са приели единен кодекс за поведение и процедури за одит на своите доставчици. Социалните одити се провеждат под името "Програма за валидирана оценка" (VAP - “Validated Assessment Program”), и осигуряват спазването на Кодекса за поведение на RBA.

Външно потвърждаване от международно признат сертификационен орган

Високо ниво на прозрачност във веригата на доставките

Доказателство за ефикасност и ангажираност

Подобрен публичен имидж

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Алианс за отговорен бизнес (RBA)

Началото бе поставено през 2004 г. от малка група от компании в областта на електрониката, и сега вече е глобален алианс от над 150 компании с общ годишен оборот от над 5 трилиона Евро. Всички компании, които са се присъединили към Алианса за отговорен бизнес, не само се ангажират да спазват Кодекса за поведение, но и очакват от своите доставчици да правят същото.

Anforderungen
Loading...

Програма VAP: Демонстриране на съответствие с Кодекса за поведение на RBA

Обещанията сами по себе си не водят до промяна - те трябва да бъдат последвани от действия. Именно тук е ролята на Програмата за валидирана оценка: RBA е разработила протокол за одит, който гарантира спазването на Кодекса за поведение. DQS е една от малкото одитни организации, одобрени да провеждат социални одити по RBA.

Grundsätze
Loading...

Кодекс за поведение на RBA

Одитите се основават на кодекс за поведение, който включва следните теми:

 • Социални стандарти
 • Здраве и безопасност на работното място
 • Околна среда
 • Бизнес етика
 • Система за управление

Кодексът за поведение е достъпен на повече от 20 езика. Освен това е разработено ръководство, което съдържа последователно тълкуване на изискванията.

Welche Arten
Loading...

Одитите RBA VAP

С провеждането на този тип социални одити се проверява, дали доставчиците спазват изискванията на Кодекса за поведение. В рамките на одита нашите одитори интервюират служители, инспектират съоръжения и извършват преглед на документи на случаен принцип.

Ако бъдат открити несъответствия, причините трябва да бъдат анализирани и да се приложат коригиращи и превантивни действия. Когато няма неприключени несъответствия, можете да участвате в Програмата за признаване на VAP. Програмата за признаване предлага на доставчиците възможност да изтъкнат своите резултати и ангажираност. Съществуват три нива на резултатност:

 • Платина: за обекти с минимум 200 точки.
 • Злато: за обекти с минимум 180 точки.
 • Сребро: за обекти с минимум 160 точки.
Business28.png
Loading...

Как се провежда одитът RBA?

В първата стъпка бихме искали да се запознаем с Вашата компания, Вашите дейности и очаквания. На тази основа своевременно ще получите подробна и прозрачна оферта, съобразена с индивидуалните Ви потребности.

На този етап се попълва онлайн въпросник за самооценка (SAQ). На базата на информацията от SAQ одитният екип може да работи с Вас за изготвяне на плана за одит.

Одитът VAP на самостоятелно производствено предприятие обикновено отнема от 2 до 5 дни, в зависимост от размера на компанията, и включва задълбочен преглед на документите, интервюта с ръководството и служителите и подробни огледи на място. При заключителната среща одиторът ще представи подробно резултатите и възможния потенциал за подобряване във Вашата компания.

Ако по време на одита бъдат установени несъответствия, те се класифицират в зависимост от тяхната сериозност като несъществени, съществени или приоритетни. За трите категории се определят крайни срокове, в рамките на които трябва да приложите коригиращи и превантивни действия, за да предотвратите повторното им възникване. След като коригиращите действия бъдат изпълнени, те се одобряват от одитния екип.

Констатациите от одита се отразяват в подробен доклад за базата данни на RBA. Вие можете да дадете на клиентите си достъп до информация за резултатите от одита и по този начин да докажете, че отговаряте на техните изисквания.

Banking13.png
Loading...

Цена на RBA одит

Цената на одита RBA VAP зависи главно от големината на фирмата. Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална необвързваща оферта.

Business2.png
Loading...

Защо DQS?

 • Глобална мрежа от офиси и опитни одитори
 • Познаване на националните закони и разпоредби, както и на местните култури и езици
 • Високо ниво на експертен опит във всички отрасли
 • Безпроблемно планиране на одита и задълбочени одитни доклади
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: Евгения Димитрова

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за одит RBA VAP