Dobrovoljni sistem sertifikacije za održivu biomasu i cirkularnost

ISCC PLUS sertifikat je proširenje utvrđenog ISCC standarda. Za razliku od ISCC EU i ISCC DE, koji pokrivaju zakonski regulisanu oblast bio-goriva, ISCC PLUS cilja biomasu na koju RED ne utiče. Ovo omogućava kompanijama da pokažu dobrovoljno održivo poreklo sirovina na bio-based i/ili cirkularne sirovine u svim lancima proizvodnje i snabdevanja u prehrambenoj, ambalažnoj, stočnoj ili hemijskoj industriji.

Sertifikovana održivost u lancu snabdevanja i proizvodnje

Poboljšane konkurentske mogućnosti

Globalno priznat standard

Povećana transparentnost

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Održiva proizvodnja i održivi lanac snabdevanja sa ISCC PLUS sertifikacijom

Međunarodni standard za održivost i sertifikaciju ugljenika (ISCC) uspostavljen je još 2006. godine. Uvođenjem standarda ISCC PLUS nekoliko godina kasnije, ne samo kompanije za proizvodnju i prerade biomase, već i industrije hrane za životinje i hrane sada imaju priliku da postanu sertifikovani za održivi procesa snabdevanja i proizvodnje.

ISCC sa svojih više od 80 članova razvija i optimizuje postojeće propise za svoje standarde. Uz ISCC PLUS, uveden je skup pravila koji aspekte održivosti u proizvodnji i trgovini biomasom i kružnim sirovinama čini transparentnim. ISCC PLUS sertifikacija uzima u obzir ne samo ekološke već i društvene i ekonomske faktore.
Ukupno, više od 11.000 kompanija u preko 100 zemalja širom sveta ima sertifikat prema ISCC i ISCC PLUS.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koje kompanije je ISCC Plus sertifikat važan?

ISCC PLUS je namenjen svim kompanijama koje žele da dokažu da njihove sirovine potiču iz održivih izvora. Ovo uključuje uglavnom sirovine na biološkoj bazi kao što su poljoprivredni i šumski proizvodi, ali i kružne sirovine kao što su otpad i reciklati. Dakle, ISCC PLUS sertifikacija proširuje mogućnosti kompanijama da imaju sertifikaciju održivosti svojih procesa i proizvodnje, kao i svojih lanaca snabdevanja od strane nezavisnog sertifikacionog tela.

U osnovi, ISCC PLUS sertifikat je pogodan za sve kompanije koje žele da plasiraju i prodaju svoje proizvode kao održive. To mogu biti poljoprivredna preduzeća, proizvodni pogoni za hranu, dodaci hrani ili proizvođači stočne hrane.
Sa ISCC PLUS, proizvođačke kompanije osiguravaju da se održivost njihovih sirovina može u potpunosti i transparentno pratiti, od polja do prodavnice.

Prikaži više
Prikaži manje
Welche Arten
Loading...

Šest ključnih principa ISCC PLUS sertifikacije

Svaki ISCC PLUS sertifikat zasnovan je na šest osnovnih principa, koji se odnose na ekološke, društvene, ekonomske i regulatorne zahteve. Na primer, pored zaštite prirode, za prolazak provere relevantna je zaštita prava radnika ili isplata pravičnih zarada.

 1. Očuvanje prirodnih područja koja se odlikuju velikom biodiverzitetom ili koja mogu da skladište mnogo ugljenika (Visoka vrednost očuvanja = HCV).​
 2. Primena „dobre“ poljoprivredne prakse, npr. za održavanje plodnosti zemljišta ili očuvanje kvaliteta vode i smanjenje upotrebe pesticida.
 3. Održavaju se bezbedni uslovi rada, na primer kroz obuku zaposlenih i obezbeđivanje adekvatne zaštitne odeće.
 4. Poštovanje ljudskih prava i zakona o radu, i obezbeđivanje bezbednih i zdravih uslova za rad.
 5. Usklađenost sa ljudskim pravima i zakonima o radu i obezbeđivanje usklađenosti sa važećim zakonima i propisima.
 6. Pridržavanje dobrih praksi upravljanja.

Za ISCC PLUS sertifikaciju moraju biti ispunjeni takozvani "Glavni uslovi" i "Manji obavezni" za svih šest kriterijuma.

Prikaži više
Prikaži manje
Anforderungen
Loading...

SCC PLUS slučajevi upotrebe

Zaslađivači na bazi kukuruza, bioplastika, sertifikovani pamuk, kartoni za mleko: lista mogućih primena je duga i raznolika. Da bismo vam dali predstavu o mogućnostima, evo nekoliko primera ISCC PLUS sertifikata:

 • Hrana: Na zahtev jednog od vodećih svetskih brendova bezalkoholnih pića, Hungrana AG se prijavila za ISCC PLUS sertifikat za svoje zaslađivače na bazi kukuruza. Kukuruz, koji se uzgaja po šest principa ISCC PLUS, koristi se u raznim proizvodima za prehrambenu industriju i industriju stočne hrane. (Izvor)
 • Pakovanje: Norveški proizvođač kartona Elopak dobio je sertifikat za svoj obnovljivi polietilen na biološkoj bazi. Sirovine su dobijene od nusproizvoda i otpada, čime se smanjuje ugljenični otisak proizvoda.
 • Hemijski: SABIC, saudijska kompanija koja posluje u hemijskoj industriji, dobila je ISCC PLUS sertifikat za obnovljive polimere. Kao sirovina se koristi plastični otpad, a ne poljoprivredni proizvod. Otpad se pretvara u tečnost, a zatim se meša sa tradicionalnim sirovinama. Ovo plastičnom otpadu daje ekonomsku vrednost, sprečavajući ga da uđe u naše okeane. (Izvor)
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Kako funkcioniše proces ISCC PLUS sertifikacije

U prvom koraku razmenjujemo informacije o vašoj kompaniji, vašem sistemu menadžmenta i oblasti delatnosti na prvom sastanku ili putem pošte. Pošto trajanje provere zavisi od veličine i složenosti vaše kompanije, potrebne su nam neke informacije od Vas, kao što je broj zaposlenih. Na osnovu toga ćete odmah dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Pre provere, popunićete ISCC registracioni formular i dobiti vaš ISCC registracioni broj.

Čim vaša kompanija bude spremna, zajedno sa vama ćemo odrediti datum provere i biće izabrani kompetentni auditori sa potrebnom stručnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom sertifikacione provere, naši ocenjivači ocenjuju, između ostalog, da li vaš sistem menadžmenta ispunjava zahteve standarda i identifikuju se prilike za poboljšanje. Na završnom sastanku, dobićete detaljnu prezentaciju rezultata od vašeg ocenjivača, uključujući opis potencijala za poboljšanje vaše kompanije. Po potrebi se dogovaraju akcioni planovi. Korektivne mere moraju biti sprovedene u roku od 40 dana.

Ukoliko ste ispunili sve uslove provere, dobićete svoj ISCC PLUS sertifikat sa rokom važenja od godinu dana.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISCC PLUS sertifikat?

Cena ISCC PLUS sertifikacije zavisi, između ostalog, od veličini vaše kompanije i složenosti njenih procesa. DQS Srbija će Vam rado napraviti individualnu ponudu za Vašu kompaniju, bez obaveza. U obzir ćemo uzeti trenutno stanje na tržištu, kao i Vaše uslove i mogućnosti. Na raspolaganju smo za svaki dogovor!

Business2.png
Loading...

Zašto bi kompanije trebalo da se oslone na DQS za ISCC PLUS sertifikat?

 • Sve provere za sertifikovanu održivost i upravljanje kvalitetom iz jednog izvora.
 • Opsežno poznavanje industrije i dugogodišnje iskustvo ocenjivača.
 • Lični kontakti i kompetentna podrška pre i posle provere.
 • Dostupan na preko 80 lokacija širom sveta.
Contact-Asia-man-shutterstock_770429164.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Rado ćemo Vam poslati prilagođenu ponudu za ISCC PLUS sertifikaciju.