Tính bền vững sẽ được đền đáp - nó đơn giản như vậy. Đối với những người vẫn còn nghi ngờ về điều này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc nghiên cứu tổng hợp Từ người nắm giữ cổ phiếu đến người có liên quan (2015): 88% các phân tích khoa học cho thấy rằng các công ty có quản lý bền vững mạnh mẽ trung bình có thể mang lại kết quả hoạt động và tài chính tốt hơn hơn những công ty khác.

Những người coi sự bền vững là một cơ hội sẽ thấy DQS là đối tác phù hợp để chuyển đổi. Với các hoạt động đánh giá mạnh mẽ, chúng tôi tạo ra sự minh bạch, củng cố niềm tin vào tổ chức của bạn và tạo nền tảng cho việc ra quyết định sáng suốt - cho ban quản lý, nhà đầu tư, người mua, người cho vay và các bên liên quan khác.

Quản lý môi trường

Từ khâu khai thác và mua nguyên liệu thô đến thành phẩm: Danh mục đánh giá môi trường của chúng tôi bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị. Chúng tôi luôn theo dõi hệ thống quản lý môi trường của bạn.

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn cơ bản

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Các khía cạnh môi trường - Tiêu chuẩn yêu cầu những gì?

Blog
umwelt-dqs-bepflanzte stufen
Loading...

Các nghĩa vụ ràng buộc trong ISO 14001 - Tiêu chuẩn này yêu cầu gì?

Blog
risikomanagement-header-blog-aufgestellte holzklötze domino
Loading...

Quản lý liên tục trong kinh doanh - Hệ thống quản lý để có khả năng phục hồi

Blog
IFS REMOTE ,AUDIT SPLIT AUDIT
Loading...

Kiểm tra không thông báo Bắt buộc đối với IFS và BRCGS

Blog
ZERTIFIZIERUNG ISCC PLUS, ISCC PLUS
Loading...

"Hạn ngạch tối thiểu nhựa tái chế" từ năm 2025 - Điều này có ý nghĩa gì đối với ngành?

Blog
fernaudit-dqs-digitale vernetzung weltweit
Loading...

Đánh giá từ xa - Điều kiện tiên quyết, cơ hội và hạn chế

Blog
service-excellence-beispiele-dqs-gemalte sonne im sand
Loading...

EFQM Model 2020: Động lực mới cho sự xuất sắc

Quản lý năng lượng

Đồng thời tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí năng lượng và tiết kiệm thuế - điều này có thể thực hiện được với hệ thống quản lý năng lượng.

Blog
energie-dqs-windräder in tiefenperspektive
Loading...

SDG và ISO 50001: Đạt được các mục tiêu bền vững

Đánh giá xã hội trong chuỗi cung ứng

Trong bối cảnh các quy định ngày càng tăng, việc đánh giá nhà cung cấp ngày càng trở nên quan trọng. Các công ty có nghĩa vụ xác định, ngăn chặn và sửa chữa các tác động thực tế và tiềm ẩn về quyền con người đối với hoạt động của họ. Khi nói đến việc đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn và công bằng, không có biện pháp nào tốt hơn là đánh giá tại chỗ.

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Đánh giá nhà cung cấp theo khía cạnh bền vững - sáu câu hỏi quan trọng nhất

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Quản lý chuỗi cung ứng bền vững với đánh giá nhà cung cấp

Blog
nachhaltigkeit-dqs-wald aus vogelperspektive
Loading...

Nhân quyền: Báo cáo mở rộng, thẩm định kỹ hơn

Blog
LKSG, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Luật thẩm định chuỗi cung ứng (LkSG của Đức) được thông qua - những gì các công ty nên xem xét

Blog
APSCA, Auditorenkompetenz
Loading...

Năng lực của đánh giá viên trong Tuân thủ trách nhiệm xã hội - APSCA có ý nghĩa gì đối với bạn

Báo cáo bền vững và các chỉ số ESG

Việc báo cáo bền vững có tăng thêm giá trị đáng kể cho doanh nghiệp của bạn hay không phụ thuộc chủ yếu vào độ tin cậy và mức độ liên quan của báo cáo. Đối với các nhà đầu tư, người cho vay và các kết nối kinh doanh, xác minh độc lập của DQS là bằng chứng về khả năng phục hồi của báo cáo tính bền vững.

Blog
EU-BERICHTSPFLICHT, CSR-BERICHTSPFLICHT
Loading...

Nghĩa vụ báo cáo của EU đang được thắt chặt

Blog
CSR-BERICHTSPFLICHT ,CSR
Loading...

Nghĩa vụ báo cáo CSR: Cách Hội đồng giám sát có thể tuân thủ "nghĩa vụ xem xét" của họ

Blog
EUROPÄISCHE LIEFERKETTENGESETZ, LIEFERKETTENSORGFALTSPFLICHTENGESETZ
Loading...

Đạo luật về chuỗi cung ứng của Châu Âu: So sánh với Đạo luật về sự siêng năng của chuỗi cung ứng của Đức.

Blog
AA1000 ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARDS, AA1000AP2018
Loading...

Đã hoàn tất thành công việc thẩm định Báo cáo phát triển bền vững của Symrise năm 2021

An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp

Khi bạn quản lý một công ty, bạn hành động có trách nhiệm đối với nhân viên của mình. Sức khỏe thể chất và tinh thần của họ cũng là cơ sở cho sự thành công của công ty bạn. Chỉ những nhân viên khỏe mạnh và hài lòng mới có thể duy trì động lực và hiệu quả khi đối mặt với khối lượng công việc ngày càng tăng.

Blog
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

Triển khai thành công ISO 45001

Blog
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

An toàn sức khỏe nghề nghiệp và tuân thủ: thu hẹp khoảng cách

Blog
arbeitsschutz-dqs-Arbeitshelme hängen an Spind
Loading...

ISO 45005 - hướng dẫn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp trong Covid-19

Tuân thủ và hoạt động thẩm tra

Đánh giá tuân thủ đóng một vai trò thiết yếu trong cách tiếp cận quản lý rủi ro toàn diện. Tham gia với một chuyên gia độc lập sẽ giúp bạn cấu trúc việc quản lý tuân thủ của mình một cách có hệ thống và thu hẹp mọi lỗ hổng. Độ tin cậy của kết quả đánh giá phần lớn phụ thuộc vào tính chính trực và kinh nghiệm của tổ chức chứng nhận - điều này khiến cho DQS trở thành lựa chọn đúng đắn.

Blog
ISO 37001 ZERTIFIZIERUNG, ISO 37001
Loading...

Chống tham nhũng: Vivo Energy nhận chứng chỉ ISO 37001 đầu tiên

Chứng nhận tính bền vững

Với chứng nhận độc lập tính bền vững có thể kiểm chứng và khả năng phục hồi. Tại DQS, chúng tôi tập trung vào các tiêu chuẩn thực sự tạo ra sự khác biệt - cho công ty của bạn, cho môi trường và cho xã hội.