Dobrowolny system certyfikacji dla zrównoważonej biomasy

Certyfikacja ISCC PLUS jest rozszerzeniem ustalonego standardu ISCC. W przeciwieństwie do ISCC EU i ISCC DE, które obejmują prawnie regulowany obszar biopaliw, ISCC PLUS dotyczy biomasy, na którą nie ma wpływu RED. Dzięki temu firmy mogą dobrowolnie wykazać zrównoważone pochodzenie biosurowców i/lub surowców o obiegu zamkniętym we wszystkich łańcuchach produkcji i dostaw w przemyśle spożywczym, opakowaniowym, paszowym i chemicznym.

Certyfikowany zrównoważony rozwój w łańcuchu dostaw i produkcji

Większe możliwości konkurowania

Norma uznawana na całym świecie

Większa przejrzystość

Business10.png
Loading...

Zrównoważona produkcja i łańcuchy dostaw z ISCC PLUS

Standard International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) został ustanowiony w 2006 roku. Wraz z wprowadzeniem standardu ISCC PLUS kilka lat później, nie tylko firmy zajmujące się produkcją i przetwarzaniem biomasy, ale także przemysł paszowy i spożywczy mają teraz możliwość uzyskania certyfikatu zrównoważonego rozwoju swoich procesów dostaw i produkcji.

ISCC wraz z ponad 80 członkami opracowuje i optymalizuje istniejące przepisy dotyczące ich standardów. Dzięki ISCC PLUS wprowadzono zestaw zasad, które sprawiają, że aspekt zrównoważonego rozwoju w produkcji i handlu biomasą i surowcami o obiegu zamkniętym jest przejrzysty. Certyfikacja ISCC PLUS uwzględnia nie tylko czynniki ekologiczne, ale także społeczne i ekonomiczne.
Łącznie ponad 11 000 firm w ponad 100 krajach na całym świecie posiada certyfikaty ISCC i ISCC PLUS.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Ecology11.png
Loading...

Dla jakich firm ważna jest certyfikacja ISCC Plus?

ISCC PLUS jest skierowany do wszystkich firm, które chcą udowodnić, że ich surowce pochodzą ze zrównoważonych źródeł. Obejmuje to głównie surowce pochodzenia biologicznego, takie jak produkty rolne i leśne, ale także surowce cyrkularne, takie jak odpady i recyklaty. W ten sposób certyfikat ISCC PLUS rozszerza możliwości dla firm, aby uzyskać certyfikat zrównoważonego rozwoju ich procesów i produkcji, jak również ich łańcuchów dostaw, wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Zasadniczo certyfikat ISCC PLUS jest odpowiedni dla wszystkich firm, które chcą sprzedawać swoje produkty jako zrównoważone. Mogą to być przedsiębiorstwa rolnicze, zakłady produkujące żywność, chemię spożywczą lub producenci pasz.
Dzięki ISCC PLUS przedsiębiorstwa produkcyjne zapewniają, że zrównoważony rozwój ich surowców może być w pełni i przejrzyście prześledzony od pola do sklepu.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Arrows17.png
Loading...

Sześć kluczowych zasad certyfikacji ISCC PLUS

Każdy certyfikat ISCC PLUS opiera się na sześciu podstawowych zasadach, które odnoszą się do wymogów ekologicznych, społecznych, ekonomicznych i regulacyjnych. Na przykład, oprócz ochrony przyrody, ochrona praw pracowniczych lub wypłacanie sprawiedliwych wynagrodzeń są istotne dla przejścia audytu.

 1. Zachowanie obszarów naturalnych, które charakteryzują się wysoką bioróżnorodnością lub które mogą magazynować dużo węgla (High Conservation Value = HCV).
 2. Stosowanie "dobrych" praktyk rolniczych, np. w celu utrzymania żyzności gleby lub zachowania jakości wody oraz ograniczenia stosowania pestycydów.
 3. Utrzymanie bezpiecznych warunków pracy, na przykład poprzez szkolenia pracowników i zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej.
 4. Przestrzeganie praw człowieka i przepisów prawa pracy oraz zapewnienie odpowiedzialnych warunków pracy, które sprzyjają zdrowiu.
 5. Zgodność z obowiązującym prawem i regulacjami.
 6. Przestrzeganie dobrych praktyk zarządzania.

Aby uzyskać certyfikat ISCC PLUS, muszą być spełnione tzw. "Główne kryteria" i "Mniejsze kryteria" z tych sześciu kryteriów.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
SEO15.png
Loading...

Przypadki użycia ISCC PLUS

Słodziki na bazie kukurydzy, bio-plastiki, certyfikowana bawełna, kartony na mleko: lista możliwych zastosowań jest długa i różnorodna. Aby dać Państwu wyobrażenie o możliwościach, poniżej przedstawiamy kilka przykładów certyfikacji ISCC PLUS:

 • Żywność: Na prośbę jednej z wiodących na świecie marek napojów bezalkoholowych, Hungrana AG złożyła wniosek o certyfikat ISCC PLUS dla swoich słodzików na bazie kukurydzy. Kukurydza, która jest uprawiana zgodnie z sześcioma zasadami ISCC PLUS, jest używana w różnych produktach dla przemysłu spożywczego i paszowego.(Źródło)
 • Opakowania: Norweski producent tektury kartonowej Elopak uzyskał certyfikat dla swojego odnawialnego, biopochodnego polietylenu. Surowce są pozyskiwane z produktów ubocznych i odpadów, co zmniejsza ślad węglowy produktu.(Źródło)
 • Przemysłchemiczny: SABIC, saudyjska firma działająca w branży chemicznej, uzyskała certyfikat ISCC PLUS dla polimerów okrągłych. Jako surowiec wykorzystywane są odpady plastikowe, a nie produkty rolne. Odpady są przekształcane w ciecz, a następnie mieszane z tradycyjnymi surowcami. Dzięki temu odpady z tworzyw sztucznych zyskują wartość ekonomiczną, co zapobiega ich przedostawaniu się do naszych oceanów.(Źródło)
Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Oto jak przebiega proces certyfikacji ISCC Plus

W pierwszym etapie, podczas osobistego spotkania lub drogą mailową, wymieniamy informacje na temat Państwa firmy, systemu zarządzania i obszaru działalności. Ponieważ czas trwania auditu zależy od wielkości i złożoności Państwa firmy, potrzebujemy od Państwa pewnych informacji, takich jak liczba pracowników. Na tej podstawie otrzymają Państwo niezwłocznie szczegółową i przejrzystą wycenę, dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb.

Przed audytem wypełnią Państwo formularz rejestracyjny ISCC i otrzymają numer rejestracyjny ISCC.

Jak tylko Państwa firma będzie gotowa, wspólnie z Państwem ustalimy termin audytu i wybierzemy audytorów z odpowiednimi kompetencjami i doświadczeniem w Państwa branży. Podczas audytu certyfikacyjnego nasi audytorzy oceniają m.in. czy Państwa system zarządzania spełnia wymagania normy oraz identyfikują możliwości doskonalenia. Podczas rozmowy końcowej otrzymają Państwo szczegółową prezentację wyników od auditora, w tym opis potencjału doskonalenia Państwa firmy. W razie potrzeby uzgadniane są plany działania. Działania korygujące muszą zostać wdrożone w ciągu 40 dni.

Jeśli spełnili Państwo wszystkie wymagania audytu, otrzymają Państwo certyfikat ISCC PLUS z rocznym okresem ważności.

Banking13.png
Loading...

Ile kosztuje certyfikacja ISSC PLUS?

Koszt certyfikacji ISSC PLUS zależy m.in. od wielkości Państwa firmy i złożoności Państwa procesów. Z przyjemnością i bez zobowiązań przedstawimy Państwu indywidualną wycenę dla Państwa firmy.

Business2.png
Loading...

Dlaczego firmy powinny polegać na DQS w zakresie certyfikacji ISCC PLUS?

 • Wszystkie audyty dla certyfikowanego zrównoważonego rozwoju i zarządzania jakością z jednego źródła.
 • Szeroka wiedza branżowa i wieloletnie doświadczenie audytorów.
 • Osobiste kontakty i kompetentne wsparcie przed i po audycie.
 • Dostępne w ponad 80 lokalizacjach na całym świecie.
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zapytaj o ofertę

Biuro DQS Polska

Z przyjemnością przedstawimy Państwu indywidualną ofertę na certyfikację ISCC PLUS.