V dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí je kvalita kľúčovým faktorom pre úspech a udržateľnosť firmy. Existuje viacero nástrojov a systémov, ktoré spoločnostiam pomáhajú zabezpečiť kvalitu výrobkov a služieb. Jedným z najuznávanejších je systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001.

Čo je ISO 9001?

Je to medzinárodná norma pre systém riadenia kvality. Prvýkrát bola zverejnená v roku 1987 a odvtedy prešla niekoľkými revíziami, ktoré zohľadňujú aktuálne trendy a požiadavky v oblasti kvality. Táto norma stanovuje základné princípy a postupy, ktoré organizácie majú dodržiavať, aby zabezpečili a zlepšovali kvalitu svojich produktov a služieb.

Na čo slúži?

Hlavným cieľom normy je zavedenie systematického prístupu k riadeniu kvality vo firme. Poskytuje systém pre definovanie a dokumentovanie dôležitých procesov, stanovuje zodpovednosť a zabezpečuje kontinuálne napredovanie. Viac o význame normy sa dozviete aj na našom webe

Kto potrebuje ISO 9001?

Je vhodná pre organizácie všetkých odvetví a činností – od malých a stredných podnikov po veľké korporácie, neziskové organizácie či vládne inštitúcie.

Aké benefity prináša firmám?

- kvalita: spoločnostiam umožňuje lepšie riadenie kvality, čo vedie k eliminácii chýb a problémov

- spokojnosť zákazníkov: kvalita produktov a služieb zvyšuje spokojnosť zákazníkov

- zvýšenie konkurencieschopnosti: firma má výhodu na trhu, pretože certifikát znamená, že organizácia dodržiava medzinárodné normy kvality

- efektivita procesov: ISO 9001 podporuje systematický prístup k riadeniu procesov a umožňuje identifikovať a odstrániť neproduktívne postupy

- dôvera zainteresovaných strán: certifikácia zvyšuje dôveru výrobcov, dodávateľov a investorov.

Loading...

Ak chce vaša firma dosiahnuť dlhodobý úspech a udržateľný rast, potrebuje ISO 9001.

Napíšte nám a my vám odpovieme na všetky vaše otázky. Rovnako tak vám poskytneme cenovú ponuku na mieru.

Autor
Pavol Plevják

Riaditeľ a konateľ certifikačnej spoločnosti DQS Slovakia, s.r.o. Zároveň je certifikačným audítorom treťou stranou pre normy ISO 9001 a IATF 16949. Dlhé roky spolupracoval s výrobcami automobilov (OEM) a ich dodávateľmi, kde častokrát mohol nahliadnuť do toho, čo sa skrýva za množstvom požiadaviek na systémy kvality. Umožnilo mu to lepšie pochopiť, prečo nejde „len“ o požiadavky, ale aj o filozofiu myslenia smerom k zákazníkovi. Automobilovému priemyslu sa naplno venoval už od ukončenia štúdia na vysokej škole, čo mu dovolilo nazbierať skúsenosti na pozíciách ako predstaviteľ pre kvalitu, realizácie školení a konzultácií, manažér pre vývoj až k certifikácií systémov manažérstva kvality.

Loading...