Frivilligt certifieringssystem för hållbar biomassa

ISCC PLUS-certifiering är en utvidgning av den etablerade ISCC-standarden . Till skillnad från ISCC EU och ISCC DE, som täcker det lagreglerade området för biobränslen, är ISCC PLUS inriktat på biomassa som inte påverkas av RED. Detta gör det möjligt för företag att på frivillig basis visa att biobaserade råvaror har ett hållbart ursprung i alla produktions- och försörjningskedjor inom livsmedels-, förpacknings-, foder- och kemikalieindustrin.

Certifierad hållbarhet i leverans- och produktionskedjan

Förbättrade konkurrensmöjligheter

Globalt erkänd standard

Ökad öppenhet

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Hållbara produktions- och försörjningskedjor med ISCC PLUS

Den internationella standarden för hållbarhets- och koldioxidcertifiering (International Sustainability and Carbon Certification, ISCC) fastställdes redan 2006. Med införandet av ISCC PLUS-standarden några år senare har inte bara företag från produktion och bearbetning av biomassa, utan även foder- och livsmedelsindustrin nu möjlighet att bli certifierade för hållbarheten i sina leverans- och produktionsprocesser.

ISCC med sina mer än 80 medlemmar utvecklar och optimerar de befintliga bestämmelserna för sina standarder. I och med ISCC PLUS infördes en uppsättning regler som gör hållbarhetsaspekten i produktionen av och handeln med livsmedel, foder och biomassa transparent. I ISCC PLUS-certifieringen beaktas inte bara ekologiska utan även sociala och ekonomiska faktorer.Totalt är mer än 11 000 företag i över 100 länder världen över certifierade enligt ISCC och ISCC PLUS.

Show more
Show less
Zielgruppe
Loading...

För vilka företag är ISCC Plus-certifieringen viktig?

ISCC PLUS riktar sig till alla företag som vill bevisa att deras råvaror kommer från hållbara källor. Detta omfattar främst biobaserade råvaror som jordbruks- och skogsprodukter, men även cirkulära råvaror som avfall och återvinningsmaterial. ISCC PLUS-certifieringen utökar således företagens möjligheter att få hållbarheten i sina processer och sin produktion samt i sina leveranskedjor certifierad av ett oberoende certifieringsorgan.

I princip är ISCC PLUS-certifikatet lämpligt för alla företag som vill marknadsföra och sälja sina produkter som hållbara. Det kan handla om jordbruksföretag, produktionsanläggningar för livsmedel, livsmedelskemi eller en fodertillverkare.Med ISCC PLUS säkerställer producerande företag att hållbarheten hos deras råvaror kan spåras fullständigt och öppet, från fältet till butiken.

Show more
Show less
Welche Arten
Loading...

Sex nyckelprinciper för ISCC PLUS-certifiering

Varje ISCC PLUS-certifiering bygger på sex grundläggande principer som avser ekologiska, sociala, ekonomiska och rättsliga krav. Förutom naturskyddet är till exempel skyddet av arbetstagarnas rättigheter eller betalningen av rättvisa löner relevant för att klara revisionen.

 1. Bevarande av naturområden som kännetecknas av hög biologisk mångfald eller som kan lagra mycket kol (High Conservation Value = HCV).
 2. Tillämpning av "goda" jordbruksmetoder, t.ex. för att bevara jordens bördighet eller bevara vattenkvaliteten och för att minska användningen av bekämpningsmedel.
 3. Säkra arbetsförhållanden upprätthålls, t.ex. genom utbildning av anställda och tillhandahållande av lämpliga skyddskläder.
 4. Efterlevnad av mänskliga rättigheter och arbetslagstiftning och säkerställande av ansvarsfulla arbetsförhållanden som främjar hälsan.
 5. Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar.
 6. Följsamhet till god förvaltningspraxis.

För ISCC PLUS-certifiering måste så kallade "Major Musts" och "Minor Musts" från dessa sex kriterier uppfyllas.

Show more
Show less
Anforderungen
Loading...

Användningsområden för ISCC PLUS

Majsbaserade sötningsmedel, bioplaster, certifierad bomull, mjölkkartonger: listan över möjliga tillämpningar är lång och varierad. För att ge dig en uppfattning om möjligheterna finns här några exempel på ISCC PLUS-certifieringar:

 • Livsmedel: På begäran av ett av världens ledande läskedrycksvarumärken har Hungrana AG ansökt om ISCC PLUS-certifiering för sina majsbaserade sötningsmedel. Majsen, som odlas enligt de sex ISCC PLUS-principerna, används i en mängd olika produkter för livsmedels- och foderindustrin.(Källa)
 • Förpackning: Den norska kartongtillverkaren Elopak har uppnått certifiering av sin förnybara, biobaserade polyeten. Råvarorna kommer från biprodukter och avfall, vilket minskar produktens koldioxidavtryck.(Källa)
 • Kemi: SABIC, ett saudiarabiskt företag som är verksamt inom den kemiska industrin, har erhållit ISCC PLUS-certifiering för cirkulära polymerer. Plastavfall, snarare än en jordbruksprodukt, används som råvara. Avfallet omvandlas till en vätska och blandas sedan med traditionella råvaror. Detta ger plastavfallet ett ekonomiskt värde och förhindrar att det hamnar i våra hav.(Källa)
Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Så här fungerar ISCC Plus-certifieringsprocessen

I det första steget utbyter vi information om ditt företag, ditt ledningssystem och ditt verksamhetsområde vid ett personligt möte eller via mail. Eftersom revisionens längd beror på företagets storlek och komplexitet behöver vi viss information från dig, till exempel antalet anställda. På grundval av detta får du omgående en detaljerad och transparent offert som är anpassad till dina individuella behov.

Före revisionen fyller du i ISCC-registreringsformuläret och får ditt ISCC-registreringsnummer.

Så snart ditt företag är redo kommer ett revisionsdatum att fastställas tillsammans med dig och godkända revisorer med erforderlig kompetens och erfarenhet inom din bransch kommer att väljas ut. Under certifieringsrevisionen bedömer våra revisorer bland annat om ditt ledningssystem uppfyller kraven i standarden och identifierar förbättringspotential. Vid en slutdiskussion får du en detaljerad presentation av resultaten från din revisor, inklusive en beskrivning av förbättringspotentialen för ditt företag. Vid behov kommer man överens om handlingsplaner. Korrigerande åtgärder måste genomföras inom 40 dagar.

Om du har uppfyllt alla krav i revisionen får du ditt ISCC PLUS-certifikat med en giltighetstid på ett år.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar ISSC PLUS-certifieringen?

Kostnaden för ISSC PLUS-certifiering beror bland annat på ditt företags storlek och hur komplexa dina processer är. Vi ger dig gärna en individuell offert för ditt företag utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför ska företag förlita sig på DQS för ISCC PLUS-certifiering?

 • Alla revisioner för certifierad hållbarhets- och kvalitetshantering från en enda källa.
 • Omfattande branschkunskap och mångårig erfarenhet hos revisorerna.
 • Personliga kontakter och kompetent stöd före och efter revisioner.
 • Tillgänglig på över 80 platser över hela världen.
Contact-Asia-man-shutterstock_770429164.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för ISCC PLUS-certifiering.