Važan sertifikat za održivu bioenergetiju i biogoriva

Da bi se smanjila emisija CO2, energija i gorivo iz biomase igraju centralnu ulogu. U Direktivi EU o obnovljivoj energiji (RED II) postoje obavezujući zahtevi za proizvodnju bioenergetske iz biomase. Uz ISCC sertifikaciju, energetske kompanije i proizvođači obezbeđuju korišćenje održive biomase za proizvodnju energije.

Dokaz usklađenosti sa svim zakonskim zahtevima

Visok nivo transparentnosti za potrošače

Poboljšana vidljivost

Svetsko priznanje

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Važan standard verifikacije održivih biogoriva i energije

Standard ISCC (Međunarodna održivost i sertifikacija ugljenika) razvijen je još 2006. Tada su akteri iz poljoprivrede, industrije, nevladinih organizacija, kao i trgovci udružili snage kako bi definisali obavezujuće kriterijume održivosti za proizvodnju bioenergetske energije i goriva iz biomase.

ISCC standard je dizajniran za razna tržišta, uključujući proizvodnju hrane i hrane, kao i za hemijsku industriju i proizvođače bioenergetske i biogoriva.
Kompanije su prvi put sertifikovane u skladu sa smernicama ISCC-a 2010. Sada je više od 11.000 kompanija u više od 100 zemalja dobilo sertifikat ISCC. Smernice se redovno prilagođavaju promeni tržišnih uslova i zakonskih uslova. U međuvremenu, više od 80 članova iz agrobiznisa, industrije i udruženja pripada neprofitnom udruženju ISCC e.V..
Standard ISCC je 2011. Od tada postoji STANDARD ISCC EU.H zahteve održivosti Evropske direktive o obnovljivoj energiji. Od tada postoji STANDARD ISCC EU.

Od 2015. godine, ISCC sertifikacija je takođe zvanično priznata kao standard od strane SAJ-a. SSP je inicijativa za održivu poljoprivredu. Za dalji razvoj ISCC-a za održive hemijske proizvode, neprofitna organizacija sarađuje sa CEN-om.


Prema ISCC-u, održiva biomasa je tečna ili gasovita biomasa koja se koristi za generisanje električne energije ili proizvodnju goriva. Biomasa se takođe smatra održivom ako se sastoji od poljoprivrednih sirovina ili otpada i zaostaka od drveta ili poljoprivrede. U Nemačkoj, na primer, osnovu za definiciju obezbeđuju BioSt-NachV i zahtevi RED II, između ostalih.
ISCC sertifikacija je moguća za sve vrste biomase ili bio-nergije, kao i primenljiva na proizvode zasnovane na biomasi.

Prikaži više
Prikaži manje
Zielgruppe
Loading...

Za koja preduzeća odgovara ISCC sertifikacija?

Sertifikacija prema propisima ISCC pogodna je za sve kompanije duž celog lanca vrednosti biomase. Međunarodni sistem za sertifikaciju održivosti i ugljenika je stoga pogodan za proizvođače biomase, kao i za industrije koje prerađuju sirovine.

U okviru sistema sertifikacije postoje tri standarda: ISCC DE sertifikacija je uglavnom fokusirana na nemačko tržište i njegove igrače. Uz isrtifikaciju ISCC EU, standardi se mogu primeniti na celokupno tržište EU. Za neregulisana tržišta razvijen je ISCC PLUS.
Prema ISCC-u, proizvođači goriva na bazi biomase sertifikuju se, kao i operateri biogasnih postrojenja ili hemijskih kompanija koje koriste biomasu za proizvodnju održivih proizvoda.

Prikaži više
Prikaži manje
Mehrwert
Loading...

Generisanje većeg poverenja kupaca u održivost biomase

Uz pomoć ISCC sertifikacionog sistema, kompanije imaju priliku da dokažu da su njihova biomasa, kao i biogorivo i drugi proizvodi napravljeni od biomase održivi. U skladu sa tim, sertifikat takođe služi kao dokaz i dokumentacija koju je ispoštovala Direktiva EU 2009/28/EC o promovisanju korišćenja energije iz obnovljivih izvora.

Za kupce, ISCC sertifikat obezbeđuje važnu orijentaciju i pomoć pri donošenju odluka prilikom kupovine održivo proizvedenih goriva. ISCC sertifikat daje jedinstven prodajni predlog na konkurentnom tržištu onima koji proizvode gorivo ili bioenergetu iz održive biomase.

Prikaži više
Prikaži manje
Grundsätze
Loading...

Proces u tri koraka za ISCC sertifikaciju

ISCC sertifikacija se zasniva na tri glavna stuba. Pored revizije, preduslovi za sertifikat uključuju takozvanu verifikaciju "masovnog balansa" i kontrolu emisije gasova sa efektom staklene bašte.

  • Audit: Zahtevi za održivost se nadgledaju na licu mesta. Između ostalog, proverava se korišćenje zemljišta.
  • Provera masovne ravnoteže: U ovom koraku proverava se, između ostalog, održivost sistema balansiranja.
  • Emisije: Ovde auditi proveravaju emisiju gasova staklene bašte. Direktiva 2009/28/EC se uzima u obzir.
Prikaži više
Prikaži manje
Business28.png
Loading...

Ovako funkcioniše ISCC sertifikacija

Prvo razmenjujemo informacije o vašoj kompaniji, vašem sistemu upravljanja i oblasti delatnosti na ličnom sastanku ili putem e-pošte. Kako trajanje audita od veličine i složenosti vašeg preduzeća, potrebne su nam neke informacije od vas, kao što je broj zaposlenih. Na osnovu toga ćete odmah dobiti detaljnu i transparentnu ponudu, prilagođenu vašim individualnim potrebama.

Pre audita, popunite ISCC registracioni formular i dobićete ISCC registarski broj.

Čim vaša kompanija bude spremna, biće određen datum audita zajedno sa vama, a biće izabrani odobreni auditori sa potrebnom kompetentnošću i iskustvom u vašoj industriji. Tokom sertifikacionog audita, naši auditori, između ostalog, procenjuju da li vaš sistem menadžmenta ispunjava zahteve standarda i identifikuje potencijal za poboljšanje. U završnoj diskusiji, dobićete detaljnu prezentaciju rezultata od vašeg DQS auditora, uključujući opis potencijala za poboljšanje vašeg preduzeća. Ako je potrebno, dogovoriće se akcioni planovi. Korektivne radnje moraju da se sprovedu u roku od 40 dana.

Ako ste ispunili sve zahteve standarda, dobićete ISCC certifikat sa rokom važenja u periodu od godinu dana.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ISSC sertifikacija?

Troškovi ISSC sertifikacije, između ostalog, zavise od veličine vašeg preduzeća i složenosti vaših procesa. Biće nam drago da Vam damo individualnu ponudu za vašu kompaniju bez obaveze.

Business2.png
Loading...

Zašto bi kompanije trebalo da dobiju sertifikat prema ISCC-u od strane DQS-a?

  • Svi auditi iz jednog izvora
  • Veliko znanje i iskustvo iz industrije
  • Visoko orijentisani na rešenja i fokusirani na kupce.  
  • Iskusni auditori i lokalna podrška 
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Upit za ponudu

Vaš lokalni kontakt - DQS Srbija

Biće nam zadovoljstvo da Vam dostavimo pojedinačnu ponudu za ISCC sertifikaciju.