Εθελοντικό σύστημα πιστοποίησης για βιώσιμη βιομάζα

Ηπιστοποίηση ISCC PLUS αποτελεί επέκταση του καθιερωμένου προτύπου ISCC . Σε αντίθεση με το ISCC EU και το ISCC DE, τα οποία καλύπτουν τον νομικά ρυθμιζόμενο τομέα των βιοκαυσίμων, το ISCC PLUS στοχεύει στη βιομάζα που δεν επηρεάζεται από την RED. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να αποδεικνύουν σε εθελοντική βάση τη βιώσιμη προέλευση των βιολογικών πρώτων υλών σε όλες τις αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού στις βιομηχανίες τροφίμων, συσκευασίας, ζωοτροφών και χημικών προϊόντων.

Πιστοποιημένη βιωσιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού και παραγωγής

Βελτιωμένες ανταγωνιστικές ευκαιρίες

Παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο

Αυξημένη διαφάνεια

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Βιώσιμες αλυσίδες παραγωγής και εφοδιασμού με το ISCC PLUS

Το πρότυπο ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) καθιερώθηκε το 2006. Με την εισαγωγή του προτύπου ISCC PLUS λίγα χρόνια αργότερα, όχι μόνο οι εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας βιομάζας, αλλά και η βιομηχανία ζωοτροφών και τροφίμων έχουν πλέον την ευκαιρία να πιστοποιηθούν για τη βιωσιμότητα των διαδικασιών εφοδιασμού και παραγωγής τους.

Το ISCC με τα περισσότερα από 80 μέλη του αναπτύσσει και βελτιστοποιεί τους υφιστάμενους κανονισμούς για τα πρότυπα τους. Με το ISCC PLUS, εισήχθη ένα σύνολο κανόνων που καθιστά διαφανή την πτυχή της βιωσιμότητας στην παραγωγή και το εμπόριο τροφίμων, ζωοτροφών και βιομάζας. Η πιστοποίηση ISCC PLUS λαμβάνει υπόψη όχι μόνο οικολογικούς αλλά και κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες.
Συνολικά, περισσότερες από 11.000 εταιρείες σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με το ISCC και το ISCC PLUS.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιες εταιρείες είναι σημαντική η πιστοποίηση ISCC Plus;

Το ISCC PLUS απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες που θέλουν να αποδείξουν ότι οι πρώτες ύλες τους προέρχονται από βιώσιμες πηγές. Αυτό περιλαμβάνει κυρίως πρώτες ύλες βιολογικής προέλευσης, όπως γεωργικά και δασικά προϊόντα, αλλά και κυκλικές πρώτες ύλες, όπως απόβλητα και ανακυκλώσιμα υλικά. Έτσι, η πιστοποίηση ISCC PLUS διευρύνει τις δυνατότητες των εταιρειών να πιστοποιήσουν τη βιωσιμότητα των διαδικασιών και της παραγωγής τους, καθώς και των αλυσίδων εφοδιασμού τους, από έναν ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

Βασικά, το πιστοποιητικό ISCC PLUS είναι κατάλληλο για όλες τις εταιρείες που θέλουν να προωθήσουν και να πωλούν τα προϊόντα τους ως βιώσιμα. Αυτό μπορεί να είναι γεωργικές επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων, χημεία τροφίμων ή κατασκευαστής ζωοτροφών.
Με το ISCC PLUS, οι εταιρείες παραγωγής εξασφαλίζουν ότι η βιωσιμότητα των πρώτων υλών τους μπορεί να ανιχνευθεί πλήρως και με διαφάνεια, από το χωράφι μέχρι το κατάστημα.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Welche Arten
Loading...

Έξι βασικές αρχές της πιστοποίησης ISCC PLUS

Κάθε πιστοποίηση ISCC PLUS βασίζεται σε έξι βασικές αρχές, οι οποίες αναφέρονται σε οικολογικές, κοινωνικές, οικονομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Για παράδειγμα, εκτός από την προστασία της φύσης, η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων ή η καταβολή δίκαιων αμοιβών έχουν σημασία για την επιτυχία στον έλεγχο.

 1. Διατήρηση φυσικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλή βιοποικιλότητα ή που μπορούν να αποθηκεύσουν πολύ άνθρακα (High Conservation Value = HCV).
 2. Εφαρμογή "καλών" γεωργικών πρακτικών, π.χ. για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους ή τη διατήρηση της ποιότητας των υδάτων και τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων.
 3. Διατήρηση ασφαλών συνθηκών εργασίας, π.χ. μέσω της εκπαίδευσης των εργαζομένων και της παροχής κατάλληλου προστατευτικού ρουχισμού.
 4. Συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργατική νομοθεσία και εξασφάλιση υπεύθυνων συνθηκών εργασίας που προάγουν την υγεία.
 5. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 6. Τήρηση ορθών πρακτικών διαχείρισης.

Για την πιστοποίηση ISCC PLUS πρέπει να πληρούνται τα λεγόμενα "Major Musts" και "Minor Musts" από αυτά τα έξι κριτήρια.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Anforderungen
Loading...

Περιπτώσεις χρήσης ISCC PLUS

Γλυκαντικά με βάση το καλαμπόκι, βιοπλαστικά, πιστοποιημένο βαμβάκι, χαρτοκιβώτια γάλακτος: ο κατάλογος των πιθανών εφαρμογών είναι μακρύς και ποικίλος. Για να σας δώσουμε μια ιδέα των δυνατοτήτων, παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα πιστοποιήσεων ISCC PLUS:

 • Τρόφιμα: Η Hungrana AG, κατόπιν αιτήματος μιας από τις κορυφαίες μάρκες αναψυκτικών παγκοσμίως, υπέβαλε αίτηση για πιστοποίηση ISCC PLUS για τα γλυκαντικά της με βάση το καλαμπόκι. Το καλαμπόκι, το οποίο καλλιεργείται σύμφωνα με τις έξι αρχές ISCC PLUS, χρησιμοποιείται σε διάφορα προϊόντα για τη βιομηχανία τροφίμων και ζωοτροφών.(Πηγή)
 • Συσκευασία: Η συσκευασία του γλυκού γίνεται με τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή και την πώληση των προϊόντων της: Η νορβηγική εταιρεία παραγωγής χαρτονιού Elopak πέτυχε την πιστοποίηση του ανανεώσιμου, βιολογικής προέλευσης πολυαιθυλενίου της. Οι πρώτες ύλες προέρχονται από υποπροϊόντα και απόβλητα, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντος.
 • Χημικά: Η SABIC, μια σαουδαραβική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη χημική βιομηχανία, έλαβε πιστοποίηση ISCC PLUS για κυκλικά πολυμερή. Ως πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται πλαστικά απόβλητα και όχι γεωργικό προϊόν. Τα απόβλητα μετατρέπονται σε υγρό και στη συνέχεια αναμειγνύονται με παραδοσιακές πρώτες ύλες. Αυτό προσδίδει στα πλαστικά απόβλητα οικονομική αξία, αποτρέποντας την είσοδό τους στους ωκεανούς μας.(Πηγή)
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η διαδικασία πιστοποίησης ISCC Plus

Στο πρώτο βήμα, ανταλλάσσουμε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας, το σύστημα διαχείρισης και τον τομέα δραστηριότητάς σας σε προσωπική συνάντηση ή μέσω ταχυδρομείου. Δεδομένου ότι η διάρκεια του ελέγχου εξαρτάται από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εταιρείας σας, χρειαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες από εσάς, όπως ο αριθμός των εργαζομένων. Σε αυτή τη βάση θα λάβετε αμέσως μια λεπτομερή και διαφανή προσφορά, προσαρμοσμένη στις ατομικές σας ανάγκες.

Πριν από τον έλεγχο, θα συμπληρώσετε το έντυπο εγγραφής στο ISCC και θα λάβετε τον αριθμό εγγραφής σας στο ISCC.

Μόλις η εταιρεία σας είναι έτοιμη, θα οριστεί μαζί σας ημερομηνία ελέγχου και θα επιλεγούν εγκεκριμένοι ελεγκτές με την απαιτούμενη επάρκεια και εμπειρία στον κλάδο σας. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πιστοποίησης, οι ελεγκτές μας αξιολογούν, μεταξύ άλλων, κατά πόσον το σύστημα διαχείρισής σας πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου και εντοπίζουν δυνατότητες βελτίωσης. Σε μια τελική συζήτηση, θα λάβετε μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον ελεγκτή σας, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής των δυνατοτήτων βελτίωσης για την εταιρεία σας. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης. Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να υλοποιηθούν εντός 40 ημερών.

Εάν έχετε εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις του ελέγχου, θα λάβετε το πιστοποιητικό ISCC PLUS με περίοδο ισχύος ενός έτους.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση ISSC PLUS;

Το κόστος της πιστοποίησης ISSC PLUS εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το μέγεθος της εταιρείας σας και την πολυπλοκότητα των διαδικασιών σας. Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για την εταιρεία σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί οι εταιρείες πρέπει να βασίζονται στην DQS για την πιστοποίηση ISCC PLUS;

 • Όλοι οι έλεγχοι για πιστοποιημένη αειφορία και διαχείριση ποιότητας από μία πηγή.
 • Εκτεταμένη γνώση του κλάδου και πολυετής εμπειρία των ελεγκτών.
 • Προσωπικές επαφές και αρμόδια υποστήριξη πριν και μετά τους ελέγχους.
 • Διαθέσιμο σε περισσότερες από 80 τοποθεσίες παγκοσμίως.
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Η τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για την πιστοποίηση ISCC PLUS.