Dobrovoľný certifikačný systém pre udržateľnú biomasu a cirkulárnosť

Dobrovoľný certifikačný systém pre udržateľnú biomasu a cirkulárnosť certifikácia ISCC PLUS je rozšírením zavedeného štandardu ISCC. Na rozdiel od ISCC EU a ISCC DE, ktoré pokrývajú právne regulovanú oblasť biopalív, ISCC PLUS sa zameriava na biomasu, ktorá nie je ovplyvnená RED. To umožňuje spoločnostiam dobrovoľne preukázať trvalo udržateľný pôvod biologických a/alebo obehových surovín vo všetkých výrobných a dodávateľských reťazcoch v potravinárskom, baliarenskom, krmivárskom a chemickom priemysle.

Certifikovaná udržateľnosť v dodávateľskom a výrobnom reťazci

Zlepšenie konkurenčných príležitostí

Celosvetovo uznávaný štandard

Zvýšená transparentnosť

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Udržateľná výroba a dodávateľské reťazce s ISCC PLUS

Norma International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) bola zavedená už v roku 2006. So zavedením normy ISCC PLUS o niekoľko rokov neskôr majú nielen spoločnosti z výroby a spracovania biomasy, ale aj krmivársky a potravinársky priemysel príležitosť získať certifikát pre udržateľnosť svojich dodávateľských a výrobných procesov.

ISCC so svojimi viac ako 80 členmi vyvíja a optimalizuje existujúce predpisy pre svoje normy. S ISCC PLUS bol zavedený súbor pravidiel, ktoré sprehľadňujú aspekt udržateľnosti vo výrobe a obchode s biomasou a obehovými surovinami. Certifikácia ISCC PLUS zohľadňuje nielen ekologické, ale aj sociálne a ekonomické faktory.Celkovo je podľa ISCC a ISCC PLUS certifikovaných viac ako 11 000 spoločností vo viac ako 100 krajinách sveta.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Zielgruppe
Loading...

Pre ktoré spoločnosti je certifikácia ISCC Plus dôležitá?

ISCC PLUS je určený všetkým spoločnostiam, ktoré chcú preukázať, že ich suroviny pochádzajú z udržateľných zdrojov. Patria sem najmä suroviny na biologickej báze, ako sú poľnohospodárske a lesné produkty, ale aj obehové suroviny, ako je odpad a recykláty. Certifikácia ISCC PLUS tak rozširuje možnosti spoločností nechať si certifikovať udržateľnosť svojich procesov a výroby, ako aj dodávateľských reťazcov nezávislým certifikačným orgánom.

Certifikát ISCC PLUS je v podstate vhodný pre všetky spoločnosti, ktoré chcú svoje výrobky uvádzať na trh a predávať ako udržateľné. Môžu to byť poľnohospodárske podniky, výrobné zariadenia na potraviny, potravinárska chémia alebo výrobca krmív.Vďaka ISCC PLUS si výrobné spoločnosti zabezpečia, že udržateľnosť ich surovín možno úplne a transparentne sledovať od poľa až po obchod.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Welche Arten
Loading...

Šesť kľúčových zásad certifikácie ISCC PLUS

Každá certifikácia ISCC PLUS je založená na šiestich základných princípoch, ktoré sa týkajú ekologických, sociálnych, ekonomických a regulačných požiadaviek. Okrem ochrany prírody je pre úspešné absolvovanie auditu dôležitá napríklad ochrana práv zamestnancov alebo vyplácanie spravodlivých miezd.

 1. Zachovanie prírodných oblastí, ktoré sa vyznačujú vysokou biodiverzitou alebo ktoré môžu ukladať veľké množstvo uhlíka (High Conservation Value = HCV).
 2. Uplatňovanie "správnych" poľnohospodárskych postupov, napr. na udržanie úrodnosti pôdy alebo zachovanie kvality vody a zníženie používania pesticídov.
 3. Zachovanie bezpečných pracovných podmienok, napríklad prostredníctvom školenia zamestnancov a poskytovania primeraného ochranného oblečenia.
 4. Dodržiavanie ľudských práv a pracovných zákonov a zabezpečenie zodpovedných pracovných podmienok, ktoré podporujú zdravie.
 5. Dodržiavanie platných zákonov a predpisov.
 6. Dodržiavanie osvedčených postupov riadenia.

Na získanie certifikátu ISCC PLUS musia byť splnené takzvané "hlavné povinné požiadavky" a "vedľajšie povinné požiadavky" z týchto šiestich kritérií.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Anforderungen
Loading...

Prípady použitia ISCC PLUS

Sladidlá na báze kukurice, bioplasty, certifikovaná bavlna, kartóny na mlieko: zoznam možných aplikácií je dlhý a rozmanitý. Pre predstavu o možnostiach uvádzame niekoľko príkladov certifikácie ISCC PLUS:

 • Potraviny: Na žiadosť jednej z popredných svetových značiek nealkoholických nápojov požiadala spoločnosť Hungrana AG o certifikáciu ISCC PLUS pre svoje sladidlá na báze kukurice. Kukurica, ktorá sa pestuje podľa šiestich zásad ISCC PLUS, sa používa v rôznych výrobkoch pre potravinársky a krmivársky priemysel.(Zdroj)
 • Obaly: Obalový materiál, ktorý je súčasťou balenia: Nórsky výrobca kartónov Elopak získal certifikát pre svoj obnoviteľný polyetylén na biologickej báze. Suroviny sa získavajú z vedľajších produktov a odpadu, čím sa znižuje uhlíková stopa výrobku.
 • Chemický priemysel: SABIC, saudská spoločnosť pôsobiaca v chemickom priemysle, získala certifikát ISCC PLUS pre kruhové polyméry. Ako surovina sa nepoužíva poľnohospodársky produkt, ale plastový odpad. Odpad sa premieňa na kvapalinu a potom sa zmieša s tradičnými surovinami. Plastový odpad tak získava ekonomickú hodnotu a zabraňuje tomu, aby sa dostal do našich oceánov.(Zdroj)
Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Tu je uvedené, ako funguje proces certifikácie ISCC Plus

V prvom kroku si na osobnom stretnutí alebo poštou vymeníme informácie o vašej spoločnosti, systéme riadenia a oblasti činnosti. Keďže trvanie auditu závisí od veľkosti a zložitosti vašej spoločnosti, potrebujeme od vás niektoré informácie, napríklad počet zamestnancov. Na ich základe okamžite dostanete podrobnú a transparentnú cenovú ponuku, ktorá bude prispôsobená vašim individuálnym potrebám.

Pred auditom vyplníte registračný formulár ISCC a dostanete registračné číslo ISCC.

Hneď ako bude vaša spoločnosť pripravená, spolu s vami sa stanoví dátum auditu a vyberú sa schválení audítori s požadovanou odbornou spôsobilosťou a skúsenosťami vo vašom odvetví. Počas certifikačného auditu naši audítori okrem iného posúdia, či váš systém manažérstva spĺňa požiadavky normy, a identifikujú potenciál na zlepšenie. V rámci záverečnej diskusie dostanete od audítora podrobnú prezentáciu výsledkov vrátane opisu potenciálu na zlepšenie pre vašu spoločnosť. V prípade potreby sa dohodnú akčné plány. Nápravné opatrenia sa musia vykonať do 40 dní.

Ak ste splnili všetky požiadavky auditu, dostanete certifikát ISCC PLUS s platnosťou jeden rok.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí certifikát ISSC PLUS?

Cena certifikácie ISSC PLUS závisí okrem iného od veľkosti vašej spoločnosti a zložitosti vašich procesov. Radi vám nezáväzne poskytneme individuálnu cenovú ponuku pre vašu spoločnosť.

Business2.png
Loading...

Prečo by sa spoločnosti mali pri certifikácii ISSC PLUS spoľahnúť na spoločnosť DQS?

 • Všetky audity certifikovanej udržateľnosti a riadenia kvality z jedného zdroja.
 • Rozsiahle znalosti odvetvia a dlhoročné skúsenosti audítorov.
 • Osobné kontakty a kompetentná podpora pred auditmi a po nich.
 • Dostupné na viac ako 80 miestach po celom svete.
Loading...

Vyžiadajte si cenovú ponuku

Váš miestny kontakt

Radi vám poskytneme individuálnu cenovú ponuku na certifikáciu ISCC PLUS.