Audyty społeczne zgodnie z programem VAP organizacji Responsible Business Alliance (RBA).

The Responsible Business Alliance (RBA) to sojusz ponad 150 wiodących firm, które uzgodniły jednolity kodeks postępowania i procedury audytowe dla swoich dostawców. Audyty społeczne przeprowadzane są pod nazwą "Validated Assessment Program" (VAP) w celu zapewnienia zgodności z kodeksem postępowania RBA.

Zewnętrzne potwierdzenie przez uznaną międzynarodową instytucję certyfikującą

Wysoki poziom przejrzystości w łańcuchu dostaw

Dowody wydajności i zaangażowania

Zwiększona widoczność publiczna

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Sojusz na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu (RBA)

To, co zaczęło się w 2004 roku od małej grupy firm z branży elektronicznej, jest obecnie globalnym sojuszem ponad 150 przedsiębiorstw o łącznej rocznej sprzedaży przekraczającej 5 bilionów euro. Wszystkie firmy, które przystąpiły do Sojuszu na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu, nie tylko zobowiązały się do przestrzegania Kodeksu Postępowania, ale również oczekują tego samego od swoich dostawców.

Anforderungen
Loading...

Program VAP: Wykazanie przestrzegania Kodeksu Postępowania RBA

Same obietnice nie są jednak w stanie niczego zmienić - muszą za nimi iść czyny. I tu właśnie wkracza program Validated Assessment: RBA opracowało protokół audytu, który zapewnia przestrzeganie Code of Conduct. DQS jest jedną z niewielu firm audytorskich, które zostały dopuszczone do przeprowadzania audytów społecznych RBA.

Grundsätze
Loading...

Kodeks postępowania RBA

Audyty opierają się na kodeksie postępowania obejmującym następujące tematy:

 • Standardy społeczne
 • Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Środowisko
 • Etyka biznesu
 • System zarządzania

Kodeks Postępowania jest dostępny w ponad 20 językach. W celu zapewnienia spójnej interpretacji wymogów, istnieje również przewodnik.

Welche Arten
Loading...

Audyty RBA VAP

Audyty społeczne są przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy dostawcy przestrzegają wymogów kodeksu postępowania. W ramach audytu nasi audytorzy przeprowadzają rozmowy z pracownikami, inspekcję obiektów i wyrywkowy przegląd dokumentów.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw, należy przeanalizować ich przyczyny oraz wdrożyć środki naprawcze i zapobiegawcze. Gdy nie ma już otwartych niezgodności, można wziąć udział w programie uznania VAP. Program Uznawania oferuje dostawcom możliwość podkreślenia ich osiągnięć i zaangażowania. Istnieją trzy poziomy wydajności:

 • Platynowy dla zakładów z minimum 200 punktami.
 • Złoty dla zakładów z minimum 180 punktami
 • Srebrny dla zakładów z minimum 160 punktami.
Business28.png
Loading...

Jak przebiega audyt RBA?

W pierwszym kroku chcielibyśmy poznać Państwa firmę, jej działalność i oczekiwania. Na tej podstawie otrzymają Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą ofertę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Wypełniają Państwo kwestionariusz online, tzw. kwestionariusz samooceny (SAQ). Na podstawie informacji zawartych w SAQ zespół audytorów może wspólnie z Państwem opracować ostateczny plan audytu.

Audyt VAP w pojedynczym zakładzie produkcyjnym trwa zazwyczaj od 2 do 5 dni, w zależności od wielkości firmy, i obejmuje dokładny przegląd dokumentów, rozmowy z kierownictwem i pracownikami oraz szczegółową wizytę na miejscu. W końcowej dyskusji audytor DQS przedstawi Państwu szczegółową prezentację wyników i możliwości poprawy dla Państwa firmy.

Jeśli podczas audytu zostaną zidentyfikowane niezgodności, są one klasyfikowane jako drobne, poważne lub priorytetowe, w zależności od ich wagi. Dla tych trzech kategorii ustalane są terminy, w których należy wdrożyć działania korygujące i zapobiegawcze, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu niezgodności. Po wdrożeniu działań naprawczych są one zatwierdzane przez zespół audytowy.

Rezultatem audytu jest szczegółowy raport do bazy danych RBA. W nim mogą Państwo przekazać swoim klientom wgląd w wyniki audytu i w ten sposób udowodnić, że spełnili Państwo wymagania swoich klientów.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje audyt RBA?

Koszty audytu RBA VAP zależą przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa. Chętnie i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną ofertę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS jest idealnym partnerem do przeprowadzenia audytu RBA

 • Globalna sieć biur i doświadczonych audytorów
 • Znajomość prawa i regulacji krajowych, jak również lokalnych kultur i języków
 • Wysoki poziom ekspertyzy we wszystkich branżach
 • Sprawne planowanie audytu i dogłębne raporty z audytu
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Chętnie przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na audyt RBA VAP.