Vrijwillig certificeringssysteem voor duurzame biomassa

ISCC PLUS certificering is een uitbreiding van de gevestigde ISCC standaard . In tegenstelling tot ISCC EU en ISCC DE, die betrekking hebben op het wettelijk gereguleerde gebied van biobrandstoffen, richt ISCC PLUS zich op biomassa die niet door RED wordt beïnvloed. Hierdoor kunnen bedrijven de duurzame herkomst van biogebaseerde grondstoffen in alle productie- en toeleveringsketens in de levensmiddelen-, verpakkings-, diervoeder- en chemische industrie op vrijwillige basis aantonen.

Gecertificeerde duurzaamheid in de toeleverings- en productieketen

Verbeterde concurrentiemogelijkheden

Wereldwijd erkende standaard

Verhoogde transparantie

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Duurzame productie- en toeleveringsketens met ISCC PLUS

De International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) standaard werd al in 2006 in het leven geroepen. Met de introductie van de ISCC PLUS-standaard een paar jaar later, hebben niet alleen bedrijven uit de biomassaproductie en -verwerking, maar ook de veevoeder- en voedingsmiddelenindustrie nu de mogelijkheid om gecertificeerd te worden voor de duurzaamheid van hun toeleverings- en productieprocessen.

ISCC met zijn meer dan 80 leden ontwikkelt en optimaliseert de bestaande regelgeving voor hun normen. Met de ISCC PLUS werd een set regels geïntroduceerd die het aspect duurzaamheid in de productie en handel van levensmiddelen, diervoeders en biomassa transparant maakt. De ISCC PLUS-certificering houdt niet alleen rekening met ecologische, maar ook met sociale en economische factoren.
In totaal zijn meer dan 11.000 bedrijven in meer dan 100 landen wereldwijd gecertificeerd volgens ISCC en ISCC PLUS.

Meer tonen
Minder tonen
Zielgruppe
Loading...

Voor welke bedrijven is ISCC Plus certificering belangrijk?

ISCC PLUS is bedoeld voor alle bedrijven die willen aantonen dat hun grondstoffen uit duurzame bronnen komen. Hieronder vallen vooral biobased grondstoffen zoals land- en bosbouwproducten, maar ook circulaire grondstoffen zoals afval en recyclaten. De ISCC PLUS-certificering verruimt dus de mogelijkheden voor bedrijven om de duurzaamheid van hun processen en productie, maar ook van hun toeleveringsketens te laten certificeren door een onafhankelijke certificeringsinstantie.

In principe is het ISCC PLUS-certificaat geschikt voor alle bedrijven die hun producten als duurzaam op de markt willen brengen en verkopen. Dit kunnen landbouwbedrijven zijn, productiefaciliteiten voor levensmiddelen, levensmiddelenchemie of een diervoederfabrikant.
Met ISCC PLUS zorgen producerende bedrijven ervoor dat de duurzaamheid van hun grondstoffen volledig en transparant kan worden getraceerd, van het veld tot in de winkel.

Meer tonen
Minder tonen
Welche Arten
Loading...

Zes basisprincipes van ISCC PLUS-certificering

Elke ISCC PLUS-certificering is gebaseerd op zes basisprincipes, die verwijzen naar ecologische, sociale, economische en regelgevende vereisten. Zo zijn, naast de bescherming van de natuur, de bescherming van de rechten van de werknemers of de betaling van eerlijke lonen relevant om de audit te doorstaan.

 1. Behoud van natuurgebieden die worden gekenmerkt door hun grote biodiversiteit of die veel koolstof kunnen opslaan (High Conservation Value = HCV).
 2. Toepassing van "goede" landbouwpraktijken, bv. om de vruchtbaarheid van de bodem in stand te houden of de waterkwaliteit te beschermen, en om het gebruik van pesticiden te beperken.
 3. Veilige werkomstandigheden worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door opleiding van werknemers en het verstrekken van adequate beschermende kleding.
 4. Naleving van de mensenrechten en arbeidswetgeving, en het zorgen voor verantwoorde arbeidsomstandigheden die de gezondheid bevorderen.
 5. Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. Naleving van goede managementpraktijken.

Voor ISCC PLUS certificering moet aan de zogenaamde "Major Musts" en "Minor Musts" uit deze zes criteria worden voldaan.

Meer tonen
Minder tonen
Anforderungen
Loading...

ISCC PLUS - toepassingen

Zoetstoffen op basis van maïs, biokunststoffen, gecertificeerd katoen, melkpakken: de lijst van mogelijke toepassingen is lang en gevarieerd. Om u een idee te geven van de mogelijkheden, volgen hier enkele voorbeelden van ISCC PLUS certificeringen:

 • Voeding: Op verzoek van een van 's werelds grootste frisdrankmerken heeft Hungrana AG een ISCC PLUS-certificaat aangevraagd voor zijn zoetstoffen op basis van maïs. De maïs, die wordt geteeld volgens de zes ISCC PLUS principes, wordt gebruikt in een verscheidenheid van producten voor de levensmiddelen- en diervoederindustrie.(Bron)
 • Verpakking: De Noorse kartonfabrikant Elopak heeft een certificering behaald voor zijn hernieuwbare, biogebaseerde polyethyleen. De grondstoffen zijn afkomstig van bijproducten en afval, waardoor de koolstofvoetafdruk van het product wordt verkleind.(Bron)
 • Chemie: SABIC, een Saoedisch bedrijf dat actief is in de chemische industrie, heeft de ISCC PLUS-certificering voor circulaire polymeren behaald. Plastic afval, in plaats van een landbouwproduct, wordt gebruikt als grondstof. Het afval wordt omgezet in een vloeistof en vervolgens gemengd met traditionele grondstoffen. Hierdoor krijgt plastic afval een economische waarde en wordt voorkomen dat het in onze oceanen terechtkomt.(Bron)
Meer tonen
Minder tonen
Business28.png
Loading...

Dit is hoe het ISCC Plus certificeringsproces werkt

In de eerste stap wisselen we in een persoonlijk gesprek of per mail informatie uit over uw bedrijf, uw managementsysteem en uw werkterrein. Aangezien de duur van de audit afhangt van de omvang en de complexiteit van uw bedrijf, hebben wij enkele gegevens van u nodig, zoals het aantal werknemers. Op basis hiervan ontvangt u snel een gedetailleerde en transparante offerte, afgestemd op uw individuele behoeften.

Voor de audit vult u het ISCC-registratieformulier in en ontvangt u uw ISCC-registratienummer.

Zodra uw bedrijf klaar is, wordt er samen met u een auditdatum vastgesteld en worden er erkende auditors geselecteerd die over de vereiste competentie en ervaring in uw bedrijfstak beschikken. Tijdens de certificatieaudit beoordelen onze auditors onder andere of uw managementsysteem voldoet aan de eisen van de norm en of er mogelijkheden voor verbetering zijn. In een afsluitend gesprek ontvangt u een gedetailleerde presentatie van de resultaten van uw auditor, inclusief een beschrijving van het potentieel voor verbetering voor uw bedrijf. Indien nodig worden actieplannen overeengekomen. Corrigerende maatregelen moeten binnen 40 dagen worden uitgevoerd.

Als u aan alle eisen van de audit heeft voldaan, ontvangt u uw ISCC PLUS-certificaat met een geldigheidsduur van een jaar.

Banking13.png
Loading...

Hoeveel kost een ISSC PLUS-certificaat?

De kosten van de ISSC PLUS-certificering zijn onder meer afhankelijk van de grootte van uw bedrijf en de complexiteit van uw processen. Wij geven u graag vrijblijvend een individuele offerte voor uw bedrijf.

Business2.png
Loading...

Waarom zouden bedrijven moeten vertrouwen op DQS voor ISCC PLUS certificering?

 • Alle audits voor gecertificeerd duurzaamheids- en kwaliteitsmanagement uit één hand.
 • Uitgebreide sectorkennis en jarenlange ervaring van de auditors.
 • Persoonlijke contacten en deskundige ondersteuning voor en na de audits.
 • Beschikbaar op meer dan 80 locaties wereldwijd.
Loading...

Vraag een offerte aan

Uw lokale contactpersoon

Wij geven u graag een individuele offerte voor ISCC PLUS-certificering.